UFABET NEWS

บันทึก 6 ตุลา

วันที่ 5 ตุลาคม ในวาระครบรอบ 45 ปี ที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทย 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งล่าสุดทางแฟนเพจ ที่มีชื่อว่า “บันทึก 6 ตุลา – Documentation of Oct 6” ได้ออกมาเผยแพร่ข้อเขียน ที่ได้บอกเล่าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ภายใต้ชื่อชุด “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง” ตอน “แด่เหงื่อทุกหยาด และเลือดทุกหยด ที่ไม่เคยสูญเปล่า” ผลสำเร็จจากการเคลื่อนไหว ในช่วงปี 1516 -2519 ที่ประชาชนคนไทยทุกคน ต้องต่อสู้ให้ได้มา โดยข้อความดังนี้

ความอยุติธรรมแผ่ซ่านไปทุกแห่งหน ได้สะสมและซุกซ่อนมากว่าทศวรรษ จนทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นทนไม่ไหว ซึ่งให้เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ที่เป็นเหมือนเครื่องยืนยันชั้นดีด้วยว่า หากเราไม่ยอมจำนน ชัยชนะก็ใช่ว่าจะไกลเกินเอื้อม และก็คงเป็นเฉกเช่นเดียวกับความไม่เป็นธรรมในประเด็นอื่น ๆ อีกมากมายอีกด้วย ซึ่งประชาชนคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกรรมกร ชาวนา และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จึงพากันลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมือง จากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครกล้าส่งเสียง แต่พวกเขาก็ได้ส่ง และต่อจากนี้จากที่ส่งอยู่แล้วก็พร้อมที่จะประสานกันส่งเสียงให้ดังขึ้นไปอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ทำการเรียกร้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญ ๆ ของไทย โดยมีทุกคนได้มีจุดประสงค์เดียวกัน นั้นก็คือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในแบบที่มนุษย์สมควรจะได้รับ

เมื่อมวลชนไม่ยอมลดละความพยายาม เนื่องจากความทุกข์ยากของปวงประชาที่เริ่มได้รับการเหลียวแลและตอบสนอง มากบ้าง น้อยบ้าง ปะปนกันไป และหลาย ๆ ครั้งก็มีราคาที่จะต้องจ่าย จนทำให้เกิด #5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง ที่เราจะชวนทุกคนให้ทบทวนกันว่าตลอด 3 ปีที่ต่อสู้ จนสามารถเกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้นมีอะไรบ้าง โดยบางสิ่งเกิดขึ้น และได้สิ้นสุดลง บางสิ่งแต่ยังคงนำไปใช้อยู่ และบางเรื่องถึงเวลาทบทวนปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้ด้วย ก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกความพยายาม และขอสดุดีทุกความขบถต่ออำนาจ และการปฏิเสธค่านิยมอันไร้เหตุผล ที่ยังคงเป็นหัวเชื้อให้สังคมมองเห็นคนเป็นคนเท่ากัน ถึงแม้จะจวบจนถึงวินาทีนี้ จะมีอีกหลายสิ่งที่ยังคงต้องสู้กันต่อก็ตาม

#ความผิดปกติที่เกือบเป็นปกติ

เรามาเริ่มกันด้วย “ค่าแรงต่ำเตี้ยเรี่ยดิน” และยังต้องทำงานติดต่อกันกี่ชั่วโมงตามแต่ใจนายจ้าง โดยที่ไร้ซึ่งมาตรฐานวันหยุด วันลา และเวลาพัก ซึ่งในความจริงแล้ว มันถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ที่เกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในช่วงต้นศตวรรษ 2500 เพราะเป็นกันแบบนี้แทบทุกหนแห่งในประเทศไทย ที่เรื่องของการถูกกดขี่ของแรงงาน ที่ไม่ได้หมายความเพียงว่านายจ้างโรงงานใด โรงงานหนึ่ง ไม่เหลียวแลลูกจ้างเพียงเท่านั้น แต่ต้นตอของเรื่องนี้ยังจะต้องสาวกลับไปได้ถึงนโยบายของรัฐอีกด้วย

โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นั้น ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้เริ่มมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยการประกอบกิจการที่ต้นทุนต่ำ จนทำให้เป็นแรงดึงดูดทุนข้ามชาติได้เป็นอย่างดี และหนึ่งในวิธีที่ทำให้ต้นทุนต่ำได้นั้น ก็คือเป็นการผลักภาระทั้งหมดให้กับแรงงานจะต้องทำงานหนักจนเกินควร เพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่ห่างไกลจากความสมเหตุสมผล ที่กดซ้ำ ๆ ก็ยังไม่พอ แต่รัฐบาลไทยเห็นว่าต้องป้องกันการลุกขึ้นสู้ด้วย จอมพลสฤษดิ์จึงออกประกาศคณะปฏิวัติที่เบรกการบังคับใช้กฎหมายที่ทำหน้าที่ “คุ้มครองสิทธิแรงงาน” อย่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่มีตั้งแต่ ปี 2499 อีกด้วย

#ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้ 6 ตุลา

#ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้

แม้ได้มีข้อห้าม แต่ทว่าการต่อต้านการกดขี่พร้อมปะทุเสมอ กรรมกรที่เริ่มนัดหยุดงานกันตั้งแต่ราวปี 2508 และได้รวมตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ และแล้วพลังของมวลชนก็ยังยากจะทัดทาน จนในปี 2515 แล้วรัฐบาลก็ต้องเริ่มขยับ โดยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าแรงขั้นต่ำ และได้ออกประกาศให้ค่าแรงขั้นต่ำที่ในตอนนั้นเท่ากับ 12 บาทต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2516 ถึงอย่างนั้นเรื่องก็ยังไม่จบ เพราะว่าต่อให้กำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่เอาเข้าจริง ๆ แต่นั้นก็เข้าข่ายต่ำมาก เมื่อเทียบกับค่าครองชีพของแต่ล่ะวันแล้ว แต่นายจ้างหลายรายก็หาได้ใส่ใจไม่ จนเมื่อระบอบเผด็จการได้เริ่มสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่มีกระแสนัดกันหยุดงาน เพื่อทำการเรียกร้องความเป็นธรรมจึงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่เหตุการณ์นั้นจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน มีการหยุดงานราว ๆ 180 ครั้ง และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 300 ครั้งในเดือนถัดมา โดยกลายเป็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

ซึ่งในเวลาต่อ ๆ มา ก็ได้มีการประท้วงผ่านการหยุดงาน และไม่ใช่แค่เพียงขยายวงกว้างในเชิงพื้นที่ แต่ก็ยังเกิดขึ้นในหลากหลายประเภทกิจการ ตั้งแต่โรงงานทอผ้า และโรงแรม ยันกิจการสาธารณูปโภคของภาครัฐ อีกทั้งยังนำมาสู่การก่อตั้งองค์กรกรรมกรในรูปแบบสหภาพ ซึ่งได้ทำให้มีการเคลื่อนไหวเป็นระบบ และมีทรงพลังมากยิ่งขึ้น และจนในที่สุด ทางรัฐบาลก็ได้รับปากที่จะพิจารณาข้อเรียกร้องของกรรมกร

ซึ่งประกอบไปด้วยค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน และได้มีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ อันนำมาสู่การประกาศประกันค่าแรงขั้นต่ำวันละ 20 บาทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเดือนตุลาคม ในปี 2517 รวมไปถึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งได้นำมาเป็นฉบับที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันในทุกวันนี้ ซึ่ง พ.ร.บ.นี้ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพ เพื่อเป็นการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ที่จะทำให้แรงงานสามารถมีปากเสียงกับนายจ้าง และสามารถเรียกร้องให้เกิดการปรับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมได้อีกด้วย

