UFABET NEWS

สถาบันวัคซีน แจงขั้นตอน การทำงาน จัดหา วัคซีน ยันพยายาม เต็มที่ ขอโทษ ประชาชน ปมนำเข้า วัคซีน ล่าช้า เหตุไวรัส กลายพันธุ์ ทำระบาดหนัก ไม่เป็นไป ตามเป้า ยันเตรียม เจรจา กับ CoVax

ล่าสุด นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แถลงข่าว ประเด็น วัคซีนโควิด-19 ว่า กลไกที่ สธ.ใช้ดำเนินการ จัดหา วัคซีนมี 2 ส่วน

1.กลไก ตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการ วัคซีน แห่งชาติ คณะกรรมการ บริหาร สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ด้านวัคซีน แห่งชาติ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการ โรคติดต่อ แห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ดรค ติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้อง กับ การจัดหา วัคซีน ทั้งทางตรง ทางอ้อม  ดำเนินการ พิจารณา ผ่านรูปแบบ คณะกรรมการ

2.กลไก ทางการ บริหาร ราชการ แผ่นดิน ซึ่งรอง นายก รัฐมนตรี และ  รมว.สธ. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดหา วัคซีน ซึ่งมี ปลัด สธ.เป็น ประธาน กรรมการ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเลขาธิการ อย. อธิบดี กรมควบคุมโรค

ผอ.สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ เลขาธิการ สปสช. ผู้อำนวย การองค์การ เภสัชกรรม เป็นต้น และ มีการ ตั้งคณะ ทำงาน ภายใต้คณะกรรมการ นี้ 2 ชุด

โดยคณะหนึ่ง เจรจา แอสตร้าฯ อีกคณะ เจรจา โคแวกซ์ ซึ่งใน ส่วนของ โคแวกซ์ ยังไม่ทิ้ง มีการ เจรจา นอกจากนี้ นายกฯ ยังมีการตั้ง คณะกรรมการ จัดหา วัคซีน ทางเลือก ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น ประธาน

สถาบัน วัคซีนฯ ทำหน้าที่ เจรจา จะหาวัคซีน

ด้าน นพ.นคร กล่าวว่า สถาบัน วัคซีนฯ ทำหน้าที่ เจรจา กำลัง จะหา วัคซีน โดยการ ติดต่อ ผู้ผลิต วัคซีน ทั้งที่ มีวัคซีน แล้ว และ ที่ยัง อยู่ใน ระหว่าง การวิจัย

เราได้ ดำเนินการ ตั้งแต่ ช่วงเดือน ส.ค.63 เป็นต้นมา และ พยายาม หาช่องทาง จองซื้อ วัคซีน ล่วงหน้า แม้ว่า วัคซีน จะอยู่ ในขั้นตอน การวิจัย จนกระทั่ง สธ. ออกประกาศ ตาม พรบ. ความมั่นคง ด้านวัคซีน แห่งชาติ มาตรา 18(4)

ที่เปิด ให้สถาบัน วัคซีนฯ ทำการ จองวัคซีน ล่วงหน้า ที่อยู่ ในระหว่าง การวิจัยได้ จึงเป็น ที่มาใน การจัดหา วัคซีน แอสตร้าฯ 61 ล้านโดส เป็น การจอง ล่วงหน้า ตั้งแต่ ส.ค. 63

นพ.นคร กล่าวว่า ก่อนการ ลงนาม ในส่วนใด จะมี การส่ง ปรึกษา หารือ หน่วยงาน ด้านกฎหมาย ของ ประเทศ เพื่อให้ พิจารณาก่อน ทุกอย่าง ในการ ดำเนินงาน

ของ ภาครัฐ จำเป็น ต้องมี ระบบ ระเบียบ จำเป็น ต้องใช้ เวลาใน การดำเนินการ เป็น ที่มา ที่ทำ ให้เกิด ความรับรู้ว่า การดำเนินการ การจัดหา วัคซีน ของเรา อาจจะ ไม่ทัน ตามจำนวน ที่คิด ว่าควร จะเป็นได้ ทั้งหมด เป็น เรื่องของ ข้อจำกัด ที่มี

” นพ.นคร กล่าว ขอโทษ ประชาชน

“ต้องกราบ ขออภัย พี่น้อง ประชาชน ที่ทาง สถาบัน วัคซีนฯ แม้ว่า จะได้ พยายาม อย่างเต็มที่ แล้วก็ ยังจัดหา วัคซีน ได้ใน จำนวน ที่ไม่ เพียงพอ ต่อสถานการณ์ ที่เรา ไม่คาดคิด ในการ ระบาด โควิด-19

ที่เรา ไม่เคยเจอ และ การกลายพันธุ์ ที่ไม่ สามารถ คาดหมาย ได้ล่วงหน้า ทำให้ การระบาด รวดเร็ว กว่าช่วง ปีที่แล้ว ทำให้ การจัดหา วัคซีน ไม่ตรง สถานการณ์ ต้องขอ “กราบ” อภัยอีก ครั้ง ” นพ.นคร กล่าว

