UFABET NEWS

เคยมี คนที่ ความพยายาม เทียบเคียง ความผิด ฐานดูหมิ่น เจ้าพนักงาน ตามประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 136 มาใช้ เป็น ความผิด ฐานดูหมิ่น รัฐบาล

จะพบว่า เจ้าพนักงาน ในที่นี้ หมายถึง บรรดา ข้าราชการ ประจำ หรือ ข้าราชการ ที่ได้รับ การแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ ตามกฎหมาย หาใช่ บรรดา คณะรัฐมนตรี หรือ รัฐบาล

โดยการ แสดงความ คิดเห็นนั้น เป็น การติชมด้วย ความเป็นธรรม หรือ การวิพากษ์ วิจารณ์ โดยสุจริต ตามประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 329 หรือ 330 การกระทำนั้น ไม่เป็น ความผิด หรือไม่ ต้องรับผิด

การนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร การแสดง ความคิดเห็น จะเป็น ความผิด ได้ต่อ เมื่อสิ่ง ที่นำเสนอนั้น เป็น ‘ความเท็จ’

และ เป็นการ นำเสนอ ข้อมูลนั้น ต้องทำ ให้ประชาชน เกิดความ หวาดกลัว ตื่นตระหนก ตกใจ หรือ สร้างความ เสียหาย ที่กระทบ ต่อความ มั่นคง ของ รัฐ

ทำความรู้จัก Call Out กับ ข้อกฎหมาย

คำว่า ‘Call Out’ การออกมา แสดงจุดยืน หรือ แสดงความ คิดเห็น ต่อสถานการณ์ บ้านเมือง กลายเป็น คำที่ ถูกพูด ถึงกัน อย่างกว้างขวาง ในโลกออนไลน์

เมื่อบรรดา แฟนคลับ ของ ศิลปิน ดารา หรือ ผู้มี อิทธิพล ในสื่อ สังคม ออนไลน์ (influencer) ต่างเรียกร้อง ให้บุคคล ที่ตัวเอง ชื่นชอบ ออกมา แสดงจุดยืน เคียงข้าง ประชาชน

ทั้งจาก กรณี การใช้ ความรุนแรง เกินกว่า เหตุใน การปราบ ผู้ชุมนุม ประท้วง รัฐบาล หรือ กรณี ความล้มเหลว ในการ รับมือ กับ การระบาด ของ โรคโควิด – 19

แม้ว่า การออกมา แสดงจุดยืน หรือ แสดงความ คิดเห็น ต่อสถานการณ์ บ้านเมือง จะเป็น สิ่งที่ พึงกระทำ ได้ตาม หลักสากลโลก แต่สำหรับ ประเทศไทย การแสดง ความคิดเห็น ทางการเมืองใด ๆ

ยังต้อง อยู่ใต้ ‘เพดาน’ ที่รัฐ เป็น คนกำกับ อันจะ เห็นได้ จากท่าที ของ นาย ชัยวุฒิ ธนาค มานุสรณ์ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และ สังคม (ดีอีเอส) ที่ออกมา แถลงความ คืบหน้า ในการ เอาผิด กับคน บนโลกออนไลน์แล้ว

อีกทั้ง เขายัง ส่งคำเตือน แบบอ้อม ๆ ไปยัง เหล่าดารา นักแสดง อีกด้วยว่า

“ที่สำคัญ กลุ่มดารา นักแสดง และ อินฟลูเอนเซอร์ เป็น บุคคล สาธารณะ ที่ประชาชน รัก และ ศรัทธา ขอความ กรุณา อย่าใช้สิ่งเหล่านี้ เคลื่อนไหว ทางการเมือง เพื่อโจมตี รัฐบาล

พราะสิ่ง ที่ทำ เป็น การบิดเบือน ข้อมูล เป็น การสร้าง “เฟกนิวส์” ขึ้นใน ระบบ โซเชียลมีเดีย ” เป็นต้น

ต่อมา ในกรณีนี้ นาย ชัยวุฒิ ก็ได้ ออกมา ยืนยัน ว่าไม่ใช่ การขู่ เอาผิด แต่เป็น การขอ ความร่วมมือ จากเหล่า คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ ไม่ใช้ โซเชียลฯ เคลื่อนไหว ทางการเมือง โจมตีรัฐบาล

อย่างไร ก็ดี คำถาม สำคัญ ต่อท่าที ของ รมว.ดีอีเอส

แล้วในสำคัญ ต่อท่าที ของ รมว.ดีอีเอส นั้นคือ ‘เพดาน’ หรือ กฎหมาย ที่มีไว้ กำกับ การแสดง ความคิดเห็น ทางการเมือง นั้นเป็น อย่างไร มีขอบเขต กว้างขว้าง มากน้อย แค่ไหน แล้วการที่ ดารา ศิลปิน ต่างพากัน ออกมา เคลื่อนไหว โจมตี รัฐบาล นั้นถือว่า เป็น ความผิด ตรงไหน

ทั้งนี้ จากการ ดูกฎหมาย ภายใน ประเทศ จะพบว่า การวิพากษ์ วิจารณ์ รัฐบาล หรือ การติชม รัฐบาล โดยสุจริตนั้น ไม่เพียงพอ จะเป็น ความผิด ตามกฎหมาย

เว้นเสียแต่ เป็น การดูหมิ่น หรือ หมิ่นประมาท ใส่ความ บุคคล โดยทุจริต หรือ การให้ ข้อมูลที่ เป็น เท็จที่ ทำให้ ประชาชน ตื่นตระหนก หวาดกลัว หรือ กระทบ ต่อความ มั่นคง ของรัฐ

