UFABET NEWS

“อัศวิน” ประกาศสั่ง เจ้าหน้าที่ 50 เขต เร่งปูพรม ค้นหา “ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยติดเตียง – กลุ่มเปราะบาง” เข้ารับ วัคซีน โควิด – 19 พร้อมกำชับ ดูแล บุคลากร ด่านหน้า อย่างเข้มงวด

ล่าสุด วันที่ 16 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า ราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็น ประธาน การประชุม คณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ การประชุม ทางไกล

ณ ที่ห้อง รัตนโกสินทร์ ศาลา ว่าการ กทม. โดยมี คณะผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุม ในครั้งนี้

ในที่ ประชุม พล.ต.อ.อัศวิน ได้มอบหมาย สำนักงานเขต และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ สำนัก พัฒนา สังคม สำนัก อนามัย  เร่งสำรวจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง ประชาชน กลุ่มเปราะบาง

และ ผู้ที่ ไม่สามารถ เข้าถึง บริการ ภาครัฐ ที่ตก สำรวจ และ ไม่สามารถ ลงทะเบียน เพื่อรับ บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 ในพื้นที่ เขตต่าง ๆ

ซึ่งอาจ มีสาเหตุ มาจาก การอาศัย อยู่ใน อาคาร ตึกแถว หรือ ที่อยู่ อาศัย ที่ไม่ได้ จดทะเบียน ในรูปแบบ ชุมชน หรือ ยังไม่ได้ จัดตั้ง เป็น ชุมชน เพื่อจะได้ เร่งดำเนินการ ฉีดวัคซีน ให้ประชาชน กลุ่มดังกล่าว ให้ครบถ้วน

เพื่อให้ สามารถ สร้างภูมิ คุ้มกันหมู่ ในการ ป้องกัน การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด-19 ในกรุงเทพฯ ตาม เป้าหมาย กทม. และ รัฐบาล โดยเร็ว ที่สุด

นอกจากนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ยังมอบหมาย ให้สำรวจ จำนวน บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ด่านหน้า หรือ มีความเสี่ยง ในการ สัมผัส เชื้อโควิด – 19

อาทิ พนักงาน เก็บขน มูลฝอย , พนักงาน กวาดถนน , พนักงาน ประจำรถ สุขา เคลื่อนที่ , พนักงาน เก็บขน สิ่งปฏิกูล , เจ้าหน้าที่ ขุดลอก คูคลอง

รวมทั้ง อุปกรณ์ สำหรับ ใช้ป้องกัน เชื้อโควิด – 19 ในระหว่าง การปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือยาง หน้ากาก อนามัย หน้ากาก สวมป้องกัน ใบหน้า เจลแอลกอฮอล์ ชุดป้องกัน การติดเชื้อ ชุดกันเปื้อน ทำความ สะอาด แบบค้างคาว แว่นตา และ รองเท้าบูท

เพื่อจะได้ เร่งจัดสรร อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอ และ ทั่วถึง สร้างความ มั่นใจ ให้แก่ บุคลากร กทม. ที่ต้อง ปฏิบัติงาน ด่านหน้า ทุกคน

ทีมปฏิบัติ ควบคุมโรค ลุยตรวจ ‘โควิด19’ เชิงรุก ต่างจังหวัด ทั่วปรเทศ

สธ. ส่งทีม ปฏิบัติการจาก สคร. 12 แห่ง

ลงพื้นที่ ร่วมกับ จังหวัด ลุยตรวจ โควิด19 แบบ เชิงรุก ทั้งหมู่บ้าน ชุมชน และ สถาน ประกอบการ ในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ 

 โดยนายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค ได้กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เร่ง ป้องกัน ควบคุม สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด 19 ทั่วประเทศ

ซึ่งใน วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ มีรายงาน พบว่า มีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 21,157 ราย พบการระบาด เป็น กลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง

จึงได้ ส่งทีม ปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป้องกัน ควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ดูแล เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด ไม่รวม กทม. ร่วมกับ ทีมสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.)

เพื่อทำการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค ในพื้นที่ รับผิดชอบ ทั้งใน หมู่บ้าน ชุมชน และ สถาน ประกอบการ ต่าง ๆ เน้นการ ตรวจเชิงรุก แบบ (Active Case Finding :ACF) 

ค้นหา ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ และ กลุ่มเสี่ยง ที่สัมผัสโรค ได้อย่าง รวดเร็ว นำเข้า สู่ระบบ การดูแล ตามมาตรการ เพื่อยุติ การแพร่ ระบาด ให้ได้ โดยเร็ว

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค ที่ 9 จ.นครราชสีมา

ส่วนด้าน นายแพทย์  ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป้องกัน ควบคุมโรค ที่ 9 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในเขต สุขภาพ ที่ 9 ประกอบด้วย

จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ พบสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด 19 ในวัน ที่ 16 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 1,385 ราย ยอดสะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

