UFABET NEWS

วันนี้ เว็บไซต์ ของเรา จะพา ทุกคุณ มาเช็ค สิทธิ ประโยชน์ ของ “ผู้ประกันตน” ใน “ประกัน สังคม ม.40” กัน

ซึ่งมี ทั้งหมด 3 ทางเลือก และ มาดูกัน มีความ แตกต่างกัน อย่างไรบ้าง ได้สิทธิ พิเศษ อะไร และ ต้องมี คุณสมบัติ อย่างไร จึงจะ สามารถ สมัครได้

หลังจาก ครม. เคาะ “มาตรการ เยียวยา” สำหรับ ผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ จากการ ล็อคดาวน์ ของ สถานการณ์ “โควิด-19”

ใน พื้นที่ “สีแดงเข้ม” รวมทั้ง 13 จังหวัด ใน 9 กลุ่ม อาชีพ ซึ่งเป็น มาตรการ การให้ ความช่วยเหลือ ในระยะ เร่งด่วน ที่ครอบคลุม ถึง “ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ”

โดยที่ มีเงื่อนไข ว่าจะต้อง สมัครเป็น “ผู้ประกันตน มาตรา40” ในกองทุน ประกัน สังคม ภายใน วันที่ 30 ก.ค. 64 จึงจะมี สิทธิ  รับเงิน ช่วยเหลือ สูงสุด 5,000 บาทได้

สำหรับ ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ที่เพิ่ง จะสมัคร เข้าประกัน สังคม ตาม “มาตรา40” รายใหม่ อาจจะ เกิดคำถาม ว่าสมัคร เป็น ผู้ประกันตน ไปแล้ว จะได้รับ สิทธิ ใดบ้าง นั้น

วันนี้ เราจึง รวบรวม สิทธิ ของ ผู้ที่ เป็น ผู้ประกันตน ตาม มาตรา40 ในกองทุน ประกัน สังคม พร้อมกับ เอกสาร ที่ต้อง ใช้ใน การสมัครใหม่ มีดังนี้

สิทธิ ที่ผู้ประกันตน มาตรา40 จะได้รับ อะไรบ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคล ทั่วไป อายุ 15 – 65 ปี บริบูรณ์ ประกอบ อาชีพ อิสระ และต้อง ไม่เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39

ทั้งนี้ สำนักงาน ประสังคม ได้ลดเงิน สมทบ ผู้ประกันตน ตาม มาตรา 40 เหลือ ร้อยละ 60 ของ เงินสมทบ เดิม เป็น ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

โดยการ จ่ายเงิน สมทบ มาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 • ทางเลือก ที่ 1: จ่าย 42 บาท ต่อเดือน จากเดิม 70 บาท
 • ทางเลือก ที่ 2: จ่าย 60 บาท ต่อเดือน จากเดิม 100 บาท
 • สุดท้าย ทางเลือก ที่ 3: จ่าย 180 บาท ต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

สมัคร ประกัน สังคม มาตรา40 ต้องทำ อะไรบ้าง ? 

ทุกคน สามารถ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ของตัวเอง ได้ตามที่ ประกัน สังคม กำหนด ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

3. ต้องเป็น ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ

4. ไม่เป็น ลูกจ้าง ในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หรือ มีนายจ้าง (ผู้ประกันตน ม.33)

5. ไม่เป็น ผู้จ่าย ประกัน สังคม แบบ สมัครใจ หรือ ผู้ประกันตน ม.39

6. ไม่เป็น ข้าราชการ หรือ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ

7. ผู้ถือบัตร ประจำ ตัวตน ซึ่งไม่มี สัญชาติไทย ขึ้นต้น ด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้น00)

8. ผู้พิการ ที่รับรู้ สิทธิก็ สมัครได้

สามารถ ลงทะเบียน ตามช่องทาง ที่เปิด ให้บริการ

สำหรับ ผู้ที่ ยังไม่ได้ เข้าสู้ ระบบ ประกัน สังคม จะต้อง ลงทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน ตาม มาตรา 40 ก่อน โดยที่ ท่านสามารถ ลงทะเบียน ได้ช่องทาง ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. ไปสมัคร ได้ด้วย ตนเอง ที่สำนักงาน ประกัน สังคม ในพื้นที่ (งดชั่วคราว เนื่องจาก โควิด – 19)

2. สายด่วน ประกัน สังคม หมายเลข 1506

3. เซเว่น – อีเลฟเว่น ทุกสาขา

4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

5. Big c ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์

6. เครือข่าย ประกัน สังคม ทั่วประเทศ

7. สามารถ สมัครได้ ผ่านหน้า เว็บไซต์ ของ ประกัน สังคม ซึ่งเป็น ช่องทาง แนะนำ ที่ทำ ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้เลย

1.เริ่มแรก ง่าย ๆ ให้เข้า ไปยัง เว็บไซต์ ประกัน สังคม ที่ sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ ก็ได้

2.ให้ท่าน กรอกหมายเลข บัตรประชาชน และ อย่าลืม กรอกเลข หลังบัตร ประชาชน ด้วยนะ

3.จากนั้น กรอกชื่อ – นามสกุล จริง , วัน เดือน ปี เกิด และต้อง ตรวจทาน ให้ถูกต้อง

4.กรอกที่ อยู่ปัจจุบัน , เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อได้

5.จากนั้น ให้ท่าน กรอกกลุ่ม อาชีพ ของตนเอง , รายได้ ต่อเดือน , สภาพ ร่างกาย (กรณี เป็น ผู้พิการ)

6.เลือกจ่ายเงิน สมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก ตามข้อมูล ในภาพ กราฟิก ข้างต้น) พร้อมเลือก สำนักงาน ประกัน สังคม ที่อยู่ ใกล้บ้าน

7.ตอบคำถาม ว่าเป็น สมาชิก กองทุน บำเหน็จ บำนาญ หรือไม่?

8.จากนั้น ให้ท่านกด “ยอมรับ เงื่อนไข / ข้อตกลง ” แล้วกด  “ยืนยัน” ได้เลย

9.เมื่อผ่าน ขั้นตอน ทุกอย่างแล้ว ระบบ จะยืนยัน ผ่าน SMS OTP ถือว่า ขึ้นทะเบียน สำเร็จ

โดยที่ จะต้อง ลงทะเบียน ภายใน เดือน ก.ค.64 เท่านั้น และ จะได้รับ เงินโอน ผ่านพร้อมเพย์

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ ประกันตน ตาม มาตรา 39 และ กลุ่มผู้ ประกันตน ตาม มาตรา 40 มีเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ การรับ “เงินเยียวยา” จากประกัน สังคม คือ  กลุ่มนี้ ผู้ที่ ไม่ได้ เป็น ผู้ประกันตน ในมาตรา 39 และ 40

ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 จะให้ รีบสมัคร ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับ สำนักงาน ประกัน สังคม เพื่อให้ สามารถ ได้รับความ ช่วยเหลือ ในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

สามารถ ลงทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ ซึ่งกลุ่มนี้ ยังไม่ สรุปจะ โอนเงิน เมื่อไร ต้องรอ ลงทะเบียน ให้ครบก่อน

ช่องทางการ รับเงิน เยียวยา ประกันสังคม

ผ่านระบบ พร้อมเพย์ วิธีการ และ ช่องทางการ ลงทะเบียน ของ แต่ละ ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารอิสลาม

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ไม่ต้อง รอเยียวยา

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

:: เช็กเงื่อนไข ล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ยกเว้นใคร UFABET NEWS

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.