UFABET NEWS

อัพเดท เรียกร้อง เงินเยียวยา โควิด “ประกัน สังคม” ม.33 ม.39 ม.40 พร้อมเกาะติด ความเคลื่อนไหว เช็คที่นี่ UFABET NEWS

ตอนเรียกว่า เป็น กระแส ความสนใจ ต่อเนื่อง กรณี เงินเยียวยา “ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ม.40 กลายเป็น ประเด็น ความเคลื่อนไหว ต่อเนื่อง

ล่าสุด วันนี้ ทางภาคเอกชน นครราชสีมา หรือ โคราช เรียกร้อง รัฐบาล เยียวยา 53 จังหวัด พื้นที่ สีแดง ให้เหมือนกับ พื้นที่ สีแดงเข้ม

ณ หอการค้า จังหวัด นครราชสีมา คณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัด นครราชสีมา ประกอบ ไปด้วย หอการค้า จังหวัด นครราชสีมา สภา อุตสาหกรรม จังหวัด นครราชสีมา และ ชมรม ธนาคาร จังหวัด นครราชสีมา

ที่ได้ มีมติ ให้ความ เห็นชอบ ขอยื่น ข้อเรียกร้อง ให้กับ ทางภาค รัฐบาล พิจารณา การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการ และ ลูกจ้าง ในพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา และ พื้นที่ จังหวัด สีแดง ทั้ง 53 จังหวัด

เพื่อให้ ได้รับ การเยียวยา ให้เหมือนกับ ใน 13 จังหวัด ในพื้นที่ สีแดงเข้ม ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด

เนื่องจาก ในขณะนี้ จังหวัด นครราชสีมา ได้ถูก ประกาศ ให้เป็น พื้นที่ สีแดง 1 ใน 53 จังหวัด ซึ่งมี มาตรการควบคุม แตกต่างจากพื้นที่ สีแดงเข้ม เพียงเล็กน้อย เท่านั้น

จนทำให้ ได้รับ ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ และ การใช้ ชีวิต ของ ประชาชน แทบไม่ แตกต่าง กับพื้นที่ สีแดงเข้ม และ ยังเป็น จังหวัด ที่มี อัตรา ผู้ติดเชื้อ เป็น อันดับ ต้น ๆ ของ ประเทศ อีกด้วย แต่กลับ ได้รับ มาตรการ เยียวยา ช่วยเหลือ เพียงแค่ เล็กน้อย เท่านั้น

ประธาน หอการค้า จังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธาน หอการค้า จังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจ ในจังหวัด นครราชสีมาได้รับผลกระทบ จากการ แพร่ระบาด ของ เชื้อโควิด-19 เป็น อย่างมาก ตั้งแต่ ช่วงต้น ปี 2563

ที่เริ่ม มีการแพร่ ระบาด เกิดขึ้น เป็น ครั้งแรก และ มีการ ล็อกดาวน์ ประเทศ ทำให้ สถานการณ์ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในจังหวัด หดตัวลง อย่างเห็น ได้ชัด ในปี 2563 ที่ผ่านมา

สถิติ ของ ภาครัฐ ของ จังหวัด นครราชสีมา

ส่วนภาพรวม ของ เศรษฐกิจ จากข้อมูล สถิติ ของ ภาครัฐ ของ จังหวัด นครราชสีมา ธุรกิจ ลำดับต้น ๆ ที่ได้รับ ผลกระทบ คือ ภาค อุตสาหกรรม ได้รับ ผลกระทบ ประมาณ 40,000 ล้านบาท

ภาค การค้าส่ง ค้าปลีก ได้รับ ผลกระทบ ประมาณ 25,000 ล้านบาท และ ภาคการ ท่องเที่ยว ได้รับ ผลกระทบ ประมาณ 20,000 ล้านบาท รวมแล้ว ในปี 2563 ธุรกิจ ในจังหวัด นครราชสี มาได้รับ ผลกระทบ มากกว่า 80,000 – 90,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการ รวบรวม สถิติ ตั้งแต่ ปี 2563 จนถึง ปัจจุบัน พบว่า มีการปิด กิจการ ของ ธุรกิจ ด้านการ ท่องเที่ยว ร้านอาหาร  โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก บริษัททัวร์ ร้านของฝาก ร้านนวด เพื่อสุขภาพ โรงงาน อุตสาหกรรม และ ร้านค้า ปลีกทั่วไป

ในพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา มีการปิด กิจการ ไปแล้ว มากกว่า 3,000 ราย

การที่ รัฐบาล ประกาศ การเยียวยา จังหวัด พื้นที่ สีแดงเข้ม ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด เป็นการ ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ  และ ลูกจ้าง ได้ใน เบื้องต้น

