UFABET NEWS

ด่วนที่สุด วันสุดท้าย สำหรับ ฟรีแลนซ์ จ่ายสมทบ ม.40 ภายใน 10 ส.ค. รับเยียวยา 5 พัน แรงงาน อิสระ ในพื้นที่ 13 จังหวัด  ที่สมัคร มาตรา 40 แล้ว ต้องจ่ายเงิน สมทบ งวดแรก ภายใน วันนี้ เพื่อมีสิทธิ รับเยียวยา 5 พันบาท จากรัฐ

ล่าสุด สำนักงาน ประกัน สังคม ได้ออกมา ย้ำเตือน แรงงาน อิสระ ที่อยู่ ในพื้นที่ 13 จังหวัด

ที่สมัคร ผู้ประกันตน มาตรา 40 แล้ว และ ยังไม่ได้ จ่ายเงิน สมทบ งวดแรก ให้รีบ จ่ายด่วน! ภายใน วันนี้ 10 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ มีสิทธิ ได้รับ เงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท

ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ซึ่ง นางสาว ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวง แรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐ มนตรี ได้มี มติ เห็นชอบว่ามาตรการ ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ตามมาตรา 40 ที่ได้รับ ผลกระทบ จากการแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

เงินเยียวยา 5,000 บาท ลอตแรก

โดยใน ลอตแรก จะเป็น พื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา

ซึ่ง รัฐบาล จะจ่ายเงิน ช่วยเหลือ เยียวยา เป็น จำนวน 5,000 บาท ต่อคน และ ยังให้ สิทธิ กับ ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ที่ไม่ได้ อยู่ใน ระบบ ประกันสังคม สามารถ ขึ้นทะเบียน เป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เพิ่มเติม

และ ชำระเงิน สมทบ งวดแรก ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

บริการ ชำระเงิน สมทบ งวดแรก

แต่อย่างไร ก็ดี ทางกระทรวง แรงงาน โดยสำนักงาน ประกัน สังคม ได้ผ่อนปรน ขยายเวลา ให้สามารถ ชำระเงิน สมทบ ในงวดแรก ภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็น วันสุดท้าย

จากนั้น จะโอน เงินเข้า บัญชี พร้อมเพย์ ที่ผูก กับ เลขบัตร ประชาชน พร้อมกับ ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด วันที่ 24 สิงหาคมนี้

สำนักงาน ประกันสังคม ได้ย้ำ ให้กับ ผู้ที่ สมัคร ให้รีบ ดำเนินการ ชำระเงิน โดยด่วน หลากหลาย ช่องทาง ซึ่งฟรี ค่าธรรมเนียม ทุกช่องทาง ดังนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)
 • เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
 • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
 • ผ่าน Mobile Application ShoppyPay
 • ตู้บุญเติม
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยนางสาว ลัดดา ได้กล่าว อีกด้วยว่า เมื่อผู้สมัคร ได้ชำระเงิน สมทบแล้ว จะมี สถานะ ความเป็น ผู้ประกันตน ตามกฎหมาย อย่างสมบูรณ์ โดยทันที

พร้อมได้รับ สิทธิเงิน เยียวยา ช่วยเหลือ จากการ ได้รับ ผลกระทบ จากสถานการณ์ การระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จำนวน 5,000 บาท เป็น ระยะ เวลา 1 เดือน

อยากให้ ผู้ประกันตน ชำระเงิน สมทบ มาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทุกเดือน เพื่อท่าน จะได้รับ สิทธิ ประโยชน์ จากสำนักงาน ประกัน สังคม อื่น ๆ

ทั้งนี้ อัตราการ จ่ายเงิน สมทบ มาตรา 40 มี 3 ราคา

โดยอัตรา การจ่ายเงิน ในงวด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 (ระยะ เวลา 6 เดือน) ได้มี การประกาศลด ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พระราช กฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้

 • ราคาเดิม จ่ายใน อัตรา 70 บาท / เดือน

อัตราลด เป็น 42 บาท / เดือน มีสิทธิ ได้รับ ประโยชน์ ทดแทน ในกรณี การประสบ อันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพล ภาพ ตาย

 • ราคาเดิม จ่ายใน อัตรา 100 บาท / เดือน

อัตราลด เป็น 60 บาท / เดือน มีสิทธิ ได้รับ ประโยชน์ ทดแทน ในกรณี การประสบ อันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพล ภาพ ตาย และ กรณี ชราภาพ

 • ราคาเดิม จ่ายใน อัตรา 300 บาท / เดือน

อัตรา ลดเป็น 180 บาท / เดือน มีสิทธิ ได้รับ ประโยชน์ ทดแทน ในกรณี การประสบ อันตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพล ภาพ ตาย ชราภาพ และ กรณี สงเคราะห์บุตร

หากมี ข้อสงสัย สามารถ สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ประกัน สังคม 1506 ให้บริการ ไม่เว้น วันหยุด ราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้เลยค่ะ

สิทธิ ‘เงินอุดหนุนบุตร’

เช็คสิทธิ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำเดือน สิงหาคม เงินเข้า วันนี้ (10 ส.ค..64) พร้อมเปิด วิธี เช็คสิทธิ ต้องทำ อย่างไรบ้าง?

