UFABET NEWS

พาเปิด สรรพคุณ ทางยา ประโยชน์ และ โทษ ของ “ใบกระท่อม” ว่าที่ พืชเศรษฐกิจ ยุคใหม่ หลังรัฐฯ ปลดล็อก พืชกระท่อม เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค. 64 ส่งผล ให้ประชาชน สามารถ ปลูก – ขาย ได้อย่าง เสรี

มาตรการควบคุมและกำกับดูแล

1)กำหนดให้ การปลูกพืช กระท่อม การขาย การนำเข้า หรือ ส่งออก ใบกระท่อม เพื่อประโยชน์ เชิงอุตสาหกรรม ต้องได้รับ ใบอนุญาต

2)กำหนด อายุใบอนุญาต โดยใบอนุญาต ปลูกพืช กระท่อม ใบอนุญาต ให้ขาย ใบกระท่อม มีอายุ 5 ปี ส่วนใบ อนุญาต นำเข้า หรือ ส่งออก ใบกระท่อม มีอายุ 1 ปี

3)กำหนด คุณสมบัติ และ ลักษณะ ต้องห้าม ของ ผู้ขอรับ ใบอนุญาต เช่น เป็นบุคคล ธรรมดา สัญชาติไทย และ มีถิ่น ที่อยู่ ในประเทศไทย ไม่เป็น ผู้เคย ถูกเพิกถอน ใบอนุญาต หรือ อยู่ระหว่าง การถูกพัก ใช้ใบอนุญาต

หน้าที่ ของ ผู้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ปลูกพืชกระท่อม มีหน้าที่ ต้องเพาะ หรือ ปลูก ในที่ดิน หรือ สถานที่ และ พิกัด ตามที่ ระบุไว้ ในใบอนุญาต

 ผู้รับ ใบอนุญาต ขายใบกระท่อม

นำเข้า หรือ ส่งออก ใบกระท่อม มีหน้าที่ ต้องจัด ให้มี ป้ายแสดง ว่าเป็น สถานที่ ขาย นำเข้า หรือ ส่งออก ใบกระท่อม จัดให้มี ฉลาก และ เอกสาร กำกับ ใบกระท่อม โดยอย่างน้อย ต้องระบุ แหล่งที่มา ของ ใบกระท่อม คำเตือน หรือ ข้อควรระวัง

การคุ้มครอง และ ป้องกัน การใช้ ใบกระท่อม ในทาง ที่ผิด

1)ห้ามผู้ใด ขายใบกระท่อม น้ำต้ม ใบกระท่อม หรือ อาหาร ที่มี ใบกระท่อม เป็น วัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบ แก่บุคคล อายุต่ำ กว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์ และ หญิงให้ นมบุตร

หากฝ่าฝืน มีโทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีมี การขาย ในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือ สวนสนุก หรือ ขายโดย วิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่าฝืน มีโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

2)ห้ามผู้ใด บริโภค ใบกระท่อม หรือ น้ำต้ม ใบกระท่อม ที่ปรุงผสม กับ ยาเสพติด ให้โทษ ฝ่าฝืน มีโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

3)กำหนดให้ ผู้ปลูก พืชกระท่อม ขายใบกระท่อม เกินปริมาณ ที่ได้ กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง หรือ นำเข้า หรือ ส่งออก ใบกระท่อม โดยไม่มี ใบอนุญาต ต้องโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ

พาส่อง ตลาดออนไลน์ แห่ขาย “ใบกระท่อม”

สำรวจ ตลาดออนไลน์ เริ่มขาย สินค้า กระท่อม ทั้งใบสด น้ำต้ม และ เมล็ดพันธุ์ โดยราคา มีตั้งแต่ หลักสิบ ไปจนถึง หลักพัน  ซึ่งบางร้าน มีข้อกำหนด ไม่ขาย ให้เด็ก อายุ ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำผิด กฎหมาย

ที่ผ่านมา ” กระท่อม ” ถูกจัดเป็น ยาเสพติด ให้โทษ ประเภท ที่ 5 ใน พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ แต่วันนี้ พืชกระท่อม ถูกปลด จากยาเสพติด ให้โทษแล้ว

ล่าสุด เราจะพา ทุกท่าน มาสำรวจ การขาย กระท่อม ในสื่อสังคม ออนไลน์ ทั้งบน แพลตฟอร์ม อย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ รวมถึงอี – มาร์เก็ตเพลส พบว่า มีการขาย สินค้า กระท่อม 3 ประเภทหลัก

คือ ใบสด น้ำต้มกระท่อม และ เมล็ดพันธุ์กระท่อม

สำหรับ ใบสด มีขาย เป็น มัด และ เป็นกิโลกรัม ทั้งปลีก และ ส่ง ราคา เริ่มต้น ตั้งแต่ 100 – 900 บาท

