UFABET NEWS

“พล.อ.ณัฐพล” ปัด สั่งซูเปอร์ มาร์เก็ต ปิดวัน เว้นวัน ยืนยัน ไม่เป็น ความจริง เผยเตรียม ประเมินผล 7 วันแรก หากติด เชื้อเพิ่ม ต้องปรับ มาตรการ ชี้เชิญ สื่อมา แค่แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น

วันที่ 18 ก.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ คณะกรรมการ กิจการ กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และ กิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ

หรือ กสทช. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สภาความ มั่นคง แห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

หรือ ผอ.ศปก.ศบค. ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ก่อนหารือ ผู้บริหารสื่อ และ รับฟัง ความเห็น การเสนอข่าว ในช่วง วิกฤติ โควิด-19 ระบาด

ข้อกำหนด มาตรการ ป้องกัน โควิด-19

ถึงข้อกำหนด มาตรการ ป้องกัน โควิด-19 ฉบับ ล่าสุด ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ค. – 2 ส.ค. ว่า ทาง ศปก.ศบค. ตั้งใจไว้ ว่าจะ ประกาศใช้ ประมาณ 30 วัน

แต่เป็น 14 วันก่อน โดย ในส่วน ของ ศปก.ศบค. จะประเมินผล ย่อยช่วง 7 วันด้วย เมื่อครบ 14 วัน จะประเมิน เป็น ทางการ อีกครั้ง แต่ความ จริงแล้ว มีการ ประเมิน ทุกวัน อยู่แล้ว

ส่วนของ ตลาดสด และ ซูเปอร์มาร์เก็ต นั้น ตลาดสด จะมี มาตรการ กำกับ ที่เข้มข้น ขึ้น แต่บรรดา อาจารย์ แพทย์ ก็มี ความเป็น ห่วง เพราะ ปัจจุบัน การเว้น ระยะห่าง ในตลาดสด ยังน่า เป็นห่วง

แต่ยัง เห็นถึง ความจำเป็น เพราะอาจจะ กระทบต่อ ความเดือดร้อน ของ ประชาชน ที่ประกอบ อาชีพ ค้าขาย ในตลาดสด จึงลอง ให้โอกาส ไปก่อน

และให้ พิจารณา เป็น กรณีไป หากเกิด ความไม่ เรียบร้อย ก็จะ พิจารณา อีกที ส่วน ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่มี กระแสข่าว จะเปิดลักษณะ วันเว้น วันนั้น ยืนยันว่า ไม่เป็น ความจริง

เพราะ ศปก.ศบค. มองเห็นถึง ความจำเป็น โดยเฉพาะ เรื่องของ อาหาร ถ้าไป เปิดวัน เว้นวัน อาจยิ่ง ทำให้ ประชาชน ไปแออัด ในวันที่ เปิด

จึงเปิด กระจาย ไปเพื่อให้ เกิดการ เฉลี่ย ของ ประชาชน ในการ จับจ่าย ใช้สอย และ สามารถ เว้นระยะ ห่างได้

ขณะที่ จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่ จังหวัด ในพื้นที่ สีแดง เข้มที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด อย่างจังหวัด พื้นที่ สีแดง และ พื้นที่ สีส้ม  ยังสามารถ รับประทาน อาหาร และ เครื่องดื่ม ในร้านได้

แต่ห้าม ดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ ในร้าน พร้อมขอ ความร่วมมือ สื่อมวลชน ช่วยทำ ความเข้าใจ เรื่องเหตุผล ที่ยังให้ เดินทางข้าม จังหวัด ที่ ศบค.

