UFABET NEWS

วันนี้ ที่ริมเขื่อน ศาลากลาง จังหวัด สมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก องค์การ บริหารส่วน จังหวัดสมุทรปราการ

ได้เดินทาง มาที่ เป็นประธาน เปิดจุด ลงทะเบียน จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด สมุทรปราการ และ ได้เปิดเผย ว่า.. องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สมุทรปราการ ได้รับการ จัดสรร วัคซีน ซิโนฟาร์ม จำนวน 99,000 คน

จากราช วิทยาลัย จุฬาภรณ์ รู้สึก สำนึก ในพระ มหากรุณาธิคุณ เป็น ล้นพ้นที่ สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สว่างควัฒน  วรขัตติย ราชนารี ประธาน ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

ได้ทรงพระ กรุณา จัดสรร วัคซีน ให้การ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด สมุทรปราการ เพื่อนำ มาฉีด ให้กับ ประชาชน ชาวจังหวัด สมุทรปราการ ป้องกัน ไวรัส โควิด – 19

อบจ.สมุทรปราการ

โดยทาง อบจ.สมุทรปราการ จะเปิด ให้ลงทะเบียน ณ ริมเขื่อน ศาลากลาง จังหวัด สมุทรปราการ ในวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -16.00 น. หรือ ผ่านเว็บไซด์ www.วัคซีน สมุทรปราการ หรือ www.samutprakanvaccines.com

หรือ อสม. ทสม.สมาชิก สภาจังหวัด สมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่ จะลง พื้นที่ เพื่อรวบรวม ข้อมูล ของ ประชาชน ที่ประสงค์ จะลงทะเบียน

โดยมี หลักเกณฑ์ ต้องมี สัญชาติไทย อายุไม่ ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ มีภูมิลำเนา หรือ อาศัย หรือทำงาน อยู่ใน จังหวัด สมุทรปราการ ยังไม่เคย ลงทะเบียน การฉีด วัคซีน โควิด-19 จากหน่วยงานอื่น

จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ช่วงเช้า ที่ผ่านมา ได้มี ประชาชน ที่ทราบ ข่าวได้ มาต่อแถว เตรียมลง ทะเบียน จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19

ซึ่งทาง องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด สมุทรปราการ ได้รับ การจัดสรร มาจำนวน 99,000 โดส เป็น จำนวนมาก

โดยที่ บ้างคน มารอ ลงทะเบียน เพื่อจอง วัคซีน ตั้งแต่ เวลา 05.00 น

โดยจะ เปิดให้ จองวัคซีน ใน วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -16.00 น.

วัคซีน โควิด ชนิด ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

วัคซีน BBIBP-CorV เป็น วัคซีน โควิด 19 ที่ผลิต โดยบริษัท China National Pharmaceutical Group (CNBG) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

ซึ่งบริษัทนี้ เป็น บริษัทลูก ของ บริษัท Sinopharm ที่อ่านว่า “ซิโนฟาร์ม” หนึ่งใน รัฐวิสาหกิจ ของ ประเทศจีน นั่นจึง เป็นที่มา ของ การนิยม เรียกวัคซีน นี้ว่า “วัคซีนซิโนฟาร์ม” นั่นเองค่ะ

ซึ่งใน ปัจจุบัน มีการนำ วัคซีน ซิโนฟาร์ม มาใช้ งานไป แล้วกว่า 65 ล้านโดส ในประเทศจีน และ อีกกว่า 41 ประเทศ ทั่วโลก  เช่น สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ ปากีสถาน และ ฮังการี

อย่างไร ก็ตาม วัคซีน ซิโนฟาร์ม นั้นได้รับ การพัฒนา และ ผลิตจาก โรงงาน ลูกสอง แห่งด้วยกัน ได้แก่

บริษัท Beijing Institute of Biological Product (BIBP) จดทะเบียน ในกรุงปักกิ่ง สาธารณ รัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น วัคซีน ที่องค์การ อนามัยโลก ให้การ รับรอง EUL แล ะมีการฉีด ใน 41 ประเทศ ทั่วโลก

บริษัท Wuhan Institute of Biological Product (WIBP) ข้อมูล จาก COVID19 Vaccine Tracker ระบุว่า องค์การอนามัยโลก ยังไม่ให้ การรับรอง EUL และ มีการฉีด เพียงสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เท่านั้น