ซึ่ง ก็มี บางร้านขาย เป็น ขีด เริ่มต้น ที่ 60 – 100 บาท หรือ แม้กระทั่งขาย เป็นใบ ใบละ 5 บาท ก็มี ให้เห็น เช่นกัน ส่วน น้ำต้มกระท่อมขาย เป็น ขวด ตกขวดละ 80 – 100 บาท

ขณะที่ เมล็ดพันธุ์ กระท่อม ขายแบบ เป็น ชุด ราคา เริ่มต้น ตั้งแต่ หลักสิบ ไปจนถึง หลักพัน

นอกจากนี้ ในแพลตฟอร์ม ที่เป็น เฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ บางเจ้า ประกาศ เชิญชวน ให้ซื้อ ด้วยสโลแกน “เคี้ยวก็อร่อย ต้มก็อร่อย”

แล้ว ยังมี การประกาศหน้า โพสต์ที่ ขายว่า “ต้องเป็น ผู้ที่ มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อไม่ให้ ผิดกฎหมาย” อีกด้วย

รู้จักประโยชน์ ของ “ใบกระท่อม” มีสรรพคุณทางยา อย่างไร?

กระท่อม (ภาษาอังกฤษ Kratom, ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa) เป็น ไม้ยืนต้น ที่นิยม เพาะปลูก ในแถบ เอเชีย ตะวันออก เฉียงใต้ มีหลาย สายพันธุ์ ในประเทศไทย พบมาก ในพื้นที่ ภาคกลาง และ พื้นที่ ป่าธรรมชาติ ของ ภาคใต้

เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ส่วนใบ ของ พืชกระท่อม หรือ ใบกระท่อม ถูกใช้ เป็น ยาสมุนไพร ในท้องถิ่น มายาวนาน แต่เดิม ชาวบ้าน นิยม เคี้ยวใบสด  หรือ นำไป ตำน้ำพริก เพื่อช่วย ให้รู้สึก มีเรี่ยวแรง เมื่อต้อง ออกไป ทำไร่นา

เนื่องจากพืช กระท่อม จะออกฤทธิ์ คล้ายกับ แอมเฟตามีน กระตุ้น ประสาท ให้ทำงาน ได้มาก ยิ่งขึ้น

จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2522 กระท่อม ถูกจัดเป็น ยาเสพติด ให้โทษ ประเภท ที่ 5 ชนิด เดียวกับ กัญชา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ มาตรา 7 ก่อน จะถูก ปลดล็อก อย่างเป็น ทางการ ในปี พ.ศ. 2564

ใบกระท่อม ถือเป็น ภูมิ ปัญญา พื้นบ้าน ในการ นำพืช มาใช้ รักษา อาการต่าง ๆ ในสมัย ที่คน ส่วนใหญ่ ยังไม่ สามารถ เข้าถึง การรักษา ทางการแพทย์ได้

โดยใน ปัจจุบัน มีการวิจัย เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ประโยชน์ ของ พืชกระท่อม ที่สามารถ นำมา สกัด ใช้ในทาง สุขภาพ ได้ โดยมีสรรพคุณ ทางยา ดังนี้

 • รักษาโรคบิด ท้องเสีย ท้องเฟ้อ และอาการมวนท้อง
 • บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกาย
 • ใช้บดทำเป็นยาสมุนไพรสำหรับพอกรักษาแผล
 • แก้นอนไม่หลับ ช่วยระงับประสาท คลายวิตกกังวล
 • ช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า รักษาระดับพลังงาน ทำงานได้นานขึ้น

โทษ ของ ใบกระท่อม และ อาการข้างเคียง ที่ส่งผล ต่อสุขภาพ

ใบกระท่อม ออกฤทธิ์ ทางยา ที่ช่วย บรรเทา อาการต่าง ๆ ในเบื้องต้น ให้แก่ ร่างกายได้ แต่หาก กินใน ปริมาณ ที่มาก จนเกินไป

รวมถึง กินติดต่อกัน เป็น เวลานาน ก็จะ ส่งผลเสีย ต่อสุขภาพ ได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน มีข้อระวัง ในกลุ่ม ที่นำไปใช้ ในทาง ที่ผิด เช่น นำไปต้ม เพื่อผสม กับ เครื่องดื่ม ชนิดอื่น ๆ

โดยไม่ได้ มุ่งใช้ ประโยชน์ ในทาง สรรพคุณ ของยา สำหรับ ผู้ที่กิน ใบกระท่อม มากเกินไป จะมี อาการ ข้างเคียง ดังต่อไปนี้

 • ปากแห้ง
 • เบื่ออาหาร
 • ท้องผูก
 • ปัสสาวะบ่อย
 • หนาวสั่น
 • นอนไม่หลับ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ผิวหนังสีเข้มขึ้น
 • ประสาทหลอน
 • หวาดระแวง

:: สหรัฐฯชี้ ประสิทธิภาพลด “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา” UFABET NEWS

UFABET ชี้ทางรอด ยุดโควิด กับ ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ที่บ้าน

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับโปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

 • กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท
 • โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น
 • โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน
 • โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง
 • แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์
 • โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.