UFABET NEWS

” หมอนิธิ ” ได้ออกมา เผยว่า “ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ” แจ้งกำหนด เปิดลง ทะเบียน ขอรับ การจัดสรร วัคซีน ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะ ที่ 2 สำหรับ องค์กร นิติบุคคล และ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

โดย นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ได้โพสต์ ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี Nithi Mahanonda  ได้ระบุ ว่า

“ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ” แจ้งกำหนด เปิดให้ ลงทะเบียน ขอรับ การจัดสรร วัคซีน ตัวเลือก ชนิด “ ซิโนฟาร์ม ” ระยะ ที่ 2 สำหรับ องค์กร นิติ บุคคล และ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

โดยมี กำหนดการ ยื่นขอรับ การจัดสรร วัคซีน ตัวเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” ระยะ ที่ 2 สำหรับ องค์กร และ หน่วยงาน ที่มี ต้องการ ยื่นขอรับ การจัดสรร วัคซีน ให้กับ กลุ่มบุคคล ได้ทุก ประเภท

ทั้งพนักงาน ครอบครัว พนักงาน แรงงาน ต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย เปิดรับ ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้ ในเวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย (จนกว่า จะเต็ม จำนวน)

 • สามารถ ยื่นขอรับ การจัดสรร ผ่านระบบ ออนไลน์ ที่ vaccine.cra.ac.th
 • จากนั้น ให้ท่าน เลือกเมนู “ยื่นความ ประสงค์ ขอรับ การจัดสรร วัคซีน สำหรับ องค์กร และ หน่วยงาน” เท่านั้น

ซึ่งประกาศ แจ้งองค์กร ที่ได้รับ การจัดสรร ในวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง อีเมล ผู้บริหาร สูงสุด ของ องค์กร

โดยองค์กร ที่ได้รับ การจัดสรร จะได้รับ อีเมล แจ้งรหัส ล็อกอิน เข้าระบบ ผ่านเมนู “2 ลงทะเบียน องค์กร ผู้ได้รับ การจัดสรร วัคซีน” เพื่อทราบ จำนวน วัคซีน ที่ได้รับ การจัดสรร และ วิธีการ โอนเงิน

โดย มีข้อ กำหนด ดังนี้

ทั้งนี้ กรุณา โอนเงิน ค่าวัคซีน เต็มจำนวน (รวมจำนวน วัคซีน ที่บริจาค) ภายใน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากไม่ สามารถ เข้ามา ดำเนินการ ตามเวลา กำหนด ได้ระบบ จะลบ ข้อมูล และ ชื่อองค์กร ท่านออก จากระบบ การลงทะเบียน โดยอัตโนมัติ

เพื่อจะนำ จำนวน วัคซีน นั้นไป จัดสรร ให้ผู้อื่น ต่อไป และ หากท่าน มีความ ประสงค์ จะลงทะเบียน เพื่อขอ จัดสรรใหม่ หรือเพิ่มเติม ท่านต้อง เข้ามา ลงทะเบียนใหม่ ในการ จัดสรร ครั้งต่อ ๆ ไป

ภายหลัง จากที่ องค์กร ได้รับ การจัดสรร และ โอนเงิน เรียบร้อย และ ได้รับการ ตรวจสอบ ยืนยันแล้ว องค์กร จะต้อง ประสานเลือกสถาน พยาบาล ในระบบ เพื่อลงนาม ข้อตกลง 3 ฝ่าย (ระหว่าง องค์กร สถานพยาบาล และ ราชวิทยาลัย)

ผ่านระบบ ออนไลน์ และ นัดหมาย วันฉีด  ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ จะจัดส่ง วัคซีน ไปยัง สถานพยาบาล ปลายทาง ที่องค์กร เลือกเข้ารับ บริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึง วันนัด ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ องค์กร จะต้อง เตรียมรายชื่อ บุคคล ที่จะ เข้ารับ วัคซีน และ อัพโหลด เข้าระบบ ให้เรียบร้อย สองวัน ก่อนวัน กำหนดฉีด **องค์กร ไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อ และ จำนวน บุคลากร หรือ ย้ายที่ ฉีดได้ใน ช่วงเวลา สองวันก่อน และ หลังวัน ฉีดด้วย เหตุผลเรื่องการประกัน และ การจัดส่ง วัคซีน

ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม

โดยจาก การทดลอง ในระยะ ที่ 3 จากหลาย ประเทศ พบว่า ผู้ที่ ได้รับ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม ครบ 2 โดส หลังผ่านไป 14 วัน จะมี ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน อาการ ป่วย และ เสียชีวิต จากโควิด 19 ได้มาก ถึง 79%

**( ระยะ เวลา ติดตาม ผลการ ทดลอง 112 วัน )

แต่ทว่า อย่างไร ก็ตาม การทดลองนี้ ก็ไม่ได้ ถูกออกแบบ ให้นำ ไปใช้ ในผู้ ที่ป่วย เป็น โรคอื่น ๆ ร่วมด้วย ผู้ที่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  และ หญิงตั้งครรภ์ จึงไม่ สามารถ นำข้อมูล การทดลอง มาใช้ อ้างอิง ในคน กลุ่มนี้ได้ นั้นเอง

แต่จาก การทดลอง ในห้อง ปฏิบัติการ พบว่า วัคซีน โควิด ชนิด ซิโนฟาร์ม มีประสิทธภาพ สามารถ ยับยั้ง โควิด สายพันธุ์ อังกฤษได้ ส่วนโควิด สายพันธุ์ แอฟริกาใต้ ก็ยัง มีความสามารถ ในการ ยับยั้ง ลดลง 60% เมื่อเทียบ กับ สายพันธุ์เดิม นั้นเอง

อาการ ไม่พึง ประสงค์ ของ วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม

ผลข้างเคียง ที่พบ ได้ใน การฉีด วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม เหมือนกับ การฉีด วัคซีน โควิด ชนิด อื่น ๆ ได้แก่

 • ปวด บวม และมีรอยแดง บริเวณที่ฉีด
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อย ตามเนื้อตัว
 • มีไข้ และ อาการ หนาวสั่น
 • คลื่นไส้

อาการเหล่านี้ มักเกิดขึ้น ภายใน 1 – 2 วัน หลังได้รับ การฉีด วัคซีน และ ควรหาย ภายใน ระยะ เวลา ไม่กี่วัน

แต่อย่างไร ก็ตาม หากอาการ ไม่ดีขึ้น หรือ มีอาการ แพ้รุนแรง เช่น ผื่นแดง ตามผิวหนัง ลมพิษ หายใจ ติดขัด ปวดท้อง ท้องเสีย ให้ควรรีบ ไปพบ แพทย์ทันที

ซึ่ง วัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม รวมไป ถึงวัคซีน โควิด ชนิด อื่น ๆ แม้ว่า จะเป็น วัคซีน ที่ได้รับ การรับรอง ให้ใช้ ในกรณี ฉุกเฉิน โดยองค์การ อนามัยโลกแล้ว

แต่ก็ ยังถือ เป็น วัคซีน ชนิดใหม่ ที่ยัง อยู่ใน ขั้นตอน การศึกษา และ มีผล วิจัยใหม่ ๆ ออกมา อยู่เสมอ หากว่า ผู้ที่ สนใจ ฉีดวัคซีน จึงควรหมั่น ติดตาม ข่าวสาร และ อัปเดต ข้อมูล จากเรา ที่นี่ได้

ในส่วน ของ คนไทย ที่สนใจ ฉีดวัคซีน โควิด แม้ว่า จะยัง ไม่บริการ ฉีดวัคซีน โควิด ซิโนฟาร์ม แบบฟรี แต่ใน ขณะนี้ ทางภาครัฐ ได้เปิด ให้ประชาชน ชาวไทย ที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค เรื้อรัง ได้แก่

 • โรคทางเดิน หายใจ เรื้อรัง รุนแรง
 • โรคหัวใจ และ หลอดเลือด
 • โรคไตวาย เรื้อรัง
 • โรคหลอด เลือดสมอง
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน

ช่องทาง หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

:: 5 อันดับ เกมสล็อต น่าเล่น ทำเงินไว BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.