UFABET NEWS

โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภา กาชาดไทย เปิดรับ ลงทะเบียน ให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 ชนิด AstraZeneca สำหรับ ผู้ป่วย ของ โรงพยาบาล ฯ ที่มี อายุ 18 ปี ขึ้นไป

โดย โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ และ สภา กาชาดไทย ได้เปิดรับ ลงทะเบียน ให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 ชนิด AstraZeneca

สำหรับ ผู้ป่วย ของ โรงพยาบาลฯ ที่มี อายุ 18 ปี ขึ้นไป และ มีประวัติ การรักษา ที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ (มีเลข บัตรประจำตัว ผู้ป่วย ของ โรงพยาบาลฯ เท่านั้น) จึงจะ สามารถ ลงทะเบียน แสกน QR Code หรือ ลงทะเบียนได้

หมอธีระวัฒน์ ออกมาเผย หลักเกณฑ์ – ขั้นตอน ลงทะเบียน จองฉีด วัคซีน

หัวหน้า ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เผยทาง เฟซบุ๊กว่า

ขณะนี้ ทางโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ได้เปิด การลงทะเบียน จองวัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า สำหรับ ผู้ป่วย ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2564 โดยต้อง มีข้อกำหนด ตามเกณฑ์ ดังไปนี้

 • จะต้องเป็น ผู้ป่วย ของ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ (มีเลขที่บัตร โรงพยาบาล / HN)
 • อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ต้องไม่เคย ได้รับ วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 มาก่อน

โดยสามารถ ลงทะเบียน จองวัคซีน ใน slot ที่ว่าง ผ่านหน้า เว็บไซต์  chulaprom.kcmh.or.th หรือ อีกหนึ่ง ช่องทาง QR Code และ สามารถ เข้ารับ การบริการ ฉีดวัคซีน ได้ที่ คลินิก บริการ วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคาร ภูมิ สิริมัง คลานุสรณ์ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยขอ สงวนสิทธิ์ ในการ งดให้ บริการ สำหรับผู้ walk in และ ไม่ได้ ลงทะเบียน นัดหมาย ผ่านระบบฯ หลังจาก ที่ท่าน ได้ลงทะเบียน สามารถ เลือกวัน และ เวลา เรียบร้อยแล้ว

ท่านก็ จะได้รับ การยืนยัน การจอง ฉีดวัคซีน ขอให้ ท่านบันทึก หน้าจอ ไว้เป็น หลักฐาน โดยท่าน สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูล ของการ ลงทะเบียน ของ ท่านได้ ผ่านทาง Chula Care Application ภายใน 3 วัน หลังจาก ที่ท่าน ได้ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว นั้นเอง

ขั้นตอน ลงทะเบียน จองฉีด วัคซีน โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  

 • คำแนะนำ การรับ บริการ ฉีดวัคซีน ที่คลินิก บริการ วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 ชั้น 13 อาคาร ภูมิสิริมัง คลานุสรณ์
 • กรุณา มารับ บริการฉีด วัคซีน ตามวัน และ เวลาที่ นัดหมาย เท่านั้น เพื่อกระจาย ความหนาแน่น ของ ประชาชน ผู้มารับ บริการ
 • ในวันที่ มารับ บริการ เตรียมบัตร ประชาชน ปากกา โทรศัพท์ มือถือ เครื่องที่ ลงทะเบียน หมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อ ที่สามารถ ฉีดวัคซีน ได้ง่าย
 • ก่อนมา รับบริการ ฉีดวัคซีน สามารถ รับประทาน อาหาร และ ยาสำหรับ โรคประจำตัว ได้ตามปกติ ไม่จำเป็น ต้อง หยุดยา ก่อนรับ วัคซีน
 • หากท่าน อยู่ระหว่าง การกักตัว รอผล การตรวจ หาเชื้อ โรคโควิด – 19 หรือ มีอาการ ทางเดิน หายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวัน นัดฉีด วัคซีน ขอให้ ท่านงด การมา รับฉีด วัคซีน

วัคซีน โควิด ชนิด แอสต้รา เซเนกา

วัคซีน โควิด AstraZeneca เป็นหนึ่ง ในวัคซีน ที่ไทย กำลัง จะนำเข้า มาฉีด เพื่อป้องกัน โควิด – 19 ในประเทศ เช่นเดียว กับ วัคซีน จากผู้ผลิต รายอื่น ๆ

แล้ววันนี้ เราจึง รวบรวม ข้อมูล เกี่ยวกับ วัคซีน แอสต้รา เซเนกา มาให้ ทุกคน ได้ศึกษา ข้อควร รู้เบื้องต้น กันก่อนที่ วัคซีน จะเข้า มาในไทย

รู้จัก วัคซีน โควิด AstraZeneca ก่อนฉีด

วัคซีน โควิด แอสต้รา เซเนกา (AstraZeneca covid vaccine) หรือ ชื่อตามที่ บริษัท ผู้ผลิตเรียก ก็คือ AZD1222 เป็น วัคซีน โควิด ที่คิดค้น โดยบริษัท แอสต้รา เซเนกา (AstraZeneca) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)

โดยนำ เชื้อไวรัส อดิโน่ (Adenovirus) ซึ่งเป็น เชื้อที่ ทำให้ เป็นหวัด ในชิมแปนซี มาดัดแปลง พันธุกรรม เพื่อให้ มีโปรตีน โคโรนา ไวรัส

