UFABET NEWS

สหรัฐฯ เผยข้อมูล วัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ประสิทธิภาพ ลดลง ต่อโควิด สายพันธุ์ เดลตา จากเดิม 91% เหลือ 66%

ซึ่ง โควิด สายพันธุ์ เดลตา สามารถ แพร่กระจาย และ ติดต่อ ได้ง่ายขึ้น จนแพร่ ระบาดไป ทั่วโลก และ ยังพบว่า มีการกลายพันธุ์ สายพันธุ์ ย่อยมา ต่อเนื่อง จึงมี ความกังวล จะเป็น ไวรัสที่ รุนแรง กว่าเดิม หรือไม่

ซึ่งความ น่ากังวล ของ สายพันธุ์ เดลตา คือ มีสไปก์ โปรตีน (spike protein) 2 จุดคือ

ตำแหน่ง RBD (Receptor-Binding Domain) มีประสิทธิภาพ ในการจับ เยื่อหุ้มเซลล์ ของ มนุษย์ ในตำแหน่ง ACE2 ซึ่งเป็น ตัวรับ ที่เกี่ยวข้อง กับ ในจุดนี้ จะมี ตำแหน่ง กลายพันธุ์ คือ E484Q , T478k , L452R

ขณะที่ อีกจุด ของ สไปก์โปรตีน คือ NTD (N-terminal Domain) ตำแหน่งนี้ แม้ไม่ได้ ทำหน้าที่ จับกับ โปรตีน ตัวรับ ACE2 โดยตรง แต่มี ความสำคัญ ในการช่วย ให้ไวรัส เข้าเซลล์ ได้ดี ขึ้น มีจุด กลายพันธุ์ คือ T19R , 156del , 157del , R158G , D614G , P681R , D950N และ G142D

ซึ่ง ตำแหน่ง G142D เป็น การกลายพันธุ์ ของ โปรตีนสไปค์ แบบหลบหนี ต่อแอนติบอดี ซึ่งไม่พบ ในสายพันธุ์ ย่อยเดลตา ที่พบ ในไทย อย่าง AY.4 หรือ B.1.617.2.4 และ AY.12 หรือ B.1.617.2.15

ทำให้ ไม่ต้อง กังวล ว่าจะ รุนแรง กว่าสายพันธุ์ เดลตาเดิม และ จำนวน ที่พบ อยู่ในขณะนี้ ถือว่า น้อยมาก หรือ 1 – 3%

แต่หาก เพิ่มเป็น 10% ในเวลา รวดเร็ว ถึงจะ น่ากังวล ขณะที่ ในต่างประเทศ เคยพบ สายพันธุ์ ย่อยเหล่านี้ มาแล้ว แต่พบว่า  แพร่เชื้อ ไม่เก่ง เหมือนกับ เดลตา สายพันธุ์เดิม

ไบโอเทค ได้แถลงว่า

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัย นวัตกรรม สุขภาพสัตว์ และ การจัดการ ศูนย์พันธุ วิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอเทค)

ระบุว่า โควิด สายพันธุ์ เดลตา มีจุดเด่น ของ ตัวเอง อยู่ 2 ตำแหน่ง คือ L452R กับ T478K แต่ถ้ามี ตำแหน่ง อื่นเพิ่มมา ก็ถือ เป็น สายพันธุ์ ย่อย ๆ ต่าง ๆ อย่างไร ก็ตาม ที่ต้อง จับตา หากตำแหน่ง สำคัญ 4 ตำแหน่ง

คือ K417N , N439K , E484K และ N501Y มีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ตำแหน่งนี้ พร้อมกัน เรียกว่า Delta 4+ ไวรัส เดลต้า ตัวนี้ จะไม่ สามารถ ถูกจับด้วย แอนติบอดี จากวัคซีน Pfizer ได้เลย

พูดง่ายๆ  คือ เดลต้า หนีแอนติบอดี ได้ 100%  ทีมวิจัย พบอีกว่า ปัจจุบัน มีรายงาน ออกมา แล้วว่า เดลต้า ที่กระจาย อยู่ทั่วโลก พบการ เปลี่ยนแปลง ที่ K417N, E484K และ N501Y แล้ว

แต่ยัง ไม่มี รายงาน พบ เดลต้า ที่มี N439K และ นักวิจัย กลุ่มนี้ ยังได้ พบว่า เดลตา มีการกลายพันธุ์ ตรงตำแหน่ง NTD ของเชื้อไวรัส จะทำให้ แอนติบอดี จากวัคซีน Pfizer ไปจับได้ แต่แทนที่ จะยับยั้ง กลับไป ช่วยทำ ให้ไวรัส เข้าสู่เซลล์ ได้ดี ยิ่งขึ้น

(CDC) เปิดเผยผลการวิจัย ในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น บุคลากรด่านหน้า

นอกจากนี้ ยังห่วงถึง การฉีด วัคซีน เยอะเกิน ความจำเป็น จนมี แอนติบอดี จำนวนมาก จากวัคซีน ซึ่งถ้า มากเกินไป ขอให้ระวัง เรื่องแอนติบอดี ที่อาจจะไป จับกับ NTD ของ เชื้อเดลตา และ อาจจะ เป็น ตัวช่วย ให้ไวรัส เข้าติดเชื้อ ได้มากขึ้น ได้อีกด้วย

ศูนย์ควบคุม และ ป้องกัน โรคของ สหรัฐ (CDC) เปิดเผย ผลการวิจัย ในกลุ่ม ตัวอย่าง ที่เป็น บุคลากร ด่านหน้า และ เจ้าหน้าที่ สาธารสุข มากกว่า 4,000 คนใน 6 รัฐ