กรณี “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นี้ เช็คโอนเงิน เข้าบัญชี วันนี้ ซึ่งศูนย์ ปฏิบัติการ โครงการ เงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด กรมกิจการ เด็ก และ เยาวชน

แจ้งการ จ่ายเงิน อุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ที่ช่วยเหลือ ค่าเลี้ยงดูบุตร สำหรับ กลุ่มผู้ปกครอง ที่มี รายได้น้อย

ซึ่งจะ ช่วยเหลือ ให้กับ เด็กแรกเกิด จนถึง เด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาท ต่อเดือน ดังนี้

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิ รับเงิน อุดหนุน (รายเดิม)
 • ผู้มีสิทธิ รายใหม่ ที่ผ่าน การพิจารณา โดยมี ข้อมูล สมบูรณ์ ในระบบ ฐานข้อมูล ของ โครงการ เงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2564

**โดยศูนย์ ปฏิบัติการ โครงการ เงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด กรมกิจการ เด็ก และ เยาวชน กล่าวไว้ว่า จ่ายตรง ทุกงวด จำนวน 600 บาท ต่อเดือน

สำหรับ ผู้ปกครอง ที่ต้องการ เข้าร่วม โครงการ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ เงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็กแรกเกิด จะต้อง ไปลงทะเบียน กับ หน่วยงาน ใกล้บ้าน ได้แก่

กรุงเทพมหานคร ติดต่อ ได้ที่ สำนักงานเขต

เมืองพัทยา ติดต่อ ได้ที่ ศาลาว่า การเมือง พัทยา

ส่วนภูมิภาค ติดต่อ ได้ที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบล หรือ เทศบาล

สำหรับ เอกสาร ประกอบการ ลงทะเบียน 8 อย่าง ได้แก่

1.แบบคำร้องขอ ลงทะเบียน (ดร.01)

2.แบบรับรอง สถานะ ของ ครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจำตัว ประชาชน ของ ผู้ปกครอง

4.สูติบัตร เด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชี เงินฝาก ของ ผู้ปกครอง ของ ธนาคาร กรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส. อย่างใด อย่างหนึ่ง

6.สมุดบันทึก สุขภาพ แม่ และ เด็ก

7.ใบรับรอง เงินเดือน หรือ หนังสือ รับรอง รายได้ ของ ทุกคน ในครัวเรือน ที่มี รายได้ ประจำ

8.สำเนา เอกสาร หรือ บัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ บัตรแสดง สถานะ หรือ ตำแหน่ง หรือ เอกสาร อื่นใด ที่แสดงตน ของ ผู้รับรอง คนที่ 1 และ ผู้รับรอง คนที่ 2

สามารถ ตรวจสอบสิทธิได้ โดยกรอก ข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ระบุ เลขประจำตัว ประชาชน ผู้ลงทะเบียน

2.ระบุ เลขประจำตัว ประชาชน เด็กแรกเกิด

3.ระบุ รหัส ยืนยัน รูปภาพ

4.กดค้นหา ข้อมูล

โปรโมชั่น เล่นพนัน ออนไลน์ หาเงินง่าย สบาย ๆ ไม่ต้องรอ เยียวยา

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

:: วิธีเล่นสล็อต สำหรับมือใหม่ ทำกำไรได้เน้น ๆ BY UFABET

วิธีสมัคร เล่นพนัน ออนไลน์ มีดังนี้ “สมัครฟรี” ง่าย ๆ ตามนี้เลย

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการ เข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

เล่นพนัน ออนไลน์ ได้เงิน ต้องที่ UFABET ที่นี่ ที่เดียว เท่านั้น

ไม่ว่า คุณจะ กำลัง มองหา เว็บไซต์ ในการ แทงบอล ออนไลน์ ที่มีอัตรา การจ่ายสูง  ทั้ง ลีกเล็ก และ ลีกใหญ่ ต้อง แทงที่ UFABET เท่านั้น

เดิมพัน สบาย ๆ ผ่านหน้า เว็บไซต์ ได้เงิน และ จ่ายหนัก จ่ายตรง เงินเข้าไว ภายใน 1 นาที ปลอดภัย 100%

โปรโมชั่น สุดพิเศษ สมัคร วันนี้ ลุ้นรับ ทันที 8,000 บาท ! อย่ารอช้า รีบสมัครเลย

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.