ซึ่งจะ ช่วยให้ ร่างกาย ของ มนุษย์ สามารถสร้าง ภูมิคุ้มกัน ขึ้นมา ปกป้อง โคโรนา ไวรัส ได้ใน ทางทฤษฎี

วัคซีน ที่ใช้ เชื้ออดิโน่ ไวรัส ได้รับ การทดสอบ โดย Johnson & Johnson และ ห้องปฎิบัติการ ในประเทศจีน และ ปัจจุบันได้รับ อนุมัติ ใช้งาน ในสหราช อาณาจักร เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ประสิทธิภาพ ของ วัคซีนโควิด AstraZeneca

เมื่อฤดู ใบไม้ผลิ ที่ผ่าน มานี้ ทางบริษัท AstraZeneca และ มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ได้เริ่ม การทดลอง ทางคลินิก ครั้งแรก ในสหราช อาณาจักร (Britain) และ ตามด้วย อีกหลาย ประเทศ รวมถึง สหรัฐอเมริกา

โดยการ ทดสอบ วัคซีน กว่า 23,000 ราย พบว่า อาสาสมัคร นั้นมี การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ไวรัส โคโรนา

โดยมี 2,800 ราย ที่ได้ รับยา ในเข็มแรก เพียงแค่ ครึ่งเดียว กับ ที่การ ทดสอบ กำหนด ซึ่งเกิด จากความ บังเอิญ และ ในภายหลัง จึงได้ ฉีดอีก เข็มให้ ตามปกติ

แต่อย่างไร ก็ตาม ผลลัพธ์ ในผู้ที่ ได้รับ วัคซีน เข็มแรก แค่เพียง ครึ่ีงเดียว กลับมี ผลป้องกัน โควิด – 19 ได้ถึง 90%

ในขณะ ที่ผู้รับ วัคซีน เต็มทั้ง 2 เข็ม กลับมี ผลป้องกัน เพียง 62% ดังนั้น (ผลป้องกัน โดยเฉลี่ย ที่ประมาณ 70%) นั้นเอง

นักวิจัย คาดว่า อาจเป็น เพราะผู้ ที่รับ เข็มแรก แบบครึ่งเดียว อาจมี ความคล้าย กับ การติดเชื้อ ธรรมชาติ มากกว่า จึงไป กระตุ้น การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ได้ดีกว่า

จากการ ประกาศ ของ AstraZeneca และ ออกซ์ฟอร์ด นั้นยัง ไม่มี ปัญหา ด้านความ ปลอดภัยใดๆ แต่ที่ น่ากังวล เกี่ยวกับ วัคซีน ชนิดนี้

:: รพ.นครธน เปิดจอง”โมเดอร์” เข็มละ 1,650 บาท UFABET NEWS

ผลข้างเคียง ของ วัคซีนโควิด AstraZeneca

ผลข้างเคียง ทั่วไป ที่อาจจะ พบได้ หลังจาก ฉีดวัคซีน โควิด AstraZeneca

(อาจพบได้ 1 ใน 10 หรือว่า มากกว่า) มีดังนี้

 • เจ็บ ระคายเคือง บวม หรือ รอยช้ำ บริเวณ ที่ฉีด
 • รู้สึก อ่อนเพลีย
 • รู้สึก มีไข้ หนาวสั่น
 • ปวดหัว
 • รู้สึกป่วย
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ไอ เจ็บคอ
 • น้ำมูกไหล

ส่วนอาการ ผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้น (1 ใน 100) อาจมี ดังนี้

 • มึนหัว เวียนหัว
 • เบื่ออาหาร หรือ อยากอาหาร ลดลง
 • ปวดท้อง
 • ต่อมน้ำ เหลืองโต
 • เหงื่อ ออกมาก
 • มีผื่นขึ้น

ดังนั้น ในระหว่างนี้ ควรใส่ใจ กับ การสวมใส่ หน้ากาก 2 ชั้น ล้างมือ และ ลดการ สัมผัสลง หากไป พื้นที่ เสี่ยงมา ควรเข้า รับการตรวจ โควิด-19

 • ผู้ที่มี เงื่อนไข ดังนนี้ ห้ามฉีด วัคซีน โควิด AstraZeneca
 • ผู้ที่มี อาการ แพ้รุนแรง ต่อส่วนผสม ในวัคซีน โควิด AstraZeneca
 • เคยมี ประวัติแพ้ วัคซีน ชนิดอื่น ใดมาก่อน ควรปรึกษา แพทย์ถึง ความเหมาะสม ก่อนรับ วัคซีน
 • ผู้ที่มี อาการ แบบเดียว กับ โรคติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง 38 องศา
 • ผู้ที่ มีปัญหา เกี่ยวกับ โรคเลือด มีรอย ช้ำง่าย
 • ผู้ที่ มีปัญหา เกี่ยวกับ ระบบ ภูมิคุ้มกัน หรือ กำลัง กินยา ที่ส่งผล ต่อระบบ ภูมิคุ้มกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้ที่ มีอาการ ไข้ต่ำ ๆ เป็น หวัดเล็กน้อย แพทย์อาจ พิจารณา ให้ฉีด วัคซีน โควิด AstraZeneca ได้อยู่  ขึ้นอยู่ กับ ดุลพินิจ ของแพทย์ เท่านั้น

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.