โดยเริ่ม ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2020 ถึงเดือน สิงหาคม 2021 ซึ่งจะ ได้รับ การตรวจหาเชื้อ ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ประมาณ 83%  ของ กลุ่มตัวอย่าง ได้รับ การฉีด วัคซีนแล้ว

โดยประมาณ 2 ใน 3 ได้รับ วัคซีน ของ Pfizer และ อีก 2% ได้รับ วัคซีน Johnson & Johnson ส่วนที่เหลือ ได้รับ วัคซีน Moderna พบว่า ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน โควิด – 19 ของ วัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

ต่อโควิด สายพันธุ์ เดลตา จากเดิมก่อน ระบาด อยู่ที่ 91% แต่ปัจจุบัน ลดลง เหลือ 66% ส่วนประสิทธิภาพ ป้องกัน การติดเชื้อ อาการหนัก ยังเท่าเดิม คือ มากกว่า 90%

การแพร่ระบาด ของ เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา กับ ชาวอเมริกัน

ผลการวิจัย ข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน โรคของ วัคซีน ลดลง ในระดับ ปานกลาง แต่วัคซีน ยังคง สามารถลดความเสี่ยง ในการ ติดเชื้อ ได้ 2 ใน 3 ตอกย้ำ ความสำคัญ และ ประโยชน์ ของ การฉีด วัคซีน โควิด – 19

อย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์หน้า สหรัฐ วางแผน ในการฉีด วัคซีน เข็มที่ 3 หรือ บูสเตอร์ เพื่อเพิ่ม ภูมิคุ้มกัน ให้แก่ ชาวอเมริกัน  ซึ่งจะ เริ่มต้น ขึ้นใน วันที่ 20 กันยายน

ผู้เชี่ยวชาญ สหรัฐ ยังชี้ว่า หากต้องการ หยุดยั้ง การแพร่ ระบาด ของ เชื้อโควิด – 19 สายพันธุ์ เดลตา ชาวอเมริกัน จำนวนมาก จะต้อง เข้ารับ การฉีด วัคซีน เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่ ต้องฉีด วัคซีน ให้ประชาชน ให้ได้ 85% – 90% ของ ประเทศ

นายแพทย์ แอนโทนี เฟาชี หัวหน้าที่ ปรึกษา ทางการแพทย์ ประจำ ทำเนียบขาว

กล่าวย้ำว่า ตัวเลขนี้ ไม่ได้ หมายถึง แค่การฉีด วัคซีน ให้กับ ประชากร ผู้ใหญ่ เท่านั้น แต่หมายรวมถึง คนทั้ง ประเทศ หรือ เด็ก ๆ ด้วย

โดยคาดการณ์ว่า สหรัฐ จะสามารถ ควบคุม โควิด ได้ภายใน ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2565 หากผู้คน จำนวนมาก ที่ยัง ไม่ได้ รับวัคซีน มีโอกาส ได้ฉีด วัคซีน

โดยยอด ผู้เสียชีวิต จากโควิด ในสหรัฐ ขณะนี้ ดีดตัว สูงขึ้น เท่ากับ ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา หรือ ที่ระดับ มากกว่า 1,000 ราย ต่อวัน ซึ่งปัจจุบัน มีประชากร ราว 51% ของ สหรัฐ ได้รับ การฉีด วัคซีน ป้องกัน โควิด ครบโดสแล้ว

ป่วยโควิดในประเทศไทย วันนี้ 18,501 ราย

วันนี้ (26 ส.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูล โควิด – 19 รายงาน ตัวเลข ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 สะสม ของ ประเทศไทย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้

พบจํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 18,501 ราย แบ่งออก เป็น ติดเชื้อใหม่ ในประเทศ 18,362 ราย

ติดเชื้อใน เรือนจำ – ที่ต้องขัง 139 ราย มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 229 คน ทำให้ จำนวน ผู้ติดเชื้อ สะสม ในช่วง การระบาด ระลอกใหม่ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 26 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 1,092,006 ราย เสียชีวิต สะสม 10,220 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อ สะสม นับตั้งแต่ เริ่มมี การระบาด เมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,120,869 ราย ยอดผู้เสียชีวิต สะสม 10,314 คน ทำให้ ประเทศไทย มีจำนวน ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน สะสม อยู่ใน อันดับที่ 32 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล โควิด – 19 รายงาน เพิ่มเติม

ยอดผู้หายป่วย จากโควิด – 19 ในประเทศ ผู้หายป่วย รายใหม่ วันนี้ 20,606 ราย ผู้หายป่วย สะสม 896,195 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 26 สิงหาคม 2564)

หายป่วย สะสม นับตั้งแต่ เริ่มมี การระบาด เมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 923,840 ราย ผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ ระหว่าง การรักษาตัว 189,268 ราย

อัพเดท ‘โควิดวันนี้’ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด

1 กรุงเทพมหานคร 4178 ราย

2 สมุทรปราการ 1887 ราย

3 สมุทรสาคร 982 ราย

4 ชลบุรี 973 ราย

5 นครราชสีมา 693 ราย

6 นนทบุรี 504 ราย

7 ราชบุรี 493 ราย

8 ระยอง 472 ราย

9 ฉะเชิงเทรา 459 ราย

10 บุรีรัมย์ 432 ราย

:: รีวิวเกมสล็อตเเตกง่าย BY UFABET-PG SLOT

UFABET ชี้ทางรอด ยุดโควิด กับ ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

 • กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท
 • โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น
 • โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน
 • โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง
 • แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์
 • โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.