UFABET NEWS

ล่าสุด จังหวัด เชียงใหม่ ได้ออกมา แถลงว่า ขณะนี้ มีประชาชน รับการฉีด วัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 ไปแล้ว 231,168 คน

ขณะนี้ ได้เริ่ม การฉีด วัคซีน ให้แก่ ผู้ที่ จองคิว ผ่านทาง ระบบ “ก๋ำแปงเวียง” แล้ว โดยใน ช่วงนี้ จะดำเนิน การฉีด ให้กับ กลุ่มผู้สูง อายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และ หญิงตั้งครรภ์

ที่ได้ จองคิว กับ ทางก๋ำแปงเวียงก่อน และ ในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยจะเริ่ม ฉีดให้ กับ ผู้ที่ จองคิว ก๋ำแปงเวียง อื่น ๆ ต่อไป

เชียงใหม่ เปิด Walk in วันเดียว ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

เชียงใหม่ – เชียงใหม่ เปิด Walk in วันเดียว ให้กลุ่ม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีน ทั้งที่เคย ลงทะเบียนแล้ว ไม่ยอมเรียก แต่ว่า ที่พิเศษ ก็คือ ในวันนี้ (31 ก.ค. 2564)

ทางจังหวัด เชียงใหม่ จะจัดบริการ ให้กับ กลุ่มผู้ สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ทั้งที่ ลงทะเบียนแล้ว และ ยังไม่ได้ จองคิว ใน “กำแป๋งเวียง”สามารถ เดินทาง ไปขอรับ การฉีด วัคซีน (walk in) ได้ ณ หน่วยฉีดใหญ่ 3 แห่ง

ได้แก่ อุทยาน หลวงราชพฤกษ์ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล และ ห้างพรอมเมนาด้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.วันเดียวเท่านั้น

โดยจาก ข้อประกาศ หลายคน ต่างพากัน วิตก กังวล หวั่นจะมี ประชาชน ไปแออัด เพิ่มความเสี่ยง ในการ ระบาด ของ เชื้อโควิด – 19

ซึ่ง มีตัวอย่าง ความแออัด ที่เสี่ยง เกิดขึ้น ที่ กทม. หลายวันก่อน และ มีข้อ สงสัย ว่าจังหวัด เชียงใหม่ ควรแจ้งคิว ให้ผู้ ที่จองไว้ มาฉีด เพื่อตัด เป็น ระบบ จะดีกว่า เพราะมี ผู้ที่ จองไว้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ที่รอวัคซีน หรือไม่

ตามที่ จังหวัด ให้ลง ทะเบียน ไว้อยู่ ก่อนหน้า นี้แล้ว โดย วัคซีน ที่ให้ฉีด AZ เเละ SV

รู้จัก วัคซีน AZ เเละ SV ก่อนฉีด

AZ หรือ วัคซีนโควิด AstraZeneca

วัคซีน โควิด แอสตรา เซเนกา (AstraZeneca covid vaccine) หรือชื่อ ตามที่ บริษัทผู้ผลิต ที่เรียก ก้คือ AZD1222 เป็น วัคซีน โควิด ที่ได้ คิดค้น โดยบริษัท แอสตรา เซเนกา (AstraZeneca) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)

โดยนำ เชื้อไวรัส อดิโน่ (Adenovirus) ซึ่งเป็น เชื้อที่ ทำให้ เป็น หวัดใน ชิมแปนซี มาดัดแปลง พันธุกรรม เพื่อให้ มีโปรตีน โคโรนา ไวรัส ซึ่งจะ ช่วยให้ ร่างกาย ของ มนุษย์ สร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมา ปกป้อง โคโรนา ไวรัส ได้ในทาง ทฤษฎี นั้นเอง

วัคซีน ที่ใช้ เชื้ออดิโน่ ไวรัส ได้รับการ ทดสอบ โดย Johnson & Johnson และ ห้องปฎิบัติการ ในประเทศจีน และ ปัจจุบัน ได้รับ อนุมัติ ใช้งาน ในสหราช อาณาจักรแล้ว

ประสิทธิภาพ ของ วัคซีนโควิด AstraZeneca

โดยบริษัท AstraZeneca และ มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ได้เริ่ม การทดลอง ทางคลินิก ครั้งแรก ในสหราช อาณาจักร (Britain) ตามด้วย อีกหลาย ประเทศ รวมถึง สหรัฐอเมริกา โดยการ ทดสอบ วัคซีน กว่า 23,000 ราย

พบว่า อาสาสมัคร มีการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ไวรัส โคโรนา โดยมี 2,800 ราย ที่ได้ รับยา ในเข็มแรก เพียงครึ่ง เดียวกัน กับ ที่การ ทดสอบ กำหนด ซึ่งเกิด จากความ บังเอิญ และ ในภายหลัง จึงได้ ฉีดอีก เข็มให้ ตามปกติ

โดยผลลัพธ์ ในผู้ ที่รับ วัคซีน เข็มแรก เพียงแค่ ครึ่ีงเดียว กลับมี ผลป้องกัน โควิด – 19 ได้ถึง 90% ในขณะ ที่ผู้รับ วัคซีน เต็มทั้ง 2 เข็ม กลับมีผล ป้องกัน เพียง 62% (ผลป้องกัน โดยเฉลี่ย ที่ประมาณ 70%)

นักวิจัย คาดว่า อาจเป็น เพราะผู้ ที่รับ เข็มแรก แบบครึ่งเดียว อาจมี ความคล้าย กับ การติดเชื้อ ธรรมชาติ มากกว่า จึงกระตุ้น การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ได้ดีกว่า นั้นเอง

