UFABET NEWS

สถานการณ์ โควิด 19 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรหวง สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทย มีการ ฉีดวัคซีน โควิด19 แล้ว 17,011,477 โดส เป็น เข็มที่ 1 จำนวน 13,225,233 ราย

และ ครบ 2 เข็ม 3,786,244 ราย ส่วนความ ครอบคลุม พื้นที่ กทม , และ ปริมณฑล 44.20 % เฉพาะ กทม. 61.67 %

ส่วนของ ผู้สูงอายุ ได้รับ วัคซีนแล้ว ประมาณ 70 %  แต่ใน ภูมิภาค ฉีดได้ เพียง 12 % เพราะ วัคซีน มีจำนวน จำกัด ที่ผ่านมา จึงเกลี่ย มาให้ กับ พื้นที่ ระบาด อย่างกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลก่อน 

แต่จากนี้ ต่างจังหวัด จะได้รับ วัคซีน มากขึ้น โดยใน เดือน ส.ค.ที่จะ มีวัคซีน 10 ล้านโดส ก็จะ กระจายไป ฉีดใน ต่างจังหวัด มากขึ้น

โดยเน้น กลุ่มเป้าหมาย เป็น ผู้ที่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ที่ มีโรค ประจำตัว 7 กลุ่มโรค และ หญิงตั้งครรภ์ ที่มี อายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ ขึ้นไป จะได้ วัคซีนก่อน จากนั้น เป็น อสม. และ บุคลากร อื่น ๆ ต่อไป  

การฉีด วัคซีน ในสูตรใหม่

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า  การฉีด วัคซีน ในสูตรใหม่ คือ ซิโนแวค เข็มที่ 1 และ แอสตร้า เซนเนก้า เข็มที่ 2

โดยจะ ห่างกัน 3 สัปดาห์  ซึ่งจะ ทำให้ ประสิทธิภาพ ใกล้เคียง กับ สูตรเดิม แต่ฉีด ครบ 2 เข้ม เร็วขึ้น จาก 12 สัปดาห์ เหลือแค่เพียง 3 สัปดาห์

ซึ่งจาก ที่มี การดำเนินการ มาใน ระยะหนึ่ง แล้วนั้น ในแง่ ความปลอดภัย และ อาการ ไม่พึง ประสงค์ หลังการ รับวัคซีน ไม่ได้ แตกต่าง จากการฉีด แบบ สูตรเดิม จึงมี ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย อยู่ใน ระดับ ที่น่าพึงพอใจ

ส่วนการ กระจาย วัคซีน เดือน ส.ค. ช่วง กระจาย วัครซีน เดือน ส.ค.จะกระจาย ไปยัง ต่างจังหวัด มากขึ้น หลังจาก ที่เดือนมิ.ย.- ก.ค. กระจาย ใน กทม. ปริมณฑล ค่อนข้างมาก เพื่อควบคุม การระบาด ของ โรค

โดยมี เป้าหมายฉีด ให้กับ กลุ่มเสี่ยง รวมถึง อสม. เป็นหลัก จากนั้น ส่วนหนึ่ง จะใช้ ควบคุม การระบาด ในพื้นที่ ระบาด เป็น จุด ๆ ไป และ ฉีดใน กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ เช่น พื้นที่ ท่องเที่ยง อาทิ พังงา กระบี่ เป็นต้น นพ. โอภาสกล่าว 

สำหรับ กลุ่มพิเศษ 13 จังหวัด ได้รับ วัคซีน ไฟเซอร์ 4 กลุ่ม

นพ. โอภาส  กล่าวอีกว่า สำหรับ วัคซีน ไฟเซอร์ ซึ่งได้รับ บริจาค จากประเทศ สหรัฐ อเมริกา จำนวน 1.5 ล้านโดส และส่ง มาถึง ประเทศไทย แล้วนั้น  จะฉีด ใช้ให้ 4 กลุ่ม เป้าหมาย ประกอบด้วย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 

บุคลากร การแพทย์ และ สาธารณสุข ที่ดูแล ผู้ป่วย โควิด19ทั่วประเทศ เป็น เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้น ภูมิค้มกัน จำนวน 7 แสนโดส    ซึ่งได้ มีการ สำรวจ รายชื่อ จาก รพ. ต่าง ๆ ส่งมา จากนั้น สธ. จะกระจาย วัคซีน ไป รพ. เป้าหมาย ต่าง ๆ

เพื่อฉีด ให้บุคลากร สาธารณสุข มีภูมิคุ้มกัน มากขึ้น

กลุ่มที่ 2

ฉีดใน ผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ 60 ขึ้น ผู้ที่ มี 7 กลุ่ม โรคเรื้อรัง  หญิงตั้งครรภ์ ที่มี อายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ ขึ้นไป แต่เนื่องจาก วัคซีน ไฟเซอร์ สามารถร ฉีดใน เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป ได้ด้วย

