UFABET NEWS

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประกาศ ปิดรับ ลงทะเบียน การจอง ฉีดวัคซีน ทางเลือก โมเดอร์นา ครบตาม จำนวน ที่ได้รับ จัดสรร จากองค์การ เภสัชแล้ว

เมื่อวาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่โฟสผ่าน เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โพสต์ข้อความ แจ้งว่า เนื่องจาก ขณะนี้ มีผู้ให้ ความสนใจ จองวัคซีน ทางเลือก “โมเดอร์นา” ครบตาม จำนวน ที่โรงพยาบาล คาดว่า จะได้รับ จัดสรร จากองค์การ เภสัชแล้ว

ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอปิด การจอง และ ช่องทางการ ชำระเงิน ทั้งหมด ตั้งแต่ วันนี้ (13 ก.ค.64) เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป นั้นเอง

สำหรับ ลูกค้า ที่ชำระเงิน ก่อนวัน และ เวลาข้างต้น กรุณา ส่งหลักฐาน ในการ ชำระเงิน เข้าสู่ระบบ ของ โรงพยาบาล เพื่อทำ การจอง ให้สมบูรณ์ ต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ได้เปิด ให้ลงทะเบียน เพื่อจอง ฉีดวัคซีน ทางเลือก โมเดอร์นา ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสามารถ ลงทะเบียน ได้ทั้ง ในกลุ่ม คนไทย และ ชาวต่างชาติ ผ่านทาง เว็บไซต์ ของ โรงพยาบาล เพียงแค่ ช่องทางเดียว เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า เกณฑ์การ พิจารณา เลือกกลุ่ม ประชาชน ที่จะ พิจารณา เลือกให้ ได้รับ การฉีด วัคซีน มีดังนี้

กลุ่มลูกค้า ของ โรงพยาบาล

กลุ่มของ ลูกค้า ของ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ที่ยัง ไม่เคย ฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ชนิดใด ๆ มาก่อนเป็น อันดับแรก ซึ่งมี ข้อดี ในการรู้ ประวัติ การแพ้ต่าง ๆ ตลอดจน ประวัติ การรักษา ทำให้ โรงพยาบาล สามารถ ให้การ ดูแล ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อความ ปลอดภัย และ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของ บำรุง ราษฎร์ โดยเฉพาะ กรณี เกิดอาการ ไม่พึง ประสงค์

จากนั้น จึงเปิด โอกาส ให้แก่ บุคคล ทั่วไป เป็น ลำดับ ถัดไป เพื่อเป็น การกระจาย วัคซีน ให้เข้าถึง กลุ่มคน ที่หลากหลาย และ ช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกัน “หมู่” ได้กว้างขึ้น

กลุ่มบุคลากร ทางการแพทย์

กลุ่ม บุคลากร ทางการแพทย์ หรือ พนักงาน ด่านหน้า ที่มี ความเสี่ยง ได้รับ เชื้อ โควิด-19 เพื่อกัน การนำ โรคโควิด ไปแพร่ใส่ ผู้ป่วย

เปิดไทม์ไลน์ สายทาง วัคซีน ‘โมเดอร์นา’ รพ.เอกชน

เปิดไทม์ไลน์ วัคซีน ‘โมเดอร์นา’ รพ.เอกชน นัดจ่ายเงิน ให้องค์การ เภสัชฯ 22 ก.ค.นี้ ลุ้น! คดีหมอบุญ คู่กรณี

เมื่อเช้า วันที่ 14 กรกฎาคม

กรณีที่ องค์การ เภสัชกรรม (อภ.) ได้มอบ อำนาจ ให้เจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย ดำเนินการ แจ้งความ ดำเนินคดี ตามกฎหมาย  ต่อพนักงาน สอบสวน สน.พญาไท

เพื่อดำเนินการ เอาผิด กับ นายลอย ชุนพงษ์ทอง และ นพ.บุญ วนาสิน ประธาน กรรมการ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในข้อหา “หมิ่นประมาท ผู้อื่น ด้วยการ โฆษณา อันเป็น เหตุให้ องค์การ เภสัชกรรม ได้รับ ความเสียหาย”

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลว่า … เป็น การนำ ข้อมูล ซึ่งไม่ ตรงกับ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ การจัดหา ซื้อวัคซีน ชนิด โมเดอร์นา

โดยกล่าวว่า อภ. ดำเนิน ภารกิจนี้ โดยมุ่ง แสวงหา ผลกำไร สูงสุด จากประชาชน ซึ่งเป็น ข้อมูล อันเป็นเท็จ ก่อให้เกิด ความเข้าใจ ผิดและ เกิดความ เสียหาย ต่อองค์การ เภสัชกรรม จึงจำเป็น ต้องดำเนินการ ตามกฎหมาย

อย่างไร ก็ตามว่า ข้อมูล กำหนดการ ในการ สั่งซื้อ วัคซีน โมเดอร์นา ระหว่าง องค์การ เภสัชกรรม และ โรงพยาบาล เอกชน มีกำหนดการ ในการ เซ็นสัญญา และ ส่งหนังสือ สัญญา ในวันที่ 16 ก.ค. ทำสัญญา และ ในวันที่ 22 กค. ชำระเงิน กับทาง อภ.

