UFABET NEWS

3 ข้อปฏิบัติ เข้าใจง่าย หลังพบว่า ติดเชื้อ โควิด – 19 ผู้ป่วย สีเขียวเน้น Home Isolation ผ่านเตียง ให้ผู้ป่วย สีเหลือง – แดง ก่อน

ได้เผย แนวทาง การรักษา เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ใช่ ได้เตียง ทุกคน

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิค การแพทย์ หัวหน้างาน ตรวจโรค ติดเชื้อ ทางโลหิต โซวิธี อณูชีววิทยา ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โพสต์ข้อความ เรื่อง วิธีการปฏิบัติหลัง ทราบว่า ติดเชื้อ โควิด – 19 โดย ข้อความ ระบุ ดังนี้

“ติดโควิด ต้องทำยังไง บอกชั้นที เพราะมันใกล้ ตัวเหลือเกิน”

เมื่อก่อนใคร ที่ตรวจแล้ว ผลเป็นบวก ต้องได้เตียง ทุกคน ถูกมั้ยครับ ตอนนี้ เปลี่ยนใหม่ แล้วนะ

ขั้นแรก ต้องจำ ให้มั่นเลย ว่าเรา ไปตรวจ โควิด – 19 ที่ไหน ใครตรวจ ให้เรา อันนี้ สำคัญ นะครับ

ข้อ 1.

ถ้าเรา ไม่มี อาการ หรือ มีอาการ แค่เล็กน้อย แล้วไปตรวจ และ คัดกรอง เชิงรุกฟรี แบบแอนติเจน กับที่ ทาง สปสช.ให้ตรวจฟรี

ถ้าผล การตรวจ ออกมา เป็นบวก หรือว่า ติดเชื้อ อย่าตื่น ตระหนก ตกใจ นั่นถือว่า เรามี ชื่อใน ระบบแล้ว ไม่ต้อง ทำอะไร ทั้งสิ้น

ไปกักตัว ที่บ้าน ได้เลย หรือ ที่เขา เรียกว่า home isolation นั่นแหละครับ เดี๋ยวจะ มีเจ้าหน้าที่ โทร.หา ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ไม่ต้อง กลัวว่า จะเอาเชื้อ ไปติด คนที่บ้าน เพราะว่า ให้ทุกคน ในบ้าน ต้องใส่แมสก์ และ ทางเจ้าหน้าที่ เขาก็ จะถือว่า เราติดเชื้อ ทั้งบ้าน

เขาจะ ดูแล ทั้งครอบครัว เลยครับ มีชุดตรวจ และ มียา มีเครื่องวัด ค่าออกซิเจน ต่าง ๆ ไปถึง ที่บ้าน

ถ้าหากว่า เริ่มมี อาการ จะได้ รับยา ฟาวิพิราเวียร์ เพื่อทำ การรักษา ถ้าหาก ว่า… รอแล้ว รอเล่า ก็ไม่มี ใครโทร คุณหาเลย เกิน 48 ชั่วโมง ให้โทร.1330 กด 0

ข้อ 2.

ถ้าเรา ไปตรวจที่ โรงพยาบาล ต่าง ๆ แล้วมี ผลเป็นบวก ซึ่งเรา ไม่มี อาการ หรือ มีอาการ แค่เล็กน้อย ให้บอก กับทาง รพ.ที่ตรวจให้ เราว่า เราขอ เข้าระบบ home isolation เพื่อจะ กักตัว ที่บ้าน

ช่วยดูแล เราหน่อยนะ ซึ่งเขา ควรต้อง ดูแลเรา เพื่อที่ เราจะ ได้เก็บ “เตียง” ไว้ให้ กับ ผู้ป่วย สีเหลือง สีแดง ที่เขา ต้องการ “เตียง” และ มีโอกาส เสียชีวิต สูงกว่า นั้นเอง

ข้อ 3.

ถ้าเรา ไปตรวจ ตามแล็บ ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ โรงพยาบาล แล้วผล เป็น บวกแล้ว เราไม่มี อาการ หรือว่า มีอาการ เล็กน้อย แล้วยัง ไม่มี ใครโทร.มาหา เราเลย จนเกิน 48 ชั่วโมง ให้คุณ โทร.1330 กด 0 หรือโทร.1330 กด 14

เพื่อบอก กับทาง สปสช. ว่าเรา จะกักตัว ที่บ้าน จะทำ home isolation ช่วยเอา เราเข้า ระบบหน่อย

ซึ่งที่ เล่ามา ทั้งหมดนี้ คือ เป็น ผู้ป่วย สีเขียว ซึ่งกลุ่ม สีเขียว จะมี ประมาณ 80% ไม่ต้อง ไปหา เตียงครับ ย้ำว่า นะครับ ว่าไม่ต้อง หาเตียง ให้อยู่บ้าน ให้ home isolation

เราจะ ได้รับ อุปกรณ์ และ ยาต่าง ๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร เครื่องวัด ออกซิเจน ปลายนิ้ว ได้รับ การแนะนำ จากแพทย์ โดยผ่าน วิดีโอคอล

