UFABET NEWS

ส.อ.ท.แจกพันธุ์ ฟ้าทะลายโจรฟรี ให้โรงงาน สมาชิก นำไปปลูก เพื่อป้องกัน โควิด – 19 ดี เกินคาด

ในลอตแรก จำนวน 100,000  เมล็ด ไม่เพียงพอ จึงระดม จัดหา เพิ่มเติม และ สามารถ ส่งมอบ ไปแล้ว

300,000 เมล็ด จากโรงงาน ที่ยื่นขอ 2,400 แห่ง พร้อมเร่ง จัดหา ชุดตรวจ โควิด ให้สมาชิก และ ใช้โรงงาน ทำโรงพยาบาล สนาม ยึดหลัก “ ติดโควิด ไม่ต้อง ปิดโรงงาน ”

ซึ่งนาย ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธาน สถาบัน อุตสาหกรรม เพื่อการเกษตร ในฐานะ ประธาน คณะทำงาน ด้านข้อมูล โควิด  สภา อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ได้ออกมา เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ เพื่อดูแล และ ป้องกัน การแพร่ ระบาด ของ โควิด-19 โดยเฉพาะ โรงงาน อุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ที่เป็น สมาชิก ส.อ.ท. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ เกิดคลัสเตอร์ โรงงาน เพิ่มขึ้น และ ได้เน้น ใน 3 เรื่อง ได้แก่

ส่วนแนวทางที่ 1 กิจกรรม แจกเมล็ดพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร

การจัดกิจกรรม แจกเมล็ดพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร ให้กับ โรงงาน ที่เป็น สมาชิก ส.อ.ท. เพื่อนำไป ปลูกใน พื้นที่ โรงงาน ในการ ดูแล ป้องกัน โควิด – 19 ให้กับ แรงงาน

โดยที่ จะเปิด ให้ลงทะเบียน ในระยะแรก 100,000 เมล็ดพันธุ์ พบว่า เพียงแค่ วันเดียว ของ การเปิดจอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจอง มาจน ครบเต็ม จำนวน และ ส.อ.ท.ได้ดำเนินการ จัดหา เพิ่มเติม และ ส่งมอบ ไปแล้ว

รวมทั้งสิ้น 300,000 เมล็ดพันธุ์ ตามความ ต้องการ ของ โรงงาน ทั่วประเทศ 2,400 แห่ง

อีกทั้ง นายศักดิ์ชัย ก็ยัง ได้กล่าว อีกว่า โควิด – 19 ที่ระบาด มากขึ้น ในระลอก ที่ 3 ทำให้ ฟ้าทะลายโจร ขาดแคลน ส.อ.ท.จึงคิด ที่จะ จัดหา ให้สมาชิกฟรี

ซึ่งได้ มีการ ตอบรับ อย่าง เกินคาด จากที่ คิดไว้ ว่าจะ แจกเพียง 100,000 เมล็ดพันธุ์ จึงได้ ทำการ จัดหา เพิ่มเติม จากกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน (โอทอป) และ เกษตรกร รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

เพื่อแจกจ่าย ให้ครบ ตามที่ โรงงาน ได้ยื่น ลงทะเบียน ขอมา เนื่องจาก ขณะนี้ ต้องยอมรับ ว่าโรงงาน อุตสาหกรรม ต่าง ๆ  ประสบ ปัญหา การแพร่ ระบาด ของ โควิด – 19 จำนวนมาก

การพึ่งพา ตนเอง ในขณะนี้ จึงมี ความจำเป็น ในการ แก้ไข ปัญหา เฉพาะหน้า และ ด้วยวิธีการ ของ ตนเอง ไปก่อน “การแจก เมล็ดพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร ได้ทำ บรรจุ ถุงพร้อม จัดทำ คลิป และ คู่มือ การเพาะปลูก

ซึ่งฟ้าทะลายโจร ถือว่า เป็นพืช ที่ปลูกง่าย เมื่อมี “ดอก” จะมี ฝักที่ สามารถ กระจายแล้ว ขยายพันธุ์ เพิ่มขึ้นเอง และ ยังทำ คู่มือ วิธี ทำยา ฟ้าทะลายโจร ที่สามารถ ดำเนินงาน ได้ 3 รูปแบบ คือ

1.ใช้ใบสด ต้มดื่ม

2.ตากใบ ให้แห้ง แล้วบด บรรจุ แคปซูล

3.นำใบ ไปตากแห้ง ผสมน้ำผึ้ง ปั้นเป็น ลูกกลอน ยาฟ้าทะลายโจร นี้นับเป็น โอกาส และ อนาคต ของ ประเทศไทย ที่จะถูก พัฒนา เพื่อการ ส่งออก ได้หาก มีการ วิจัย และ พัฒนา ที่มากขึ้น

สำหรับ แนวทางที่ 2 การจัดหา ชุดตรวจ โควิด – 19 เร่งด่วน

คือ การจัดหา ชุดตรวจ โควิด เร่งด่วน (Antigen Test Kit) หรือ ATK เพื่อสนองตอบ ความต้องการ ของ โรงงาน ที่เป็น สมาชิก  ส.อ.ท.ที่เพิ่มขึ้น ในการ นำไป ตรวจให้ กับ แรงงาน

เนื่องจาก เริ่มที่ จะหาซื้อ ได้ยากขึ้น โดยได้ จัดหา กับ ผู้นำเข้า ที่ผ่าน ความเห็นชอบ จากสำนักงาน คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อ.ย.) แล้ว จำนวน 55,000 ชุด ในเบื้องต้น