อีกทั้ง ยังกล่าว ต่อว่า ขณะนี้ ไทยยัง อยู่ใน ระหว่าง การเข้าร่วม Covax แต่ยัง ไม่ได้ ลงนาม เพื่อจัดหา วัคซีน ร่วมกัน สถาบัน วัคซีน ได้เตรียมการ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง เจรจา ส่งหนังสือ ประสาน ไปยัง หน่วยงาน ชื่อ Gavi

เพื่อขอ เจรจา จัดหา วัคซีน ร่วมกับ Covax เพื่อจัดหา วัคซีน ปี 2565 ก่อน จะนำเข้า คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน มีทีมเจรจา กับ บริษัทวัคซีน

ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า การดำเนินงาน ในระดับ กรมควบคุมโรค จะมี ทีมเจรจา กับ บริษัท วัคซีน ในเรื่อง ของ ข้อมูล ผลการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง กับ ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน พิจารณา ราคา ความเหมาะสม ในประเทศไทย

อย่างเช่น การขนส่ง และ จัดเก็บ โดยเมื่อ เริ่มมี การใช้ ในต่างประเทศ แล้วก็ จะมี การพิจารณา ผลข้างเคียง ของ วัคซีนด้วย  

โดยทำงาน ร่วมกับ สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ คณะ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มี ความรู้ เรื่องของ วัคซีน ทั้งนี้ ในส่วน การลงนาม ไม่เปิดเผย ข้อมูล ในเอกสาร

เราต้อง มีการ พิจารณา เอกสาร อย่างรอบคอบ โดยส่งไป ให้ทาง สำนักงาน อัยการ สูงสุด ตรวจสอบ ร่วมด้วย ก่อนลงนาม

หลักฐาน เอกสาร การจอง ของ วัคซีน

“ส่วนหลักฐาน เอกสาร การจอง จะมี ข้อความ ที่สะท้อน ถึงข้อ ผูกมัด ที่ต้อง ดำเนินการ ร่วมกัน จะต้อง มีการ ตรวจสอบ เอกสาร ก่อนลงนาม และ ขั้นสุดท้าย

คือ สัญญา การสั่งซื้อ เช่น กรณี ของ วัคซีน บริษัท ไฟเซอร์ ที่มี การลงนาม ไปเมื่อ ในวานนี้ (20 ก.ค) การทำงาน แต่ละ ขั้นตอน มีผู้ เกี่ยวข้อง หลายส่วน ทำเพื่อให้ เกิดประโยชน์ กับ ประเทศไทย สูงสุด

ทั้งในส่วน ของ เงื่อนไข การวาง เงินจอง การจ่ายเงิน การส่งมอบ วัคซีน ราคา และ การตรวจสอบ คุณภาพ วัคซีน ต้องปรึกษา กรมบัญชีกลาง เป็นต้น ” นพ.โสภณ กล่าว

อีกทั้ง นพ.โสภณ ยังกล่าว ต่อว่า ส่วนเรื่อง การเจรจา เงื่อนไข ของ วัคซีน จะไม่ ล่าช้า กว่าที่ กำหนดการ ส่งมอบ เพราะ ในการ เจรจา เราจะ รู้แล้ว ว่าวัคซีน ที่มี จะส่งมอบ ได้เมื่อไหร่

เช่น บริษัทไฟเซอร์ ตั้งแต่ เริ่มต้น พูดคุยกัน ก็ทราบว่า มีประเทศ ต่าง ๆ จองวัคซีน เข้ามาเยอะ ส่วนของ ประเทศไทย ในวันที่ เราตัดสินใจ สั่งซื้อ เป็น กำหนดการ ส่งมอบ วัคซีน ในไตรมาส ที่ 4 ของ ปีนี้

หากว่า เราอยาก ได้เร็ว ขึ้นก็ ต้องมี การเจรจา ต่อรอง ให้ได้ เร็วขึ้น บางครั้ง ไม่ได้ เป็นไป ตามที่ เราต้องการ ทั้งหมด แม้ว่า ทางบริษัทฯ ให้คำตอบ ว่ามี ความพยายาม ที่จะ จัดส่ง ให้เร็วขึ้น

โควิดวันนี้ 22/7/64 พบติดเชื้อ รายใหม่พุ่ง

กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันนี้ เบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2564

มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 13,655 ราย แยกเป็น ทั่วไป 13,110 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 545 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 424,269 ราย และ มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 87 ศพ.

:: “ณวัฒน์” แฉโดนไล่ออกจากรพ. เหตุเพราะ “ไลฟ์” UFABET NEWS

UFABET ช่วยไทย ให้รอด ด้วยสล็อต ออนไลน์

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.