UFABET NEWS

ล่าสุด เมื่อช่วงค่ำ ของ วันนี้ 19 ส.ค.64 – เพจเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay ของ นาย ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮไซลูกนัท ออกแถลงการณ์ กรณี อาการบาดเจ็บ ระบุว่า

ตามที่ได้ ปรากฏ ข่าวสาร เผยแพร่ ทั่วไป เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ว่า นาย ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย (ลูกนัท) ได้รับ บาดเจ็บ ที่บริเวณ ใบหน้า และ ดวงตา จากการ ดำเนินการ ควบคุม และ สลาย การชุมนุม ของ เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิ และ แยกดินแดง กรุงเทพมหานคร

จนต้อง เข้ารับ การตรวจ รักษา จากคณะแพทย์นั้น

ครอบครัว ธนากิจอำนวย ออกแถลงข้อมูล ‘ไฮโซลูกนัท’

นาย ธนัตถ์ฯ และ ครอบครัว ธนากิจ อำนวย ขอขอบคุณ คณะแพทย์ ผู้ทำ การตรวจ รักษา และ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ตลอดจน ญาติมิตร ที่ได้ กรุณาช่วยเหลือ

หรือ ติดตาม สอบถาม อาการบาดเจ็บ ของ นาย ธนัตถ์ฯ และ ความคืบหน้า ในการตรวจ รักษาด้วย ความห่วงใย และ ปรารถนาดี มาโดยตลอด

ซึ่งใน การนี้ นาย ธนัตถ์ฯ และครอบครัว  ขอเรียน ต่อสาธารณชนว่า ที่ผ่าน มาทาง ครอบครัว และ คณะแพทย์ ผู้รักษา ยังไม่เคย ให้ข่าวใด ๆ กับ สื่อมวลชน หรือ บุคคล ที่มิใช่ สมาชิกใน ครอบครัว

ฉะนั้น ครอบครัว ธนากิจอำนวย จึงขอ แถลงข้อมูล ตามความ เป็นจริง โดยมี รายละเอียด ดังนี้

อัพเดท อาการดาวตา ‘ไฮโซลูกนัท’ ล่าสุด

ในประการแรก นายธนัตถ์ ได้รับ บาดเจ็บ โดยมี บาดแผล ฉีกขาด เป็น รูปครึ่ง วงกลม ที่บริเวณ คิ้วขวา ลักษณะ เกิดจาก การถูก กระแทกด้วย วัตถุ ของแข็ง ไม่มีคม ลักษณะ เป็น กระบอกกลม

ซึ่งคณะแพทย์ ผู้ตรวจ รักษา ได้ตรวจ วินิจฉัยแล้ว พบว่า นาย ธนัตถ์ มีแผล บวมช้ำ ที่เบ้าตาขวา และ มีบาดแผล ฉีกขาด ที่คิ้วขวา กระจกตา ข้างขวา ฉีกขาด ลูกตาขวาแตก จอประสาทตา ข้างขวาลอก

คณะแพทย์ กล่าวว่า ‘ไฮโซลูกนัท’ จะไม่ สามารถ กลับมา มองเห็น ได้อีก

จากนั้น นาย ธนัตถ์ จึงได้ เข้ารับ การรักษา อาการ บาดเจ็บ จากคณะแพทย์ ด้วยการ ผ่าตัดแล้ว ปัจจุบัน มีอาการ เบื้องต้น ปลอดภัย และ ทรงตัว

แต่ยัง มีความจำเป็น ที่จะต้อง ได้รับ การตรวจ รักษา จากแพทย์ เพิ่มเติม ต่อเนื่อง ไปอีก เป็น เวลามากกว่า 6 เดือน โดยแพทย์ มีความเห็นว่า ภายหลัง การรักษา เสร็จสิ้นแล้ว ดวงตา ข้างขวา ของ นาย ธนัตถ์ จะไม่ สามารถ กลับมา มองเห็น ได้อีก

ซึ่งครอบครัว ธนากิจอำนวย ขอเรียนว่า นายธนัตถ์ ได้เข้าร่วม การชุมนุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็น การใช้ เสรีภาพ ในการแสดง ความคิดเห็น และ เสรีภาพ ในการชุมนุม โดยสงบ และ ปราศจาก อาวุธ