ความผิดฐาน หมิ่นรัฐบาล นั้นไม่มี อยู่จริง มีแต่ ดูหมิ่น เจ้าพนักงาน

ตามประมวล กฎหมาย อาญา ที่กำหนด ความผิดฐาน ‘ดูหมิ่น’ กำหนด ความผิดฐาน ‘ดูหมิ่น’ ไว้สำหรับ คน 5 กลุ่ม ได้แก่ พระมหากษัตริย์ และ รัชทายาท ถัดมา เป็น ประมุข ของ รัฐต่างประเทศ และ ผู้แทนรัฐ ถัดมา คือศาล เจ้าพนักงาน และ กลุ่มสุดท้ายคือ ประชาชน เท่านั้น

ดังนั้น ข้อหา ‘ดูหมิ่น รัฐบาล’ ตามที่ ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วย รัฐมนตรี ประจำ นายก รัฐมนตรี (ปฏิบัติงาน กระทรวง การคลัง) เคยออกมา พูดจึง ไม่เป็น ความจริง นั้นเอง

แต่แม้ จะมี ความพยายาม เทียบเคียง ความผิดฐาน ดูหมิ่น เจ้าพนักงาน ตามประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 136 มาใช้ เป็น ความผิด ฐานดูหมิ่น รัฐบาล

แต่ถ้า ดูจาก องค์ประกอบ ความผิด โดยเฉพาะ นิยาม ของ คำว่า ‘เจ้าพนักงาน’ ที่ศาล ได้เคย วางแนว คำพิพากษา ไว้ก็ จะพบว่า เจ้าพนักงาน ในที่นี้ หมายถึง บรรดา ข้าราชการ ประจำ หรือ ข้าราชการ ที่ได้รับก ารแต่งตั้ง มาเพื่อ ปฏิบัติ หน้าที่ ตามกฎหมาย หาใช่ บรรดา คณะรัฐมนตรี หรือ รัฐบาล แต่อย่างใด

อีกทั้ง จากคำ พิพากษา ฎีกา ที่ 724/2490 ยังระบุ ด้วยว่า รัฐบาล ไม่มี ฐานะ เป็น นิติ บุคคล จึงไม่ อาจเป็น คู่ความ ในคดี ได้ ดังนั้น

โดยต่อ ให้มี การดู หมิ่นรัฐบาล เช่น โพสต์คำว่า รัฐบาล เฮงซวย หรือ รัฐบาล ฆาตกร ก็ไม่ สามารถ ดำเนินคดีได้ ทั้งนั้น

แต่กระนั้น การดูหมิ่น การดู ถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือ ทำให้ บุคคล หรือ เจ้าพนักงาน อับอาย ก็ยัง เป็น ความผิดฐาน ดูหมิ่น บุคคล ธรรมดา หรือ ความผิด ฐานดูหมิ่น เจ้าพนักงานอยู่

ถ้าหาก ว่าบรรดา ดารา นักแสดง หรือ ศิลปิน แสดงออก ด้วยการดูหมิ่น ‘ตัวบุคคล’ ไม่ใช่ การติชม หรือว่า วิพากษ์ วิจารณ์ การทำงาน ของ ภาครัฐ ก็อาจจะ เป็น ความผิด ตามกฎหมายได้ นั้นเองค่ะ

การให้ ข้อมูลเท็จ เป็นความผิด เมื่อกระทบ ความมั่นคง หรือ ทำให้ หวาดกลัว

ความผิดฐาน เผยแพร่ ข้อมูลเท็จ มีความ เกี่ยวข้อง กับ กฎหมาย อย่างน้อย 3 ฉบับ

ได้แก่ ประมวล กฎหมาย อาญา พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทํา ความผิดเกี่ยว กับ คอมพิวเตอร์ และ พระราช กำหนดการบริหาร ราชการ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน

ซึ่งกฎหมาย แต่ละฉบับ กำหนด ขอบเขตไว้ แตกต่างกัน ดังนี้

ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา 384 กำหนด ความผิดไว้ สำหรับ การบอกเล่า ความเท็จ จนเป็นเหตุ ให้ประชาชน ตื่นตกใจ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) และ (3) กำหนด ความผิดไว้ สำหรับ การนำเข้า ข้อมูล อันเป็นเท็จ สู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ที่น่า จะทำ เกิดความ เสียหาย ต่อความ มั่นคง ของรัฐ ฯลฯ

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ข้อกำหนด ฉบับที่ 27) กำหนด ความผิดไว้ สำหรับ การนำเสนอ ข้อมูล ที่ทำ ให้ประชาชน หวาดกลัว หรือ บิดเบือน ข้อมูล จนกระทบ ต่อความมั่นคง ของรัฐ

โดย สรุปก็คือ การนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร การแสดง ความคิดเห็น จะเป็น ความผิดได้ ก็ต่อเมื่อ สิ่งที่ นำเสนอ นั้นเป็น ‘ความเท็จ’

และ การนำเสนอ ข้อมูลนั้น ต้องทำ ให้ประชาชน เกิดความหวาดกลัว ตื่นตระหนก ตกใจ หรือ สร้างความ เสียหาย ที่กระทบ ต่อความมั่นคง ของรัฐ เท่านั้น นั้นเองค่ะ

:: สุดจะทน ดารา เเห่ Call out กันยกใหญ่ UFABET NEWS

การเมืองไทย มันน่าเบื่อ เรามาเพิ่มความ ตื่นตา ตื่นใจ ด้วยสล็อต ดีกว่า

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.