**มีจำนวน รวม 33,685 ราย  พบทั้ง ในชุมชน และ การระบาด แบบ กลุ่มก้อน ในสถาน ประกอบการ

ขณะนี้ สำนักงาน ป้องกัน ควบคุมโรค ที่ 9 ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ร่วมกับ ทีมสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง

โดยเน้น การตรวจ เชิงรุก แบบ (Active Case Finding) เพื่อค้นหา ผู้ป่วย โควิด 19 รายใหม่ เพื่อนำเข้า สู่ระบบ การดูแล อย่างรวดเร็ว ที่สุด

การตรวจ เชิงรุก ด้วยชุด ทดสอบ เอทีเค

นายแพทย์ ธีรวัฒน์  กล่าวว่า ผลการ ดำเนินการ วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 ตรวจเชิงรุก ด้วยชุด ทดสอบ เอทีเค หรือ (Antigen Test Kit :ATK)

ที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  ซึ่งพบว่า มีการระบาด เป็น กลุ่มก้อน เช่นกัน ใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเสาเดียว หมู่ 1 , บ้านไทรงาม ต.เสาเดียว และ ที่บ้านโนนงิ้ว ต.ห้วยหิน 

เพื่อค้นหา ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ ในหมู่บ้าน ผลการตรวจ ที่บ้าน เสาเดียว หมู่ 1 และ บ้านไทรงาม ตรวจทั้งหมด 352 ราย

แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง ถึง 89 ราย เก็บสาร คัดหลั่ง ส่งตรวจ ยืนยัน การติดเชื้อ ด้วยวิธี อาร์ทีพีซีอาร์ ( RT-PCR) ผลพบเชื้อ จำนวน 4 ราย

โดยให้ ผู้ที่ผล เป็นลบ ให้กักตัว ที่บ้าน จนครบ 14 วัน ที่เหลือ อีก 263 รายเป็น กลุ่มเสี่ยงต่ำ ผลการตรวจสอบ ด้วยชุด ทดสอบฯ เป็นลบ ทุกราย

ส่วนที่ บ้านโนนงิ้ว ตรวจทั้งหมด 651 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง 162 ราย เก็บสาร คัดหลั่ง ส่งตรวจ ยืนยัน การติดเชื้อ ด้วยวิธี อาร์ทีพีซีอาร์

ขณะนี้ อยู่ระหว่าง รอผล ที่เหลืออีก 489 ราย เป็น กลุ่มเสี่ยงต่ำ ผลการตรวจ ด้วยชุด ทดสอบฯ เป็นลบ ทุกราย เช่นกัน

ด่วน จังหวัดนครราชสีมา ต้องเฝ้าระวัง

นอกจากนี้ ยังได้ ดำเนินการ เฝ้าระวัง ในสถาน ประกอบการ ที่อยู่ ในจังหวัด นครราชสีมา โดยร่วมกับ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา สาธารณสุข อำเภอ โชคชัย และ โรงพยาบาล โชคชัย

ประชุม ปรึกษา หารือ กับ ผู้แทน ของ ผู้ประกอบการ 3 แห่งที่ พบการ ระบาด ของ โรคโควิด 19 ในการ ป้องกัน และ ควบคุมโรค ตามแนวทาง บับเบิล แอนด์ซีล (Bubble and Seal)

เพื่อควบคุม การระบาด ในสถาน ประกอบการ และ ป้องกัน ไม่ให้ แพร่ระบาด สู่ชุมชน

3 แห่ง มีศักยภาพ ดำเนิน การได้ดี

ในเบื้องต้นนี้ พบว่า สถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง มีศักยภาพ ดำเนินการ ได้ดี จนถึง การจำหน่าย ออกจาก แนวทาง บับเบิลได้ เนื่องจาก สามารถ จัดบริการ ให้วัคซีน โควิด 19

แก่ลูกจ้าง ครบ 2 เข็ม ได้ครบ 100% นอกจากนี้ สคร.9 ยังร่วมกับ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลโตนด เฝ้าระวัง โรงงานใน เขตอุตสาหกรรม สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา

คือ บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด ผลการตรวจ ด้วยชุดทดสอบ เอทีเค จำนวน 498 คน ผลเป็นลบ ทั้งหมด ยังคง เฝ้าระวัง การระบาด เป็น กลุ่มก้อน ในโรงงาน อีก 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ทุกคน เคร่งครัด ในมาตรการ ป้องกันโรค อย่างเข้มข้น และ ต่อเนื่อง

โดยการ ใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากาก อนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และ สบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่ไป ในสถานที่ แออัด หรือ อากาศ ถ่ายเท    ไม่สะดวก และ ให้เลี่ยง การรับประทาน อาหาร ร่วมกัน

เพื่อลด ความเสี่ยง ในการติดเชื้อ โควิด 19 สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค  โทร.1422

:: ศธ. ประกาศพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 11 ล้านคน UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.