ข้อดี ของ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม

วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม เป็น วัคซีน ชนิด เชื้อตาย (Inactivated vaccine) ที่ผลิต โดยการ นำเชื้อ ไวรัส สายพันธุ์ WIV04 และ HB02 มาเลี้ยง ขยาย จำนวนมาก

แล้วนำมา ฆ่าด้วย สารเคมี เช่น เบตาโพรพิ โอแล็กโทน (Betapropiolactone) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือ ความร้อน

ข้อดี ของ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม ก็คือ สามารถ จัดเก็บ ได้ง่าย ที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศา เซลเซียส ไม่ต้อง เก็บรักษา ในอุณหภูมิ ที่ต่ำมาก เหมือนกับ วัคซีน ชนิดอื่น ๆ

วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม จึงเหมาะ สำหรับ ประเทศ ที่ไม่มี อุปกรณ์ พิเศษ หรือ รถแช่เย็น อุณหภูมิต่ำ มาก ๆ สำหรับ การขนส่ง วัคซีน

นอกจากนี้ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม ยังมี แถบตรวจสอบ บนขวด ซึ่งจะ เปลี่ยนสี ตามอุณหภูมิ ของ ความร้อน ทำให้ แพทย์ สามารถ สังเกต ได้ง่ายว่า วัคซีน มีความ ปลอดภัย และ พร้อมสำหรับ ใช้งาน หรือไม่

วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม ได้รับ อนุมัติ จากคณะกรรมการ ผลิตภัณฑ์ยา แห่งชาติจีน (NMPA) ในเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การฉีด วัคซีนโควิด ขนิด ซิโนฟาร์ม

วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม มีลักษณะ เป็น วัคซีน พร้อมใช้ มีจำนวน 2 เข็ม ด้วยกัน

โดยการฉีด เข้ากล้ามเนื้อ ทั้งสองเข็ม ทั้งนี้ วัคซีน เข็มที่ 2 ต้องฉีด ห่างจาก วัคซีน เข็มที่ 1 ราว 28 วัน ซึ่งองค์กร อนามัยโลก แนะนำ ให้ฉีด วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม ในผู้ที่ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

สำหรับ ข้อห้าม ในการฉีด วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม นั้นเช่นเดียว กับ วัคซีนโควิด ชนิด อื่น ๆ ได้แก่

 • ห้ามฉีด ในผู้ ที่มี อาการแพ้ รุนแรง จากการฉีด วัคซีน โควิด-19 ครั้งก่อน ๆ
 • ห้ามฉีด ในผู้ ที่มี อาการแพ้ ส่วนประกอบ ของ วัคซีน
 • ห้ามฉีดใน ผู้ที่ อาหาร ภูมิแพ้ อย่างรุนแรง
 • ห้ามฉีด ในผู้ มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามฉีดใน ผู้หญิง ที่อยู่ ระหว่าง ตั้งครรภ์
 • ห้ามฉีดใน ผู้ที่ มีไข้ หรือ อุณหภูมิ ในร่างกาย สูงกว่า 38.5 องศา เซลเซียส

ผลข้างเคียง จาการฉีด วัคซีนโควิด ชนิด ซิโนฟาร์ม

ผลข้างเคียง ที่พบ ได้ใน การฉีด วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม เหมือนกับ การฉีด วัคซีน โควิด ชนิดอื่น ๆ ได้แก่

 • ปวด บวม และ มีรอยแดง บริเวณที่ฉีด
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อย ตามเนื้อตัว
 • มีไข้ และ อาการ หนาวสั่น
 • คลื่นไส้

อาการ เหล่านี้ มักเกิดขึ้น ภายใน 1-2 วัน หลังจาก ที่ได้รับ การฉีด วัคซีน และ ควรหาย ภายใน ระยะเวลา ไม่กี่วัน

ยอดผู้ติดเชื้อ โรคโควิด ประเทศไทย วันนี้ 20/7/2564

อัปเดต สถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ เพิ่ม 11,305 ราย จนทำให้ มีผู้ป่วย สะสม 397,612 ราย และ ผู้เสียชีวิต 80 ศพ

กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2564

มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 11,305 ราย แยกออก เป็น ทั่วไป 10,710 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 595 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 397,612 ราย และมี ผู้เสียชีวิต เพิ่ม 80 ศพ.

ยุคโควิด ก็หาเงินได้ ไม้ง้อ เยียวยา รัฐบาล

:: ข้ามจังหวัด-ข้ามเขต ต้องผ่าน “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” UFABET NEWS

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.