UFABET NEWS

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รัฐมนตรี ประจำ กระทรวง สาธารณสุข ประธาน อนุกรรมการ อำนวยการ บริหาร จัดการ ในการ ให้วัคซีน ป้องกัน โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

กล่าวถึง กรณี ได้มี การรายงาน ว่ามี การเปิด ลงทะเบียน รับวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 แล้ว โดยเฉพาะ ในกลุ่ม เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ว่า ระบบ หมอพร้อม นั้นยัง ไม่มี การเปิด ให้ลงทะเบียน ให้มา รับวัคซีน ทุกกลุ่มวัย

แต่ว่า เมื่อช่วง 2 – 3 วันที่ ผ่านมา ทางระบบ มีการอัพเกรด แล้วมี การเปิด ระบบ บางอย่าง ค้างไว้ ทำให้ มีคน เข้ามา ลงทะเบียน ในส่วนนั้น เราก็ ได้ทำ การปิด ระบบ และ ขอโทษ ประชาชน ไปแล้ว นั้นเองครับ

แล้วเมื่อ ได้ถาม ย้ำว่า ยังมี คนลง ทะเบียนได้ และ เป็นกลุ่ม เด็กด้วย จะทำ อย่างไร

นพ.โสภณ กล่าวว่า จากการ ตรวจสอบ พบว่า เป็น การเปิด ให้แอดชื่อ รายละเอียด ของ คนใน ครอบครัว ที่ไม่ มีสมาร์ทโฟน เท่านั้น ไม่ใช่ การเปิด จองคิว ฉีดวัคซีน ขอย้ำ ว่าไลน์ “หมอพร้อม” นั้น ไม่มี การเปิด ให้ลงทะเบียน เพื่อจองคิว ฉีดวัคซีน 

แต่ว่า อย่างใด กรณี ที่ประชาชน จะลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ขอให้ ติดตาม ประกาศ จากทาง จังหวัด ที่ท่าน อยู่ว่า ให้ลงทะเบียน ผ่านทาง ช่องทาง ใดบ้าง

โดยมีการ รายงาน อีกว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีการใช้ วัคซีน แอสตรา เซเนกา , ซิโนแวค , ซิโนฟาร์ม และ ไฟเซอร์

ซึ่งวัคซีน แอสตราฯ , ซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม จะฉีด ในผู้ที่ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ มีเพียง วัคซีน ไฟเซอร์ เท่านั้น ที่สามารถ ฉีดให้กับ ผู้มี อายุ ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

ซึ่ง อย่างไร ก็ตาม มติที่ ประชุม คณะอนุกรรมการ สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค โดยใน คณะกรรมการ วัคซีน แห่งชาติ ได้มี มติเรื่องการ ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ใน 4 กลุ่ม โดย 1 ใน 4 กลุ่มนั้น มีการฉีด ในกลุ่ม 12 ปีขึ้น ไปด้วย

แต่ต้อง เป็น เด็ก 12 ปีขึ้น ไปที่ มีโรคประจำตัว เรื้อรัง

วัคซีน ไฟเซอร์ ที่รอคอย

หลังจาก ที่มี ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา เชิงกลยุทธ์ (Strategic advisory group of experts on immunization: SAGE)

จากทาง องค์การ อนามัยโลก หรือ (World health organization: WHO) ได้ตรวจสอบ ข้อมูล วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) แล้ว ได้พบว่า มีความ ปลอดภัย รวมถึง ประสิทธิภาพ อยู่ใน เกณฑ์ดี ที่สุด ในตอนนี้

ซึ่ง หลาย ๆ ประเทศ จึงเริ่ม ดำเนินการ จัดหาวัคซีน ชนิดนี้ พร้อมทั้ง จัดลำดับ ความสำคัญ ในการฉีด ให้กับ ประชากร ในประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย เองก็ มีชื่อ วัคซีน ไฟเซอร์ อยู่ใน แผนนั้น เช่นกัน

วัคซีนชนิด mRNA ไฟเซอร์ (Pfizer)

วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) มีชื่อ ทางการว่า BNT162b2 เป็น วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด 19 ชนิด mRNA ที่คิดค้น โดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ร่วมกับ บริษัท สัญชาติ เยอรมัน ชื่อ ไอโบเอ็นเท็ค (BioNTech) วัคซีนชนิด mRNA เป็น การสังเคราะห์ สารพันธุกรรม เลียนแบบ เชื้อไวรัส ขึ้นมา

ดังนั้น ในวัคซีน จึงไม่ได้ มีอนุภาค ของ เชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย ที่ตายแล้ว อยู่ภายในเลย เมื่อ mRNA ถูกฉีด เข้าไป ในร่างกาย จะกระตุ้น ให้เกิด การสร้าง โปรตีน ส่วนหนาม (Spike protein)