#พรบแรงงานสัมพันธ์ที่ต้องไปต่อ

แต่อย่างไรก็ต้องบอกว่า ในทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงต้องการการลงทุนจากต่างชาติอยู่ดี โดยใช้เรื่องแรงงานราคาที่ถูกนั้น ก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่สำคัญอยู่ ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มหลัก ๆ ของแรงงานในราคาถูกที่ว่านั้นก็คือ “แรงงานข้ามชาติ” ด้วยความจำเป็นของแรงงานข้ามชาติ ที่ได้ถูกสะท้อนให้เห็นผ่านรายงานหลายฉบับ ในรายงานของธนาคารโลกของปี 2559 ที่ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติถึงร้อยละ 10 ของกำลังแรงงานทั้งหมด และทางองค์การเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ประมาณการได้ว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจถึงร้อยละ 4.3-6.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2560 เป็นต้น

แล้วตัดภาพมาที่ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ในพ.ศ.2518 ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงาน ที่ได้มีข้อกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น แล้วจากนั้นในระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา พ.ร.บ.นี้ก็ได้นำพาความก้าวหน้าที่สามารถจับต้องได้มาสู่แรงงานไทยทุกคน ซึ่งในขณะเดียวกันนั้น ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก็ได้เป็นประจักษ์พยานว่า บัดนี้ได้ถึงเวลาอันควรแล้วที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกับ พ.ร.บ.นี้ เพื่อให้มีการสอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เป็นจริงเสียที

เหตุเพราะว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายและองค์กรแรงงานไทย จึงได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลรับรองสิทธิตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัว และสิทธิในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยไม่มีการแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งในที่นี้รวมถึงการรวมกลุ่มที่ เป็นสหภาพของแรงงานข้ามชาติในไทยด้วย แม้จะยังไม่สำเร็จก็ตาม

พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517

@พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ. [email protected]

#ทำเท่าไหร่ไม่เคยได้เท่านั้น

ถ้าหากว่าทำนา 50 ถัง ชาวนาก็จะต้องมีเก็บมากสุดอยู่ที่ 25 ถัง หรือในจังหวะที่เลวร้ายกว่านั้น ชาวนาก็อาจแทบไม่เหลืออะไรเลย ซึ่งนี่ก็คือสภาพความของเป็นอยู่ของชาวนาไทย ในช่วงเวลาก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาจะบังคับใช้อย่างทั่วถึง ที่เป็นแบบนี้ มันก็เป็นเพราะว่าการครอบครองที่ทำกินที่ไม่เคยมีความยุติธรรม แถมยังมีกฎที่แสนจะกดขี่ จนทำให้การที่จะลืมตาอ้าปากของชาวนานั้นเป็น เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งในประเด็นนี้เห็นได้ชัดเลยว่า ในภาคเหนือที่ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือทายาทเจ้าเมือง หรือผู้มีศักดินาไม่กี่ราย ชาวนาจึงต้องจำใจเป็นผู้เช่าภายใต้เงื่อนไขที่ต้องลงทั้งทุนทั้งแรงเอง ทั้งหมดจนจบกระบวนการ ตั้งแต่ไถ หว่าน ดายหญ้า ใส่ปุ๋ย ไปจนถึงเก็บเกี่ยว แถมยังพ่วงกฎเหล็กว่าเมื่อผลผลิตออกมาแล้วต้องยกให้เจ้าของที่ครึ่งหนึ่ง

UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ ซื่อตรง พร้อมเอาใจนักพนันทุกท่าน

UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์เบอร์หนึ่งของไทย เเละเอเชีย ที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบครบวงจร  อย่างเป็นทางการนานกว่า 20 ปี รวมไปถึงการทายผลกีฬาออนไลน์ ทายสกอร์ผลฟุตบอล แทงบอลออนไลน์ ที่ค่าน้ำดีกว่าเว็บพนันบอลทั่วไป ได้เงินชัวร์ 100% ที่สำคัญเว็บไซต์เรายังไม่เคยมีประวัติโกงอีกด้วย เดิมพันกับเราปลอดภัยเเน่นอน

อยากรวยด้วยการเเทงบอลออนไลน์ ต้องอ่าน >>> UFABET เปิดวิธีแทงบอลออนไลน์ให้ได้เงินชัวร์

วิธีสมัครสมาชิกเเทงบอลออนไลน์ UFABET ฟรี !! 