:: บุกจับหนุ่มโฟสข้อมูล “หมอยง” เป็นเซลล์ซิโนเเวค UFABET NEWS

4 ข้อควรรู้ วัคซีน “โมเดอร์นา” (Moderna)

Moderna คือ วัคซีนชนิด เอ็มอาร์เอ็นเอ – 1273 ( mRNA-1273) เป็น นวัตกรรม ล่าสุด แตกต่าง จากวัคซีน ทั่วไป ที่เป็น โปรตีน หรือ เชื้อโรค ที่ถูก ทำให้ตาย

และต่าง จากวัคซีน ชนิดที่ ใช้ไวรัส เป็น พาหะ (Viral Vector Vaccine) พัฒนาโดย บริษัท ModernaTX, Inc. สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดเป็น วัคซีน ที่มี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน โควิด-19 สูงเป็น อันดับ ต้น ๆ ของโลก

1. หลักการผลิต วัคซีน Moderna (mRNA-1273) เป็นอย่างไร

ส่วนแรก จะใช้ สารพันธุกรรม โมเลกุล ที่เรียกว่า mRNA หรือ รหัสแม่แบบ ที่คล้ายหนาม (spike) ของเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ก่อโรค Covid-19 เพราะหนาม (Spike) คือ อาวุธสำคัญ ที่เชื้อ จะใช้ เพื่อจับ ที่เซลล์ ในร่างกาย ส่งผล ให้ติดเชื้อ ในระบบ ทางเดิน หายใจ

ส่วนที่สอง คือ ไขมัน อนุภาค นาโน (lipid nanoparticle) ที่ใช้ ห่อหุ้ม mRNA เพื่อป้องกัน การย่อย สลายจาก เอนไซม์ไรโบ นิวคลิเอส ซึ่งมี อยู่ทั่ว ร่างกาย

2. กลไก การออกฤทธิ์ ของ วัคซีน เป็นอย่างไร

หลังจาก ฉีดวัคซีน mRNA จะถูก ห่อหุ้ม ด้วยไขมัน อนุภาคนาโน แล้วเซลล์ ร่างกาย ในบริเวณ ที่ฉีด จะกลืนกิน ไขมัน อนุภาคนาโน ที่มี mRNA เข้าไป ทำให้ เซลล์บริเวณนั้น ผลิตสาร โปรตีน คล้ายหนาม ของ เชื้อไวรัส

ซึ่งโปรตีนนี้ จะกระตุ้น ระบบ ภูมิคุ้มกัน ของ ร่างกาย ให้สร้าง แอนติบอดี ขึ้นหรือ ภูมิต้านทาน มาต่อต้าน ”หนาม” ของ เชื้อไวรัส ก่อโรค โควิด-19 แบบจำเพาะ เจาะจง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ เชื้อสามารถ ก่อโรค ในร่างกายได้

3. ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน เป็นอย่างไร

วัคซีน โมเดอร์นา ผ่านการ รับรอง จากองค์การ อนามัยโลก (WHO) เมื่อ 30 เม.ย. 2564 ในการ ใช้ป้องกัน โรคโควิด-19

และ อย.ไทยขึ้น ทะเบียน เมื่อ 13 พ.ค. 2564 จากข้อมูล ณ ขณะนี้ ระบุว่า ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน การติดโรค คือ 94.1% ใน ประชากร ทั่วไป ป้องกัน การติดโรคได้ 86.4%

ในผู้ สูงอายุ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ลดความ รุนแรง ของ โรคได้ 100% และ ลดอัตรา การเสียชีวิต จากการ ติดเชื้อ COVID-19 ได้ 100% และ จากข้อมูล ทางห้อง ปฏิบัติการ ล่าสุด พบว่า สามารถ กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ได้ใน ระดับ ที่สูงพอ ที่จะ ยับยั้ง สายพันธุ์ B.1.17 จาก อังกฤษ และ B.1.351 จาก แอฟริกาใต้ ได้

4. อายุที่ แนะนำ และ จำนวน ครั้งที่ ต้องฉีด

วัคซีนนี้ เหมาะ สำหรับ ฉีดให้ ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจะฉีด ทั้งหมด 2 โดส (ครั้ง) ห่างกัน 4 สัปดาห์ ปัจจุบัน มีมากกว่า 14 ประเทศ ที่ใช้

เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ ยุโรป อิสราเอล กาตาร์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ฯลฯ

ยุคโควิด ก็หาเงินได้ ไม้ง้อ เยียวยา รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.