ทำให้ ช่วยพยุง เศรษฐกิจ และ การใช้ ชีวิต ของ ประชาชน ให้สามารถ ดำเนิน ต่อไป ได้ใน สถานการณ์ ปัจจุบัน

ดังนั้น คณะกรรมการ ร่วมภาค เอกชน 3 สถาบัน จังหวัด นครราชสีมา จึงขอให้ รัฐบาล พิจารณา ช่วยเหลือ และ เยียวยา ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา และ พื้นที่ จังหวัด สีแดง ทั้ง 53 จังหวัด

ให้ได้ รับการ เยียวยา ให้เหมือนกับ จังหวัด ในพื้นที่ สีแดงเข้ม ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวดด้วย โดยขณะนี้ ได้ยื่น หนังสือ ข้อเรียกร้อง ผ่านไป ยังผู้ว่า ราชการ จังหวัด นครราชสีมา สภา หอการค้าไทย และ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไปเรียบร้อยแล้ว

โควิด วันนี้ 29/7/64 เสียชีวิต นิวไฮ 165 ศพ

อัปเดต สถานการณ์  ” โควิด – 19 ” วันนี้ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ พุ่งทยาน 17,669 ราย ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม 532,167 ราย ผู้เสียชีวิต 165 ศพ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด – 19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 17,669 ราย แยกเป็น ทั่วไป 17,408 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 261 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 532,167 ราย และ มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 165 ศพ.

จังหวัด สมุทรสาคร การติดเชื้อ โควิด – 19 มีผู้เสียชีวิต สะสม 101 ราย

สถานการณ์ การติดเชื้อ โควิด – 19 จังหวัด สมุทรสาคร พบผู้ป่วย รายใหม่ 1,074 ราย ผู้ป่วย ยืนยัน สะสม 42,609 ราย

หายป่วยแล้ว 28,805 ราย และ เสียชีวิต สะสม 101 ราย

วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่า ราชการ จังหวัด สมุทรสาคร โพสต์ข้อความ ล่าสุด กรณี การแก้ ปัญหา ระบบ การโทรศัพท์ และ Line ในการ ติดต่อ ศูนย์ประสาน การรักษา พยาบาลฯ ของ แต่ละ อำเภอ รองรับ ผู้ป่วย โควิด ระบาดว่า

ควรออกรึยัง ผมบอก ไปเมื่อวานว่า

ผมขอ ปรับปรุง ระบบ การโทรศัพท์ และ Line ในการ ติดต่อ ศูนย์ประสาน การรักษา พยาบาลฯ ของ แต่ละ อำเภอ เป็นครั้งสุดท้าย

ได้เตียง หรือไม่ ไม่ว่ากัน เพราะขึ้น อยู่กับ สภาพ อาการ ที่อาจ ไม่เหมาะ กับ CI แต่ต้อง มีการ ติดต่อกลับ อย่าถามผม ไม่ต้อง ติดต่อผม

หลังส่ง ข้อความ ผ่านไลน์แล้ว หากไม่มี การติดต่อ กลับจาก ทีมงาน ภายใน 24 ชม. ผมขอ อนุญาต พิจารณา ตนเอง ออกจากการเป็น ผู้ว่า ราชการ จังหวัด

ผมบอก ชัดเจนว่า ได้เตียง หรือไม่  ไม่เป็นไร แต่ต้อง มีการ ติดต่อกลับ หากปรากฎ ว่ามี น้องสองราย มาเม้นท์ ในเพจผม รายแรก บอกว่า

ผู้ว่า สมุทรสาคร กล่าวถาม ประยุทธ์ จะออกได้ หรือยัง

“ไอ้ที่ ชีวิต คนมาก่อน ระเบียบ คืออะไร” ทีมงาน ตรวจแล้ว ค้นอีก หาอย่างไร ก็ไม่เจอ รู้ภายหลัง ว่าติดต่อ ผิดช่องทาง จึงแจ้ง ให้ติดต่อ ตามช่องทาง พร้อมทั้ง หาแนวทาง ช่วยเหลือกัน ส่วนอีก รายตอบ รายแรกว่า

“ผว.พูดแบบนั้น มาเอง ไม่มี ใครไป บังคับ ท่านก็ ควรทำ ให้ได้” พูดง่าย ๆ ว่า ผมต้อง รักษา คำพูด

คำกล่าว หาสั้น ๆ แต่ทำลาย กำลังใจ คนทำงาน มหาศาล ไม่มี คำขอโทษ นอกจาก บอกแค่ ว่าเข้าใจผิด

กรณี อย่างนี้ ผมควร ทำอย่างไร ลาออก ได้รึยัง

อ่านต่อ :: ครม. แจกเงิน ผู้ปกครองนักเรียน คนละ 2,000 บาท UFABET NEWS

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.