UFABET NEWS

โรงพยาบาล นครธน ประกาศ เปิดจอง วัคซีน ทางเลือก “โมเดอร์นา” รอบพิเศษ หลังจาก มีผู้ สละสิทธิ์ ไม่ชำระ เงินตาม เวลาที่ กำหนด

เปิดจอง 1 ส.ค. เวลา 10.00 น. เข็มละ 1,650 บาท

โรงพยาบาล นครธน แจ้งผ่าน เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง การเปิด จองวัคซีน ทางเลือก รอบพิเศษ หลุดจอง ด่วน วัคซีน มีจำนวน จำกัด โดย ระบุ เหตุผลว่า

เนื่องจาก โรงพยาบาล ได้มี การเปิด ลงทะเบียน และ ชำระเงิน จองวัคซีน โมเดอร์นา ไปแล้ว ในช่วงที่ ผ่านมานี้

โดยทั้งนี้ มีผู้ ที่สละสิทธิ์ ไม่ชำระ เงินตาม เวลาที่ กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาล จึงต้อง จะเปิด ลงทะเบียน จองวัคซีน โมเดอร์นา รอบพิเศษ พร้อมกับ ชำระเงิน

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือว่า จนกว่า จะครบ จำนวน ที่กำหนด

ลงทะเบียน และ ชำระเงิน​ ผ่าน​ QR​ Code​ วันที่​ 1​ ส.ค.64​ เวลา​ 10.00​ น.​ เป็นต้นไป ในราคา 1,650 บาท / เข็ม (จำกัด การซื้อ ไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 ท่าน)

จำกัด การซื้อ ไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 ท่าน เนื่องจาก วัคซีน มีจำนวน จำกัด และ คาดว่า จะได้รับ วัคซีน ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ที่จะ ถึงนี้

กรณีที่ โรงพยาบาล ได้จัดเตรียม วัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อ แจ้งยกเลิก ฉีดวัคซีน ไม่ว่า ด้วยเหตุใด โรงพยาบาล จะไม่ คืนเงิน ทุกกรณี

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ สามารถ เปลี่ยนสิทธิ์ การฉีด วัคซีน ให้กับ ผู้อื่น แทนได้ โดยต้อง แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ก่อนถึง วันนัดหมาย รับวัคซีน อย่างน้อย 3 วัน

ส่วนรัฐบาล ได้จัดสรร วัคซีน โควิด – 19 ให้กับ ประชน โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ส่วนการ จองวัคซีน โควิด – 19 ของสถาน พยาบาล เอกชน เป็นอีก ทางเลือกหนึ่ง ที่ประชาชน สามารถ เลือกรับ บริการได้

แต่ต้อง ชำระ ค่าใช้ จ่ายเอง ทั้งนี้ ขอความ กรุณางด การโทร สอบถาม เพื่อสงวน คู่สาย สำหรับ ผู้ป่วย และ ผู้ป่วย ฉุกเฉิน

โดยท่าน สามารถ ติดตาม ข่าวสาร การรับ วัคซีน โควิด ทางช่องทาง สื่อสาร ต่าง ๆ ของทาง โรงพยาบาล หรือ หากมี ข้อสงสัย สามารถ ทักแชท ได้ทางเพจ  หรือติดตาม ได้ที่นี่

ทำความรู้จัก กับ วัคซีนโควิด Moderna ก่อนฉีด

วัคซีน โควิด โมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) เป็น วัคซีน ชนิด mRNA

ซึ่งเป็น สารพันธุกรรม สังเคราะห์ ขึ้นได้ ในห้องปฎิบัติการ มีชื่อ ตามที่ ศูนย์ควบคุม และ ป้องกัน โรคของ ​สหรัฐ อเมริกา (Centers for disease control: CDC) ระบุไว้ ก็คือ mRNA-1273

วัคซีน Moderna เป็น วัคซีน ที่ถูก คิดค้น โดยบริษัท ผู้ผลิตยา สัญชาติ อเมริกัน ชื่อบริษัท โมเดอร์นา (Moderna) และ ถือเป็น วัคซีน ตัวที่ 2 ที่รับ อนุมัติ ตามมาตรการ ฉุกเฉิน จากองค์การ อาหาร และ ยาสหรัฐ

ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งวัคซีน ชนิดแรก ที่ได้รับ การอนุมัติ คือ วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) นั้นเอง

ซึ่งวัคซีน Moderna จะมี ส่วนช่วย ให้ร่างกาย สร้างโปรตีน ที่เฉพาะ เจาะจง กับ ไวรัส ขึ้นมา และ กระตุ้น ให้ร่างกาย สร้างแอนติ บอดี้ (Antibodies) แอนติ บอดี้ นี้จะ รับรู้ ได้เมื่อ มีไวรัส เข้าสู่ ร่างกาย จึงจะ ทำลาย ไวรัส ได้ใน ที่สุด

แม้ว่า หลังจาก มีการฉีด ให้กับ ผู้ที่ อายุ 18 ปีขึ้น ไปแล้ว และ พบว่า มีความ ปลอดภัย แต่หน่วยงาน ป้องกัน โรคติดต่อ สหรัฐ อเมริกา หรือ (Centers for Disease Control: CDC) ก็ยังคง ติดตาม ความเคลื่อนไหว ของ วัคซีน อย่างต่อเนื่อง และ กำลัง จะมี ตัวที่ 2 ออกมา ในต้นปี 2565 อีกด้วย

ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน Moderna

วัคซีน Moderna อาจจะมี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน เชื้อโควิด 19 อยู่ที่ ประมาณ 92% โดยมี รายละเอียด แยกย่อย ดังนี้

หลังจาก ที่ฉีด เข็มแรก ไปแล้ว 14 วัน จะมี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน ประมาณ 50.8% และ หลังจาก ที่ได้ ฉีดเข็ม ที่ 2 ไปแล้ว ประมาณ 2 สัปดาห์ จะมี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน ได้ประมาณ 92.1% เลยทีเดียว

แต่อย่างไร ก็ตาม แม้ว่า วัคซีน Moderna จะสามารถ สร้างภูมิ คุ้มกัน ขึ้นมา อยู่ได้ หลายเดือน

แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่มี ข้อมูล แน่ชัด ว่าภูมิคุ้มกัน นี้จะ อยู่ได้ นานแค่ไหน หรือว่า ผู้ที่ รับเชื้อ สามารถ แพร่กระจาย ต่อได้ หรือไม่ รวมไปถึง ประสิทธิภาพ ที่ได้ จากกลุ่ม ทดลอง อาจมี ความแตกต่าง กับ การฉีด ให้กับ ประชากรจริง

ที่อยู่เหนือ ขอบเขต การทดลอง เนื่องจาก ปัจจัย หลายอย่าง เช่น ความหลากหลาย ของ เชื้อไวรัส

ดังนั้น แม้จะ รับวัคซีน Moderna ไปแล้ว ก็ยังคง ต้องสวมใส่ หน้ากาก อนามัย ล้างมือ บ่อย ๆ รักษา ระยะห่าง หากจำเป็น ต้องอยู่ ในพื้นที่ จำกัด กันหลายคน

ควรหา ช่องทาง ระบาย อากาศเพื่อ ลดโอกาส เสี่ยงแพร่ กระจายเชื้อ โฟควิด – 19

วัคซีน Moderna ป้องกัน สายพันธุ์ใด ได้บ้าง

จากหลักฐาน ที่มี ณ เวลานี้ วัคซีน Moderna ยังมี ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน โควิด ได้หลาย สายพันธุ์ ดังนี้

สายพันธุ์ ที่ค้นพบ ครั้งแรก ในสหราช อาณาจักร (B.1.1.7) , สายพันธุ์ ที่ค้นพบ ครั้งแรก ในแอฟริกาใต้ (B.1.351)

และ สายพันธุ์ ที่ค้นพบ ครั้งแรก ในบราซิล (P.1)

แต่ว่า อย่างไร ก็ตาม ประสิทธิภาพ ของ วัคซีน Moderna ในการ ป้องกัน โควิด สายพันธุ์ ต่างๆ นั้น และ ผลข้างเคียง ก็ยัง คงต้อง ศึกษา เพิ่มเติม ซึ่งทุก คนควร ติดตาม ต่อไป ที่นี่

วัคซีนโควิด Moderna เหมาะกับ คนกลุ่มไหน

วัคซีน Moderna นั้น เหมาะกับ ผู้ที่ เข้ากับ ในเงื่อนไข ดังนี้

ผู้ที่ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ที่ มีโรค ประจำตัว เรื้อรัง และ อาจมี ความรุนแรง มากขึ้น เมื่อติด โควิด 19

เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และ โรคไต

ผู้ที่ ต้อง ทำงาน ด้านสาธารณสุข ใกล้ชิด กับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรือ งานใดๆ ที่ถือ ว่ามี ความเสี่ยง รับเชื้อสูง ผู้สูงอายุ

ผู้ที่มี ปัญหา เกี่ยวกับ ระบบ ภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษา แพทย์ก่อน เพื่อพิจารณา ความเหมาะสม ก่อนรับ วัคซีน

ผู้ป่วย ที่ติด เชื้อ HIV เพราะ อาจมี ความรุนแรง มากขึ้น เมื่อติด โควิด – 19

ผู้ที่เคย ติดโควิด 19 แล้ว ควรรับ วัคซีน หลังจาก ติดเชื้อ อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป

สตรี ที่อยู่ ระหว่าง ให้นมบุตร และ สตรี ที่อยู่ ในระหว่าง ตั้งครรภ์ ควรปรึกษา แพทย์เป็น รายบุคคล ก่อนทำ การฉีด วัคซีน

อย่างไร ก็ตาม แม้จะ เข้าเงื่อนไข ที่ควรฉีด วัคซีน Moderna แต่หาก ต้องการ รับวัคซีน ควรปรึกษา แพทย์ก่อน เพื่อพิจารณา ความ เหมาะสม และปัจจัย ต่างๆ ด้านสุขภาพ ก่อนเสมอ

อ่านต่อ :: ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านค่ายมือถือ UFABET NEWS

โควิด วันนี้ 29/7/64 เสียชีวิต นิวไฮ 165 ศพ

อัปเดต สถานการณ์  ” โควิด – 19 ” วันนี้ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ พุ่งทยาน 17,669 ราย ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม 532,167 ราย ผู้เสียชีวิต 165 ศพ

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด – 19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 17,669 ราย แยกเป็น ทั่วไป 17,408 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 261 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 532,167 ราย และ มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 165 ศพ.

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.