UFABET NEWS

ไทยมี ข่าวดี “ยาฟาวิพิราเวียร์” ของไทย ทำเอง เพื่อเตรียมใช้ รักษา ผู้ป่วย โควิด-19 ลดการนำเข้า

รัฐบาล ได้ออก มาเผย ข่าวดี ว่า.. “ยาฟาวิพิราเวียร์” ที่วิจัย และ พัฒนา การผลิต ในประเทศไทย ลุ้นขึ้น ทะเบียน อย. เตรียมใช้ กับ ผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อลด การสูญเสีย ในอนาคต

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2564) มีความ คืบหน้า เรื่องการ วิจัย และ พัฒนา การผลิต “ยาฟาวิพิราเวียร์” ในประเทศไทย สำหรับ ต้านไวรัส โควิด-19 เตรียมเพื่อ จะขึ้น ทะเบียน ตำรับ ยาแล้ว

โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำ สำนัก นายก รัฐมนตรี ได้ออกมา เปิดเผย อีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง กลาโหม

ได้ติดตาม การวิจัย และ พัฒนา การผลิต “ยาฟาวิพิราเวียร์” ในประเทศ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ของ การขับเคลื่อน ตามแผน ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circula-Green Economy) ของ รัฐบาล

สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) รายงานว่า ได้มี การลงนาม ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช.  องค์การ เภสัชกรรม (อภ.) และ บริษัท ปตท.

เพื่อร่วมกัน วิจัย และ พัฒนา กระบวนการ สังเคราะห์ สารตั้งต้น (Active Pharmaceutical Ingredients : API) ของ การผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์ ความเป็น ไปได้ ในการผลิต เชิงพาณิชย์ เพี่อสร้าง ความมั่นคง ทางยา ให้แก่ ประเทศไทย

โดยความ ร่วมมือ ดังกล่าว มีความ คืบหน้า อย่างมาก สามารถ สังเคราะห์ สารตั้งต้น ที่มี ความบริสุทธิ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน  และ ยังเป็น การสังเคราะห์ จากสารตั้งต้น ที่มี ราคาถูก

โดยที่ ไม่ต้อง นำเข้า วัตถุดิบ จากต่าง ประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ต้องมี การนำเข้า มากถึง ร้อยละ 95

และ มากไป กว่านั้น ในเดือน กรกฎาคมนี้ ทางองค์การ เภสัชกรรม คาดว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ที่ได้ วิจัย และ พัฒนา ขึ้นนั้น จะได้รับ การขึ้น ทะเบียน ตำรับยา

จากสำนักงาน คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อย.) และ จากนั้น จะเป็น การผลิต เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ ผู้ป่วย โควิด19 เข้าถึงยา อย่างเพียงพอ

เมื่อทุกอย่าง สำเร็จ ลุล่วง ประเทศไทย ก็จะ สามารถ ผลิตยา ฟาวิพิราเวียร์ ในราคา ที่ถูกกว่า นำเข้า อย่างมาก นั้นเอง

(รัชดา ธนาดิเรก) กล่าว…

ทั้งนี้ ความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. อภ. และ บริษัท ปตท. ด้วยว่า ครอบคลุม ตั้งแต่ การทดสอบ ในระดับ ห้องปฏิบัติการ  (Laboratory scale) การถ่ายทอด เทคโนโลยี จนถึง ระดับ อุตสาหกรรม (Industrial scale) ตลอดจน การศึกษา ความเป็น ไปได้ ในการ พัฒนา สารออกฤทธิ์ ทางเภสัชกรรม (Feasibility Study)

ที่มี ศักยภาพ ในเชิง พาณิชย์ จึงถือ เป็น อีกหนึ่ง โมเดล ความร่วมมือ ของ รัฐ และ เอกชน ในการ พัฒนา อุตสาหกรรมยา  โดนใน ขณะเดียวกัน การพัฒนา วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด 19

โดยนัก วิจัยไทย มีความ ก้าวหน้า ไปมาก เช่นกัน แสดงให้ ได้เห็น ถึงความ สามารถ ทางด้าน การแพทย์ และ สาธารณสุข ของไทย ระยะยาว นำไปสู่ การลด การนำเข้า

