UFABET NEWS

ล่าสุด ไทยก็ได้ก็ เปิดวอล์กอิน ให้บริการ ฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และผู้มี น้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

กรมการแพทย์ แจ้งว่า จะเปิด Walk-in ให้บริการ ฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป รวมถึง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และ ผู้มี น้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม ขึ้นไป เพื่อลด อาการป่วย รุนแรง และ ลดอัตรา การตาย

พร้อมกับ ยังแนะ ถึงแม้ ฉีดวัคซีน แล้วต้อง ดูแล ตนเอง ระดับ สูงสุด เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ โควิด – 19

นายแพทย์ ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากปัญหา ผู้ติดเชื้อ โควิค – 19 ที่เพิ่มขึ้น เป็น จำนวนมาก  กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข

โดยศูนย์ฉีด วัคซีน กลางบางซื่อ จึงมี ความห่วงใย กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ กำลัง ตั้งครรภ์ และ ผู้ที่ มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

หากกลุ่ม ดังกล่าว ได้รับ การฉีด วัคซีน โควิด – 19 จะสามารถ ลดการ ติดเชื้อ ลดป่วย รุนแรง และ เพื่อลด การเสียชีวิต

จึงเปิด ให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 (เข็มที่ 1 แอสตร้า เซนเนก้า) ให้แก่ ประชาชน 3 กลุ่ม ดังนี้

 • ผู้สูงอายุ ที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป)
 • ผู้ที่ ตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป (โดยมี ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาล ที่รับ ฝากครรภ์ อนุญาต ให้รับ วัคซีนได้
 • ผู้ที่ มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป (อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

ทั้งนี้ ไม่รวม ผู้ติดตาม โดยสามารถ วอล์กอิน รับบริการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 ได้ที่ ศูนย์ฉีด วัคซีน สถานีกลาง บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

(เข้าที่ ประตู 2,3,4) เริ่มตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

แต่อย่างไร ก็ตาม ประชาชน ที่ได้รับ การฉีด วัคซีน โควิด – 19 แล้ว ยังคง ต้องปฏิบัติ ตนเพื่อ ป้องกัน การติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด

โดยการรักษา ระยะห่าง ทางสังคม ล้างมือ บ่อย ๆ และ สวมหน้ากาก อนามัย เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ โควิด – 19

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า

วัคซีน “แอสตร้า เซนเนก้า” (AstraZeneca) เป็น วัคซีน แบบเทคนิค ไวรัลแว็กเตอร์ (Viral Vector) ที่ผลิต จากเชื้อ ไวรัส อะดีโน เป็นพาหะ ( Adenoviral vector )

ที่ได้ พัฒนา โดยการนำ ไวรัส ที่ถูก ทำให้ อ่อนฤทธิ์ลง แล้วฝากสาร พันธุกรรม ของ โควิด – 19 เข้าไป ซึ่งทำ ให้ไม่ สามารถ แบ่งตัว และ ไม่สามารถ ก่อให้เกิด โรคใน มนุษย์ได้

โดยวัคซีน ชนิด ที่ใช้ เทคนิค ไวรัลแว็กเตอร์ ( Adenoviral vector ) นั้นสามารถ กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ได้ดี เพราะใช้ วิธีการ เลียนแบบ กับการติดเชื้อ ที่ใกล้เคียง ธรรมชาติ

โดยนอกจาก มีวัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า ที่ใช้ วิธี นี้แล้ว ก็ยัง มีวัคซีน อื่น ๆ ที่ผลิตด้วย วิธีนี้ ยังมี จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ สปุกนิก วี ด้วยนั้นเอง

และ ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า ( AstraZeneca ) ก็ยัง สามารถ ป้องกัน ในการ ติดเชื้อ ทุกแบบได้ 63.1%

( 78% หากเว้น ระยะห่าง ระหว่าง เข็มมากกว่า หรือ เท่ากับ12 สัปดาห์ )

ถึงจะ ป้องกันโรค แบบ แสดงอาการ 70.4% ป้องกัน โรครุนแรง – ถึงขั้น เสียชีวิต100% แต่ยัง ป้องกันโรค แบบ ไม่มี อาการ ไม่ได้

วัคซีน “แอสตร้า เซนเนก้า” นั้น ได้รับ การยอมรับ จาก WHO แล้ว

เมื่อรับ การฉีด วัคซีน ชนิด แอสตร้า เซนเนก้า ต้องเข้า รับการฉีด จำนวน 2 โดส ที่แขน โดยจะ ต้องทิ้ง ระยะเวลา ห่างจาก โดสแรก อยู่ที่ 8 – 12 สัปดาห์ ถึงจะ ทำการฉีดโดส ที่สองได้ นั้นเอง

วัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า นั้นเหมาะ ที่จะ ใช้สำหรับ ฉีดให้ กับ ผู้ที่ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ก็ จะมี ผลข้างเคียง ที่มัก จะพบ ก็คือ ปวดบริเวณ ที่ฉีด มีอาการ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และ มีอาการคล้าย เป็น ไข้หวัดใหญ่

ซึ่ง ผลข้างเคียง อื่น ๆ ที่อาจจะ พบได้ ก็คือ ภาวะ ลิ่มเลือด อุดตัน (ในอังกฤษ มีรายงาน 1 ใน 50,000 โดส ในกลุ่ม อายุ น้อยกว่า 40 ปี ) ด้วยนั้นเอง

“โควิดวันนี้” 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด กทม. ยอดพุ่ง 3,104

ศูนย์บริหาร สถานการณ์ โควิด-19 หรือ (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับ พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 สูงสุด โดยมี จํานวน ของ ผู้ติดเชื้อ โควิด ในประเทศ รายใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก ดังนี้

1 กรุงเทพมหานคร 3,104 ราย

2 สมุทรสาคร 1,067 ราย

3 สมุทรปราการ 837 ราย

4 ชลบุรี 669 ราย

5 ระยอง 516 ราย

6 ปทุมธานี 511 ราย

7 พระนครศรีอยุธยา 359 ราย

8 ฉะเชิงเทรา 352 ราย

9 นนทบุรี 305 ราย

10 ปัตตานี 290 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อ เพิ่มขึ้นสูง และ ยังคง อันดับ 1 ของ ประเทศ จับตา สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และ ปัตตานี ยอดเพิ่ม สูงขึ้น ทุกวัน

สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) จาก ทั่วโลก

ผลล่าสุด ประจำ วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อ รวม 193,410,165 ราย

อาการ รุนแรง 82,386 ราย

รักษาหายแล้ว 175,723,503 ราย

ยอดเสียชีวิต 4,151,456 ราย

อันดับ ประเทศ ที่มี ผู้ติดเชื้อ สูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,213,594 ราย

2. อินเดีย จำนวน 31,291,704 ราย

3. บราซิล จำนวน 19,524,092 ราย

4. รัสเซีย จำนวน 6,054,711 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 5,933,510 ราย

ซึ่งประเทศไทย ของเรา ก็ได้ อยู่ใน อันดับ ที่ 49 ของโลก จาก 222 ประเทศ ทั่วโลก ด้วยจำนวน ผู้ติดเชื้อ สูงถึง 467,707 ราย

:: สถาบันวัคซีน ขอโทษคนไทย เตรียมเข้า COVAX UFABET NEWS

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.