ตามที่ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติ รับรอง เสรีภาพ ดังกล่าวไว้ โดยนาย ธนัตถ์ มีเจตนา ที่จะแสดง ความคิดเห็น และ ชุมนุม อย่างสงบ โดยได้ ยึดมั่น ในแนวทาง สันติวิธี มาตั้งแต่ แรกเริ่ม โดยตลอด การร่วม ชุมนุม

นาย ธนัตถ์ ได้แสดงออก และ พยายาม อย่างเต็มที่ ในการป้องกัน และ หลีกเลี่ยง พฤติการณ์ใด ๆ ที่อาจจะ ก่อให้ เกิดความ รุนแรง หรือ ความเสี่ยง ต่อความ รุนแรง ความวุ่นวาย และ ความเสียหาย แก่บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

ดังที่ ได้ปรากฏ หลักฐาน เป็น ที่รับทราบ โดยทั่วไป

ประเด็น คฝ. การใช้ความรุนแรง ยิงแก๊สน้ำตา หรือ ยิงกระสุนยาง

ทั้งนี้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ควบคุม ฝูงชน (คฝ.) หรือ เจ้าพนักงานที่ เกี่ยวข้อง นั้นจะมี อำนาจ หน้าที่ ในการบังคับใช้ กฎหมาย และ ดูแล ความสงบ เรียบร้อย ในการชุมนุม

แต่ก็ต้อง ปฏิบัติ หน้าที่ ดังกล่าว โดยเคารพ และ คำนึงถึง สิทธิ เสรีภาพ และ ความปลอดภัย โดยรวม ของ ประชาชน ผู้เข้าร่วม การชุมนุม

อย่างไร ก็ตาม ได้ปรากฏ ข้อเท็จจริง ว่าใน ระหว่าง การชุมนุมนั้น เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ควบคุม ฝูงชน (คฝ.) ได้เลือกใช้ มาตรการ ในการสลาย การชุมนุม หลายประการ ที่มี ความเสี่ยง ในการก่อให้เกิด ความเสียหาย แก่ชีวิต หรือ ร่างกาย ของ ผู้เข้าร่วมชุมนุม

เช่น การยิงแก๊สน้ำตา หรือ การยิง กระสุนยาง เข้าใส่ กลุ่มประชาชน ผู้ชุมนุม ทั้งที่ การชุมนุม ดังกล่าว ยังไม่ ปรากฏ ข้อเท็จจริง หรือ สถานการณ์ การใช้ ความรุนแรง ถึงระดับ ที่จะ เป็นเหตุ ให้รัฐบาล มีความจำเป็น ต้องใช้ มาตรการ ที่มีความ รุนแรง ในการสลาย การชุมนุม ดังกล่าว

หรือหาก แม้ปรากฏ ข้อเท็จจริง ว่า ในขณะนั้น อยู่ใน สภาวะ ที่จำเป็น จะต้องใช้ มาตรการ ยิงแก๊สน้ำตา หรือ ยิงกระสุนยาง ก็ตาม การปฏิบัติการ ของ เจ้าหน้าที่ ดังกล่าว ก็จะต้อง กระทำไป ตามหลักการ และ มาตรฐานสากล

กล่าวคือ ในการปฏิบัติการ ยิงแก๊สน้ำตานั้น ต้องใช้ วิธีการยิง แบบ วิถีโค้ง ในลักษณะ โพรเจกไทล์ (Projectile) โดยต้อง ไม่ทำ การยิง วิถีตรง หรือ เล็งเข้า หาตัว บุคคล อย่างเด็ดขาด

อีกทั้ง ในส่วน ของ การยิง หรือ ใช้กระสุนยางนั้น จะต้องเล็ง ยิงไป ในบริเวณที่ ต่ำกว่าเอว หรือ บริเวณขา เท่านั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่า จะเป็น แก๊สน้ำตา หรือ กระสุนยาง ต้องห้ามยิง จากที่สูง หรือ มุมสูง โดยเด็ดขาด ซึ่งในกรณี ของ นาย ธนัตถ์ นั้นเกิดจาก การยิงแก๊สน้ำตา ที่ไม่ใช่ การยิง แบบ วิถีโค้ง จนเกิด เป็น ความเสียหาย ที่ไม่ อาจประเมินได้ นั่นเอง