SV หรือ ซิโนแวค Sinovac

วัคซีน “โคโรนาแวค” (CoronaVac) ผลิตโดย บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ของ ประเทศจีน

โดยวัคซีน ชนิดนี้ ได้เริ่ม มีการ พัฒนา มาตั้งแต่ มกราคม 2020 และ เริ่มมี ใช้งาน ครั้งแรก ในประเทศจีน เมื่อเดือน ตุลาคม ปีเดียวกัน

ทั้งนี้ วัคซีน โคโรนาแวค หรือว่า ซิโนแวค ใช้เทคโนโลยี การผลิต วัคซีน แบบ ชนิด เชื้อตาย (Inactivated Vaccine) เช่นเดียว กับ การผลิต วัคซีน ตับอักเสบเอ และ วัคซีน โปลิโอ ชนิดฉีด

การผลิต วัคซีน แบบ เชื้อตาย หมายความว่า การนำ เชื้อไวรัส ซาร์ส – โควี – 2 (COVID-19) นำมา เพาะเลี้ยง ให้ขยายพันธุ์ จำนวนมาก แล้วจากนั้น จึงนำมา ฆ่าด้วย สารเคมี บางชนิด หรือ ระดับ ความร้อน ที่เหมาะสม แล้วจึง นำมา ผลิตเป็น วัคซีน

นั้นเอง

ซึ่งกลไก ของ วัคซีน โควิด ชนิดนี้ ก็คือ การเหนี่ยวนำ ให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน หรือ แอนติบอดี ต้านเชื้อ ไวรัส เชื้อไวรัส ซาร์ส – โควี – 2 เพื่อไม่ให้ เข้าสู่ เซลล์ของ ร่างกายได้ นั่นเอง

ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าว จะแตกต่าง จากวัคซีน โควิด ของ ไฟเซอร์ (Pfizer COVID-19 Vaccine) และ วัคซีน โควิด ของ โมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) ซึ่งได้ เปิดตัว มาก่อนหน้า วัคซีน สองค่าย นี้ต่าง ใช้เทคโนโลยี การผลิต วัคซีน แบบ สังเคราะห์ สารดีเอ็นเอ (DNA) หรือ สารอาร์เอ็มเอ (mRNA) ซึ่งเป็น เทคโนโลยีใหม่

ประสิทธิภาพ ของ วัคซีนโควิด Sinovac

จากการ ทดลอง วัคซีน ซิโนแวค ในประเทศจีน ยืนยัน ประสิทธิภาพ 78 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่ม ผู้ป่วย โควิด – 19 ที่มี อาการไม่ รุนแรง ตามตัวเลข การยืนยัน ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน โควิด ยี่ห้อนี้ กลับแตกต่าง ไปใน หลายประเทศ อย่าสิ้นเชิง

เช่น ในประเทศบราซิล ยืนยัน ประสิทธิภาพ วัคซีน ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่า ล่าสุด ได้ออกมา ประกาศ ประสิทธิภาพ ลดลง มาอยู่ที่ 50.38 เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซีย ยืนยัน ในประสิทธิภาพ วัคซีน อยู่ที่ 65.3 เปอร์เซ็นต์

ทั้งหมด นี้ถือ เป็น ผลลัพธ์ ที่กว้างมาก เมื่อเทียบกับ วัคซีน ยี่ห้อ อื่น ๆ แต่อย่างไร ก็ตาม การศึกษา ประสิทธิภาพ ของ วัคซีนยังคง ต้องรอ การเก็บ ข้อมูล ต่อไป อีก 6 เดือน หรือ 1 ปี ทั้งใน เรื่องของ ประสิทธิภาพ และ ข้อบ่ง ใช้ใน กลุ่มอายุต่าง ๆ

เช่นเดียวกับ วัคซีน โควิด ยี่ห้ออื่น ๆ ที่วัคซีน โควิด ซิโนแวค ยังไม่ สามารถ ระบุได้ว่า ระดับ ภูมิคุ้มกัน ที่เกิดขึ้น จากการฉีด วัคซีน จะสามารถ ป้องกัน การติดเชื้อ COVID-19 ได้นาน แค่ไหน และ ต้องกระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ซ้ำอีก เมื่อใด

ซึ่งทาง WHO หรือ องค์การ อนามัยโลก ได้ประกาศว่า วัคซีน ซิโนแวค มีประสิทธิภาพ การป้องกัน การติดเชื้อ อยู่ที่ 51% 

และ ยืนยัน ป้องกัน อาการป่วย รุนแรง และ เสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์

:: เช็คด่วน! กลุ่มพิเศษ ฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ UFABET NEWS

31/7/64 โควิดวันนี้ ติดเชื้อ รายใหม่ นิวไฮ พุ่ง 18,912 ราย

กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 รายใหม่ 18,912 ราย

แยกเป็น ทั่วไป 18,102 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 810 ราย

ทำให้มี ผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 568,424 ราย และ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เป็น 178 ศพ

โควิดวันนี้ 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 ในประเทศไทย รายใหม่ ประจำ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 3668 ราย

2 สมุทรสาคร 1178 ราย

3 ชลบุรี 1062 ราย

4 สมุทรปราการ 872 ราย

5 ระยอง 670 ราย

6 นนทบุรี 577 ราย

7 นครปฐม 538 ราย

8 ฉะเชิงเทรา 437 ราย

9 ศรีสะเกษ 369 ราย

10 ปทุมธานี 351 ราย

ช่องทาง ได้การหาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.