เหมือนกับ โคโรนา ไวรัส ซึ่งเป็น ส่วนที่ ทำให้เกิด การติดเชื้อ จนเป็น โควิด 19 เมื่อร่างกาย เห็นโปรตีน ส่วนหนาม ของ ไวรัสแล้ว จึงสามารถ สร้างภูมิคุ้มกัน ไว้สำหรับ ป้องกัน ไวรัสจริง ๆ ที่จะเข้า มาได้

วัคซีน ไฟเซอร์ ได้รับ การอนุมัติใ ห้ใช้ ในกรณี ฉุกเฉิน จากองค์การ อาหาร และ ยา ของ สหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) เพื่อป้องกัน โรคโควิด 19 สำหรับ ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

วึ่งสำนักงาน คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อย.) อนุมัติ ทะเบียน วัคซีน วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) แล้ว นับเป็น วัคซีน โควิด รายที่ 6 ที่ผ่าน การอนุมัติ จาก อย. นั้นเอง

ประสิทธิภาพ วัคซีน ไฟเซอร์

หลังจากฉีด วัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 แล้ว จะมี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน โรคโควิด 19

สูงถึง 91.3% ในช่วง 7 วันถึง 6 เดือน หลังฉีด

นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุม และ ป้องกัน โรคสหรัฐ (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) กำหนดให้ วัคซีน ไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพ สูงถึง 100% ในการป้องกัน ความรุนแรง ของ โรคที่ เกิดจาก โควิด 19

ในขณะที่ องค์การ อาหาร และ ยา ของ สหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) กำหนดให้ ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน อาการ รุนแรง ที่เกิด จากโรค โควิด 19 ไว้ที่ 95.3%

แต่ปัจจุบัน ยังไม่มี ข้อมูล เพียงพอ ที่จะ ยืนยันว่า หลังจากรับ วัคซีน ไฟเซอร์แล้ว จะมี โอกาส แพร่กระจาย ของเชื้อ สู่คนอื่นได้ มากน้อย เพียงใด เพราะ ภายใน 10 วัน หลังฉีด วัคซีน ไฟเซอร์ เข็มแรก

อาจยัง สามารถ แพร่กระจาย เชื้อได้ เนื่องจาก ร่างกาย ยังไม่ สามารถ สร้างแอนติ บอดี้ (Antibodies) ได้เต็มที่

ดังนั้น จึงควร ปฎิบัติ ตามมาตรการ ด้านสาธารณสุข ต่อไป เช่น สวมหน้ากาก อนามัย เมื่อออกไป ที่สาธารณะ โดนเว้นระยะห่าง จากบุคคลอื่น ล้างมือ หลังหยิบ จับสิ่งของ หลีกเลี่ยง สถานที่ ที่มี คนเยอะ

หากจำเป็น ต้องเข้า สถานที่ ที่มี ผู้อื่น ควรเปิด หน้าต่าง ระบาย อากาศ เพื่อลด การแพร่ กระจาย ของเชื้อ

วิกฤตหนัก “ไทย” ป่วยโควิด ในประเทศ วันนี้ นิวไฮ 20,920 ราย

ล่าสุด ศูนย์ข้อมูล โควิด – 19 ได้ออกมา รายงาน ตัวเลข ของ ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 สะสม ของ ประเทศไทย ประจำ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังนี้

พบจํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 20,920 ราย แบ่งออก เป็นติดเชื้อใหม่ ในประเทศ 20,658 ราย

ติดเชื้อ ในเรือนจำ – ที่ต้องขัง 160 ราย

โดยมี วันนี้ ผู้เสียชีวิต เพิ่มถึง 160 คน

ทำให้ จำนวน ผู้ติดเชื้อ สะสม ในช่วง การระบาด ระลอกใหม่ ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 5 สิงหาคม 2564

มียอด ผู้ติดเชื้อ สะสม จำนวน 664,442 ราย และ ยอดผู้เสียชีวิต สะสม 5,569 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อ สะสม นับตั้งแต่ เริ่มมี การระบาด เมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 693,305 ราย หรือ ประมาณ 1% ของ จำนวนประชากร 

ยอดผู้เสียชีวิต สะสม 5,663 คน ทำให้ ประเทศไทย มีจำนวน ผู้ติดเชื้อ ยืนยัน สะสม วันนี้ได้ ขยับขึ้นมา อยู่ใน อันดับที่ 41 ของโลก จาก 220 ประเทศ

:: ไทยฉีด’วัคซีนโควิด’สูตรสลับ แล้วกว่า 1 แสนราย UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.