พยายาม จะไม่ใช้ มาตรการเข้ม จนเกินไป ที่ทำ ให้คน เดือดร้อน หากได้รับ ความร่วมมือ ก็จะ คงมาตรการ นั้นไว้ แต่ถ้า มาตรการใด ไม่เรียบร้อย ก็ต้อง มาดูว่า จุดไหน เป็น จุดเสี่ยง กิจกรรม หรือ กิจการเสี่ยง ก็จะ ต้องค่อย ๆ ปรับลดลงไป

เพื่อไม่ให้ กระทบ กับ ความเดือดร้อน ของ ประชาชน ในภาพร่วม

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความ ห่วงใย ความเดือดร้อน ของ ประชาชน

โดยกำชับ ศปก.ศบค. ให้กำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด และ กำกับ ดูแล อย่างปรานี เพื่อให้ สถานการณ์ ค่อย ๆ คลี่คลาย ลงโดยเร็ว

จะได้ ไม่กระทบ กับ ประชาชน ทุกวันนี้ ศปก.ศบค. ประชุม ทุกวัน เพื่อประมวลผล อยู่แล้ว ส่วน ศบค.ชุดใหญ่ ก็ได้ ประชุม

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งมาตรการ ที่ออกมา ในวันนี้ ก็เป็น มติ ของ ศบค. ในการ ประชุม ครั้งที่ ผ่านมา ที่ต้องการ ให้ออก ข้อกำหนด โดยเร็ว โดยได้ อนุมัติ หลักการ ปรับเพิ่ม มาตรการ มากขึ้น กำหนด เป็น มาตรการ หลักไว้ และ มอบหมาย ให้ ศปก.ศบค. หารือ ในรายละเอียด

ทั้งนี้ หาก 7 วัน รอบแรก

ภ้าหาก มีการ ติดเชื้อเพิ่ม อาจจะ ต้องมี การปรับ มาตรการ หลายอย่าง เพิ่มทั้ง ส่วนจังหวัด กิจกรรม / กิจการ ซึ่งมีหลาย วิธี แต่ทั้งหมด ต้องฟัง ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข เป็นหลัก

ซึ่งจะ ชี้ให้เห็น ว่าอะไร เป็น ปัจจัยเสี่ยง จากนั้น ทุกฝ่าย จะร่วม การพิจารณา ว่าเมื่อ ได้มี มาตรการ ประกาศ ออกไปแล้ว ทำได้ จริง หรือ ไม่

ว่าอะไร ที่ประกาศแล้ว ทำไม่ได้ จริงก็ จะใช้ มาตรการอื่น เช่น การกำกับ ใกล้ชิด มาใช้แทน

พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวถึง การเชิญ สื่อมา ทำความ เข้าใจ ในวันนี้ ว่า.. เป็น การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ทาง ศปก.ศบค. ส่วนหนึ่ง ได้ติดตาม สถานการณ์ ทางสื่อ ในทุก ๆ แขนง

ซึ่ง สื่อมวลชนได้ ให้ข้อคิดเห็น หลากหลาย ซึ่งหลาย อย่าง เป็น ประโยชน์ วันนี้ จึงอยาก รับฟัง ขณะเดียวกัน พบว่า ข้อมูลบางอย่าง สื่อมวลชน ก็ยัง ไม่ทราบ

ซึ่งใน วันนี้ ก็จะ ได้มี การแลกเปลี่ยน โดยเวลา ส่วนใหญ่ จะรับ ฟังความ คิดเห็น จากสื่อมวลชน มากกว่า การสั่งการ

:: ด่วน! ห้ามเที่ยวบินในประเทศ 13 จังหวัด UFABET NEWS

คำเตือนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)

เมื่อปลายเดือน ที่แล้ว ขณะนี้ สายพันธุ์ เดลต้า มีการ กระจาย ไปกว่า ร้อยประเทศ และ กำลัง เป็น สายพันธุ์ หลัก ในการ ระบาด ทั่วโลก

การที่ ระบาดเร็ว ติดเร็ว อาจจะ ทดแทน สายพันธุ์เดิม ขณะเดียวกัน ดร.แอนโทนี เฟาชี ซึ่ง เป็นหนึ่ง ในนักวิชาการ ในการ รณรงค์ เรื่องโควิด-19 ในสหรัฐฯ ได้ออกมา เตือนสหรัฐฯ ให้เฝ้าดู สหราชอาณาจักร ซึ่งตอนนี้ มีการ ระบาด ของ เดลต้า กว่า 95%

“ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวใน การแถลงข่าว อัปเดต สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก และ ในประเทศไทย

ถอดบทเรียน เพื่อก้าว ผ่านวิกฤติ โดยระบุ ว่า สองสัปดาห์ หลังจาก ที่แอนโทนี เฟาชี่ ได้ออก มาเตือน บทความ ของ องค์การ สหประชาชาติ

เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 64 ได้ออกมา ระบุ ถึงข้อมูล WHO สายพันธุ์ เดลต้า แพร่ระบาด ได้เร็ว รุนแรง โลกกำลัง เข้าสู่ยุค ของ อันตราย อย่างใหญ่ หลวงจาก การแพร่ ระบาด ของ สายพันธุ์ เดลต้า

เดลต้า ระบาด ทุกรัฐ ในสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ข้อมูล เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 ที่พบ เดลต้า ในทุกรัฐ ปัจจุบัน มีมากกว่า 50% ของ สายพันธุ์ ที่แพร่ ระบาด จากเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว มีเพียง 10% แต่เพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 4 สัปดาห์

ศูนย์ควบคุม และ ป้องกัน โรค​สหรัฐฯ (CDC) ได้ออกมาเตือน อย่างเป็น ทางการ และ เฝ้าระวัง เดลต้า ขณะที่ สหราช อาณาจักร ที่คุ้นเคย กับ สายพันธุ์ อัลฟ่า ตอนนี้ อัลฟ่า กลายเป็น ส่วนน้อย และ มีเดลต้า มาทดแทน

ในตอนนี้ ครอบคลุม 95% ของ สายพันธุ์ ที่แพร่ระบาด หลังจาก ที่เดลต้า กระจายเกือบ 100 ประเทศ ทั่วโลก

ข้อมูล 10 ก.ค. พบว่า …

เมื่อมี การฉีด วัคซีน อัตรา ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูดีขึ้น อัตรา การติดเชื้อ ต่อวัน ลดลง รวมถึง การเสียชีวิต ลดลง เช่นกัน แต่เห็น กราฟชันขึ้น เพราะ สายพันธุ์ เดลต้า

แต่ข้อดี คือ จากเดิม ผู้ป่วย รายใหม่ 9 แสนราย ต่อวัน ตอนนี้ เหลืออยู่ ที่ราว 5 แสนราย ต่อวัน แต่อัตรา การเสียชีวิต ยังคุมได้ ค่อนข้าง ดีราว 7-8 พันราย ต่อวัน

สถานการณ์ ต่างประเทศ หลังเดลต้า ระบาด

ข้อมูล วันที่ 10 ก.ค. 64 ทั่วโลก ฉีดวัคซีนแล้ว 3,392,898,953 โดส ฉีดวันละ 31,470,724 โดส (ประชากร 7,878,543,880 คน)

สหรัฐฯ เสียชีวิต จากหลักพัน เป็น หลักร้อย

“สหรัฐฯ” เมื่อปลายปี ที่แล้ว ถึงต้นปีนี้ มีผู้ป่วย 3 – 4 แสนราย ต่อวัน ขณะเดียวกัน อัตรา การเสียชีวิต ถึงต้นปีนี้ วันละ 3-4 พัน รายต่อวัน

หลังจากมี การระดม การฉีด วัคซีน เปลี่ยนผู้บริหาร ประเทศ เปลี่ยน นโยบาย การฉีด วัคซีน ถูกรณรงค์ มากขึ้น เริ่มเห็น จำนวน มีคน ติดเชื้อ 1-2 หมื่น ต่อวัน แต่อัตรา การเสียชีวิต จากเดิม หลายพัน มาเป็น หลักร้อย

สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนแล้ว 333,565,404 โดส ฉีดวันละ 513,550 โดส (ประชากร 331,002,651 คน) 55.4% ของ ประชากร ได้รับ 1 โดส และ 47.9% ได้ครบโดส

ยุคโควิด ก็หาเงินได้ ไม้ง้อ เยียวยา รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.