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ทั้งสิบหลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่เเห่งการเดิมพัน UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ ซื่อตรง พร้อมเอาใจนักพนันทุกท่าน

โปรแกรมเเทงบอล ราคาบอล โปรแกรมฟุตบอล

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
18:30แมนฯ ยูไนเต็ด1/1.5
1/1.5 -10
เอฟเวอร์ตัน
21:00เชลซี1.5
1/1.5
เซาแธมป์ตัน
21:00วูล์ฟแฮมป์ตัน 0.5 +10
 0.5/1
นิวคาสเซิ่ล
21:00ลีดส์ ยูไนเต็ด0.5/1 +10
0.5/1
วัตฟอร์ด
21:00เบิร์นลี่ย์ 0/0.5 +10
 0.5
นอริช ซิตี้
23:30ไบรท์ตัน เสมอ
0/0.5 -10
อาร์เซน่อล

บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
20:30โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์2
1.5/2
เอาก์สบวร์ก
20:30โวล์ฟสบวร์ก0.5
0/0.5
มึนเช่นกลัดบัค
20:30แฮร์ธ่า เบอร์ลินเสมอ -10
เสมอ
ไฟร์บวร์ก
20:30สตุ๊ตการ์ตเสมอ
เสมอ +10
ฮอฟเฟนไฮม์
23:30RB ไลป์ซิก1.5/2
2 -10
โบคุ่ม

กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
20:00ซาแลร์นิตาน่า0/0.5 -10
เสมอ
เจนัว
22:59โตริโน่0.5
0.5 +10
ยูเวนตุส
1:45ซัสเซาโล่0.5/1 -10
0.5/1
อินเตอร์ มิลาน

ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
19:00โอซาซูน่าเสมอ +10
0/0.5
ราโย่ บาเยกาโน่
21:15มายอร์ก้าเสมอ +10
0/0.5
เลบานเต้
23:30คาดิส0.5 -10
0/0.5
บาเลนเซีย
2:00แอตฯ มาดริด0/0.5
0.5
บาร์เซโลน่า

ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
22:00มงต์เปลลิเย่ร์0/0.5 -10
เสมอ +10
สตาร์บูร์ก
2:00นีซ0.5
0.5/1
1 -10
แบรสต์

แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
18:30โคเวนทรี่ 0/0.5
0.5
ฟูแล่ม
21:00ฮัลล์ ซิตี้ 0/0.5 -10
เสมอ +10
มิดเดิ่ลสโบรห์
21:00ลูตัน ทาวน์เสมอ +10
0/0.5 +10
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์
21:00แบล็คพูลเสมอ +10
เสมอ
แบล็คเบิร์น โรเวอร์
21:00ดาร์บี้ เค้าท์ตี้เสมอ
0/0.5 -10
สวอนซี ซิตี้
21:00เบอร์มิ่งแฮม0/0.5 +10
0/0.5
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
21:00บอร์นมัธ0.5
0/0.5
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
21:00คาร์ดิฟฟ์ซิตี้0.5 -10
 0.5
เร้ดดิ้ง
21:00ปีเตอร์โบโร่เสมอบริสตอล ซิตี้
21:00ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์0/0.5เปรสตัน

ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie)

เวลาเจ้าบ้านราคาบอลทีมเยือน
23:45RKC วาลไวก์0/0.5โก อเฮด อีเกิ้ลส์
1:00เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่0/0.5
0.5
วิลเล่ม ทเว
1:00ซโวลเล่0/0.5
เสมอ +10
ฮีเรนวีน
2:00ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด0/0.5
เสมอ +10
ไนจ์เมเก้น

รับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายทันที เมื่อสมัครสมาชิก UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที “หนึ่งหมื่นบาท”

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝากร้อย รับเลยร้อยห้าสิบ ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 13 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.