และ ยังเป็น แนวทาง หนึ่งที่ ช่วยให้ ประเทศ ก้าวพ้น กับ ดักรายได้ ปานกลาง ซึ่งบุคคลากร มีทั้ง ความรู้ และ นำไป ต่อยอด เพื่อการ ผลิตขาย ต่อไปด้วย

ยอดโควิด วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564

ไทยยอด กลับมา พุ่งอีก! ป่วยโควิด ในประเทศ วันนี้ 9,317 ยอดดับ ยังสาหัส 87 คน ติดเชื้อ สะสม ตั้งแต่ ระลอก เมษาฯ 3.3  แสนราย

โดยศูนย์ ข้อมูล โควิด-19 รายงาน จำนวน ผู้ติดเชื้อ ในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 9,317 ราย คลัสเตอร์ ในเรือนจำ 129  มีผู้ เสียชีวิต เพิ่ม 87 คน ผู้ป่วย ยืนยัน สะสม ในระลอก เมษายน 334,166 ราย

ยอดสะสม ตั้งแต่ เริ่มระบาด 363,029 ราย เสียชีวิต รวม 2,934 คน

วันนี้ (14 ก.ค.) เมื่อ เวลา 07.30 น. ศูนย์ ข้อมูล โควิด-19 รายงาน ตัวเลข ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 สะสม ของ ประเทศไทย ประจำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

พบจํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 9,317 ราย แบ่ง ออกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ ในประเทศ 9,188 ราย ติดเชื้อ ในเรือนจำ หรือ ที่ต้องขัง 129 ราย มีผู้ เสียชีวิต เพิ่ม 87 คน

ทำให้ จำนวน ผู้ติดเชื้อ สะสม ในช่วง การระบาด ระลอกใหม่ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน 334,166 ราย เสียชีวิต สะสม 2,840 คน

ส่วนจำนวน ผู้ติดเชื้อ สะสมนับ ตั้งแต่ เริ่มมี การระบาด เมื่อต้นปี 2563 มี จำนวน 363,029 ราย

จำนวน ยอดผู้เสียชีวิต สะสม 2,934 คน ทำให้ ประเทศไทย มีจำนวน ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน สะสม อยู่ใน อันดับ ที่ 60 ของโลก

ศูนย์ ข้อมูล โควิด-19 รายงาน เพิ่มเติมว่า ยอดผู้ หายป่วย จากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วย รายใหม่ วันนี้ 5,129 ราย ผู้หาย ป่วยสะสม 233,158 ราย

(ตั้งแต่ 1 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2564)

สำหรับ รายละเอียด เพิ่มเติม ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ ศบค. จะเป็น ผู้แถลง สถานการณ์ เพิ่มเติม เวลา 12.30 น. นั้นเองค่ะ

เกาะติดเช็ค อัพเดท “โควิด วันนี้” 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด

 กทม.-ปริมณฑลพุ่ง ไม่หยุด 4,862 ตวจ.ทะยาน ต่อเนื่อง 3,667 ราย

อัพเดท ต่อเนื่อง เกาะติด สถานการณ์ โควิด ติดเชื้อ วันนี้ เกาะติด ความคืบหน้า จากศูนย์ บริหาร สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับ พบผู้ ติดเชื้อ โควิด 19 สูงสุด

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด ในประเทศ รายใหม่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2,631 ราย

2 สมุทรสาคร 561 ราย

3 นนทบุรี 537 ราย

4 สมุทรปราการ 529 ราย

5 ชลบุรี 459 ราย

6 ปทุมธานี 189 ราย

7 นราธิวาส 178 ราย

8 นครปฐม 177 ราย

9 สงขลา 150 ราย

10 อุดรธานี 126 ราย

:: ซิโนแวค VS ซิโนฟาร์ม กับประสิทธิภาพจริง UFABET NEWS

ยุคโควิด ก็หาเงินได้ ไม้ง้อ เยียวยา รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.