หมอจะ คอยดู ตลอดการรักษา ถ้าเรา มีอาการ มากขึ้น เขาจะ เร่งให้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ไปเลยครับ ไม่ต้องกลัว ว่าเชื้อ จะลงปอด ถ้าอยู่ ได้ครบ 14 วันก็จบ ถือว่า เราหายแล้ว

การใช้ “ยาฟาวิพิราเวียร์” กับ ผู้ป่วย โควิด-19

แพทย์ใช้ ฟาวิพิราเวียร์ กับ ผู้ป่วย โรคโควิด – 19 ที่รับ ไว้ใน สถานพยาบาล โดยกรม ควบคุม ได้โรค ระบุ ให้ใช้ กับ ผู้ที่ เริ่มมีอาการ ของโรค โดยที่ ไม่แนะนำ ให้ใช้ กับ ผู้ที่ ยังไม่มี อาการ หรือ ใช้เพื่อ ป้องกันโรค

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ ได้ระบุ ถึงรายละเอียด ในการใช้ ฟาวิพิราเวียร์ รักษา ผู้ป่วย โควิด – 19 เอาไว้ ดังนี้

1.กรณี ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน ที่ไม่มี อาการ และ ไม่มี โรคร่วม จะไม่มี การให้ ยารักษา เฉพาะ

2.กรณี ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน และ มีอาการ เล็กน้อย หรือ ไม่มี อาการ แต่มี โรคร่วม / ปัจจัยเสี่ยง จากเดิม จะยัง ไม่ให้ยา เป็นการ รักษา ตามอาการ

แต่แนวทางใหม่ เมื่อมี อาการ แค่เล็กน้อย หรือ ไม่มี อาการ แต่มี ปัจจัยเสี่ยง อย่างระลอกนี้ คนมี ภาวะ อ้วนเสียชีวิต มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ ได้รวบรวม ข้อมูล จึงระบุ ให้รักษา โดยการ ให้ยาต้าน ไวรัส ตามดุลย พินิจ ของ แพทย์ที่ รักษา

3.กรณี ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน ที่มี อาการ เล็กน้อย และ มีความเสี่ยง และ ปอดอักเสบ เล็กน้อย นอกเหนือ จากการ ให้ยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว การให้ ยาสเตียรอยด์ ในราย ที่มี อาการรุนแรง สามารถ ลดอาการ รุนแรง ที่ต้อง ใส่เครื่องช่วย หายใจ ซึ่งก็ ทำได้

4.ผู้ติดเชื้อ ยืนยืน ปอดอักเสบ ความเข้มข้น ออกซิเจน ในเลือด ที่อุณหภูมิ ห้องน้อย กว่า 96% หรือ มีอาการ ปอดอักเสบ รุนแรง จะต้อง ยังใช้ แนวทางเดิม นั้นเอง

การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องรอจน มีอาการแล้ว เท่านั้น หรือไม่?

ผศ. นพ.พิสนธิ์ ระบุว่า เป็น ดุลยพินิจ ของแพทย์ ที่จะ เริ่มใช้ ยานี้ กับ ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 ที่ไม่มี อาการ บางราย ที่มี ปัจจัย เสี่ยงต่อ การเป็น โรครุนแรง

เช่น อายุมาก เป็น เบาหวาน หรืออ้วน เป็นต้น หรือแม้ ไม่มี ปัจจัยเสี่ยง แต่มี แนวโน้ม ที่จะ มีความ รุนแรง ของ โรคมาก ขึ้นก็ สามารถ ใช้ยานี้ ได้ใน ทันที

ข้อควรระวัง ในการใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์

การให้กิน ยาฟาวิพิราเวียร์โดยการ “หว่านแห” หรือ ให้ผู้ป่วย ทุกคน กินยา ตัวนี้ ทั้งหมด อาจจะ มีผล ข้างเคียง ทำให้ มีปัญหา ตับอับเสบได้

และ อาจจะ ทำให้ เกิดเชื้อ ดื้อยาได้ ดังนั้น แพทย์จะ พิจารณา เฉพาะ รายบุคคล ว่าสมควร แก่การ ได้รับ ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือไม่

ฟาวิพิราเวียร์ เป็น ยาสำคัญ ที่ใช้ ต้านเชื้อ โควิด – 19 จำเป็น อย่างยิ่ง ที่ต้อง ใช้อย่าง สมเหตุผล คือ ใช้เมื่อ มีข้อ บ่งชี้ เท่านั้น หากนำ มาใช้ เกินจำ เป็น จะส่งเสริม การดื้อยา ของ เชื้อไวรัส และ ทำให้ ประสิทธิภาพ ของ ยาลดลง

:: รัฐบาลรับรองประสิทธิภาพซิโนแวค UFABET NEWS

UFABET จัดโปรโมชั่น โมโหไทนแลนด์ ไม่มี ไฟเซอร์ เยียวยา ก็ไม่ได้

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.