ดังนั้น นายธนัตถ์ และ ครอบครัว จึงเห็น ว่าการใช้ มาตรการ สลาย การชุมนุม ดังกล่าว เป็น การใช้ กําลัง และ เครื่องมือ ควบคุม ฝูงชน ที่เกินจําเป็น ไม่ได้ สัดส่วน ที่เหมาะสม และ ไม่สอดคล้อง กับ แนวทาง สากล

ในการ จัดการ และ ควบคุมฝูงชน ทั้งยัง เป็น การกระทำที่ เกินสมควร แก่เหตุ และ ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จนเป็น เหตุให้ ประชาชน จำนวนมาก รวมถึง นาย ธนัตถ์ ได้รับ บาดเจ็บ อันเป็น การละเมิด ต่อสิทธิเสรีภาพ

**ซึ่งใน การแสดง ความคิดเห็น และ การชุมนุม ของ ประชาชน

‘ไฮโซลูกนัท’ และ ครอบครัว จ่อดำเนิน คดีอาญา คดีแพ่ง และ คดีอื่น ต่อ คฝ.

ด้วยเหตุนี้ นาย ธนัตถ์ฯ และ ครอบครัว จึงมี ความประสงค์ ที่จะใช้สิทธิ ในการ ดำเนินคดี ตามกฎหมาย ทั้งใน คดีอาญา คดีแพ่ง และ คดีอื่น ใดกับ บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

ในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง และ ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ต่อนาย ธนัตถ์ เนื่องจาก การใช้ อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติการ และ การกระทำ ที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังกล่าว จนถึง ที่สุด ในทุก วิถีทาง

โดยมี เจตนา เพื่อที่จะให้ เป็น บรรทัดฐาน และ แบบอย่าง ในการปกป้อง สิทธิเสรีภาพ ในการแสดง ความคิดเห็น และ เสรีภาพ ในการชุมนุม โดยสงบ และ ปราศจาก อาวุธ ของ ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญฯ

ที่บุคคล ย่อมมี สิทธิเสรีภาพ ที่จะแสดงออก ซึ่งความคิดเห็น ของตน และ อยู่ร่วมกัน ในสังคม โดยสามารถ แสดงความ คิดเห็น ที่แตกต่าง กันได้

รวมถึง เพื่อเป็น การปกป้องสิทธิ และ ศักดิ์ศรี ของ นาย ธนัตถ์ และ ครอบครัว ตามกรอบ ของ กฎหมาย และ ตามรัฐธรรมนูญฯ

โดยการดำเนินการ ดังกล่าว ข้างต้นนี้ นาย ธนัตถ์ และ ครอบครัว มิได้ มีเจตนา และ มิได้ มีความประสงค์ ที่จะให้ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายใดนำไปใช้ ประโยชน์ ในทางการเมือง  ไม่ว่า ในลักษณะ หรือ แง่มุมใด ก็ตาม

ครอบครัว ธนากิจอำนวย กล่าวเหตุการนี้ คือ ความสูญเสีย ครั้งร้ายแรง ของ ครอบครัว

ครอบครัว ธนากิจอำนวย ขอเรียน ว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น กับ นายธนัตถ์ ถือเป็น ความสูญเสีย ครั้งร้ายแรง ของ ครอบครัว ซึ่งครอบครัว ธนากิจอำนวย หวังว่า การดำเนินการใด ๆ ต่อจากนี้

จะช่วย ไม่ให้ เกิดความสูญเสีย หรือ ความรุนแรง ในลักษณะ เดียวกัน ต่อบุคคลอื่น หรือ ประชาชน ที่ต้องการ แสดงออก ทางความคิด ของตน โดยสงบ และ ปราศจาก อาวุธ

โดยขอ ยืนยัน ว่าการ ใช้สิทธิเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญฯ ของ ประชาชนนั้น ต้องไม่ ถูกขัดขวาง หรือ คุกคาม โดยรัฐ

รวมทั้ง การใช้ อำนาจ หรือ การปฏิบัติงาน ของ หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่ ของ รัฐตาม กฎหมาย ต้องเป็นไป ตามแนวทาง สันติวิธี และ เป็นไป ตามหลักสากล โดยหลีกเลี่ยง การใช้ กำลัง หรือ การทำให้ เกิดความ รุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านต่อ :: ‘คาร์ม็อบ สมบัติทัวร์’อยุธยาเข้ากทม. ไล่ประยุทธ์! UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ไม่ง้อเยียวยา ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.