และมี ความต้องการ เข้ามาเพิ่ม ก็จะ ประสานงาน เพื่อจัดหา เพิ่มอีก 100,000 ชุด โดย การจัดหา ส.อ.ท.จะให้ เป็น ลักษณะ การบริจาคเงิน โดยชุดตรวจ ที่จัดหา จะมี ต้นทุน ต่ำกว่า ท้องตลาด ทั่วไป คิดเป็น เพียง 4,400 บาท ต่อกล่อง (กล่องละ 20 ชุด)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้เชิญ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ , กรมควบคุมโรค มาอบรม การใช้ ATK ให้เจ้าหน้าที่ ของ โรงงาน อุตสาหกรรม ที่ได้ ลงทะเบียน มาอบรมรวม 1,000 แห่ง

ซึ่งจะ เห็นว่า โรงงาน อุตสาหกรรม ตื่นตัว ในการ ป้องกัน โควิด – 19 มากขึ้น เพราะการตรวจ ที่ถูก วิธี จะได้ผล ที่ชัดเจน แม่นยำ

ส่วนแนวทางที่ 3 บับเบิล แอนด์ ซีล

ได้แก่ ดำเนิน มาตรการ “บับเบิล แอนด์ ซีล” ที่เป็น การควบคุม คนใน โรงงาน ไม่ให้ กระจายเชื้อ แพร่ไปยัง ส่วนอื่น ๆ หรือทำ ให้เกิด การติดเชื้อ ให้น้อย ที่สุด

โดยยึด หลักการ “ติดโควิด ไม่ต้อง ปิดโรงงาน” โดยหาก พบว่า การติดเชื้อ จะทำ โรงพยาบาล สนาม สำหรับ พักผู้ป่วย หรือ ศูนย์พักคอย (Factory Isolation) ในโรงงาน ที่มี การตรวจพบ ผู้ติดเชื้อ ทันที

โดยเจ้าของ โรงงาน อุตสาหกรรม ต้องแจ้ง ไปยัง สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด ที่เป็น ที่ตั้ง ของ โรงงาน และ กรมควบคุมโรค เพื่อขอ อนุญาต จัดทำ โรงพยาบาล สนาม

ซึ่งใน ล่าสุด ได้เริ่ม ดำเนินการแล้ว ในโรงงาน บางแห่ง ยืนยันว่า วิธีนี้ จะทำ ให้สถานการณ์ คลัส เตอร์ โรงงาน อุตสาหกรรม ไม่เกิดผล กระทบ ต่อภาค การผลิต ที่รุนแรง มากนัก

7/8/64 โควิดวันนี้ สุดเศร้า หญิงตั้งครรภ์ ดับคาบ้าน ล่าสุด 212 ศพ

รายละเอียด ผู้ป่วย เสียชีวิต 191 ศพ เป็น ชายไทย 115 ราย หญิงไทย 76 ราย เป็น ชาวไทย 187 ราย เป็น ชาวเมียนมา 3 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย โดยแบ่งเป็น จังหวัด ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร 99 ราย
 • สมุทรปราการ 23 ราย
 • สมุทรสาคร 10 ราย
 • ปทุมธานี 7 ราย
 • นนทบุรี 3 ราย
 • นครปฐม 3 ราย
 • นราธิวาส 3 ราย
 • ปัตตานี 5 ราย
 • สงขลา 5 ราย
 • ระนอง 2 ราย
 • สตูล 2 ราย
 • นครศรีธรรมราช 1 ราย
 • อุดรธานี 3 ราย
 • อุบลราชธานี 3 ราย
 • ขอนแก่น 2 ราย
 • ชัยภูมิ 1 ราย
 • ยโสธร 1 ราย
 • ศรีสะเกษ 1 ราย
 • สกลนคร 1 ราย
 • อำนาจเจริญ 1 ราย
 • กำแพงเพชร 3 ราย
 • นครสวรรค์ 3 ราย
 • ลำปาง 1 ราย
 • เพชรบูรณ์ 1 ราย
 • อุตรดิตถ์ 1 ราย
 • ชัยนาท 1 ราย
 • ตาก 1 ราย
 • ชลบุรี 10 ราย
 • อ่างทอง 4 ราย
 • ฉะเชิงเทรา 2 ราย
 • นครนายก 2 ราย
 • ปราจีนบุรี 2 ราย
 • เพชรบุรี 1 ราย
 • ตราด 1 ราย
 • ระยอง 1 ราย
 • สระแก้ว 1 ราย
 • สิงห์บุรี 1 ราย

เปิด 5 จังหวัด พบผู้ป่วยโควิด – 19 สูงสุด

1 จังหวัด สมุทรปราการ มีผู้ป่วย สะสม กว่า 45,526 ราย เสียชีวิต สะสม กว่า 400 ราย

2 จังหวัด สมุทรสาคร มีผู้ป่วย สะสม กว่า 38,229 ราย เสียชีวิต สะสม กว่า 100 ราย

3 จังหวัด ชลบุรี มีผู้ป่วย สะสม กว่า 33,441ราย เสียชีวิต สะสม กว่า 156 ราย

4 จังหวัด นนทบุรี มีผู้ป่วย สะสม กว่า 28,367 ราย เสียชีวิต สะสม กว่า 100 ราย

5 จังหวัด ปทุมธานี มีผู้ป่วย สะสม กว่า 22,124 ราย เสียชีวิต สะสม กว่า 226 ราย

:: อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด มีที่ไหนบ้าง UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.