เพราะฉะนั้น จะมี การฉีด ให้กลับ เด็กที่ มีอายุ 12 ขึ้นไป และ ป่วยใน 7 กลุ่ม โรคเรื้อรัง จะได้รับ วัคซีน นี้ด้วย

ซึ่งจะ มีการ กระจาย ไปใน 13 จังหวัด พื้นที่ ควบคุม สูงสุด และ เข้มงวด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส จำนวน 645,000 โดส

กลุ่มที่ 3

ชาวต่างชาติ ที่อาศัย ในประเทศไทย โดยเป็น ผู้ที่ มี 7 กลุ่ม โรคเรื้อรัง  หญิงตั้งครรภ์ มีที่ อายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ ขึ้นไป

และ คนไทย ผู้ที่ จะเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่จำเป็น ต้องฉีด วัคซีน ไฟเซอร์ เช่น นักเรียน  นักศึกษา เป็นต้น จำนวน 150,000 โดส

กลุ่มที่ 4 

บุคลค ที่ทำการ ศึกษา วิจัย โดยการ อนุมัติ ของ คณะกรรมการ วิจัยจริยธรรม เพื่อนำผล การวิจัย มาใช้ ในการ กำหนดนโยบาย ต่อไป จำนวน 5,000 โดส

วัคซีน ไฟเซอร์ ต้อง ผสมน้ำเกลือ ก่อนฉีด

โดย นพ.โอภาส กล่าวว่า วัคซีน ไฟเซอร์ ที่ส่ง มาเป็น วัคซีน ชนิด เข้มข้น จึงจะ ต้องมี การผสมด้วย น้ำเกลือ ก่อนที่ จะนำ ไปฉีด เป็น วัคซีน ที่ใน 1 ขวด ผสมแล้ว ก็จะ สามารถ ฉีดได้ 6 โดส 

โดยวัคซีน ไฟเซอร์ กำหนดให้ ฉีดโดสละ 0.3 มิลลิลิตร เข้าชั้น กล้ามเนื้อ โดยฉีด ห่างกัน 3 สัปดาห์ สามารถ เก็บใน อุณหภูมิ -90 ถึง -70 องศา เซลเซียส ได้นาน 6 เดือน และ สามารถ เก็บใน อุณหภูมิ ตู้เย็น 2-8 องศา เซลเซียส ได้ 1 เดือน

เพราะฉะนั้น ต้องวางแผน อย่างดี ในการ บริหาร จัดการ การกระจาย และ การฉีด วัคซีน ทั้งการ นัดหมาย วัน เวลา ที่จะ มาฉีด เนื่องจาก เก็บรักษา ในตู้เย็น ธรรมดาได้ เพียงแค่ 1 เดือน เท่านั้น

ไทม์ไลน์ ในการฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’

อีกทั้ง นพ. โอภาส กล่าวด้วยว่า ไทม์ไลน์ ของ วัคซีน ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส  คือ 30 ก.ค. 2564 วัคซีน ล้อตที่ บริจาค ถึงประเทศไทย ได้จัดเก็บ ที่คลัง วัคซีน ที่ -70 องศา เซลเซียส ของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

และได้ ส่งตัวอย่าง ไปตรวจสอบ คุณภาพ และ ความปลอดภัย ที่กรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 2 ส.ค. คาดว่า จะได้รับ ผลตรวจสอบ คุณภาพ และ ความปลอดภัย ในวันที่ 3-4 ส.ค.

ซึ่ง บริษัท จัดทำ ระบบ ตรวจสอบ ย้อนกลับ แพ็ควัคซีน เพื่อทำการ จัดส่ง 5-6 ส.ค.จัดส่ง วัคซีน ล็อตแรก เข็มกระตุ้น สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ และ เข็ม 1 สำหรับ กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ถึงหน่วย บริการ ในวันที่ 7-8 ส.ค.

ซึ่งในตอนนี้ รพ. ได้เตรียม ความพร้อม ในการฉีด วัคซีน โดยรพ. ต้องนัดหมาย คนมาฉีด ควบคุม เวลา อย่างดี เพราะว่า เอาออก จากตู้เย็นแล้ว จะอยู่ได้ ไม่นาน

เพราะฉะนั้น ความแม่นยำ ในการ นัดหมาย ต้องเป็น อย่างดี ไม่เช่นนั้น วัคซีน จะเสียหาย  วันที่ 9 ส.ค. หน่วย บริการ เริ่มฉีด วัคซีน และ กลางเดือน ส.ค.2564 จัดส่ง วัคซีน เข็ม 2 สำหรับ ฉีดปลาย เดือน ส.ค.2564  คาดว่า จะเสร็จสิ้น ใน เดือน ส.ค. 2564 ครับ

อ่านต่อ :: เตือน ! กินสารพัดสมุนไพร ทั้งที่ไม่ป่วย ทำตับพัง UFABET NEWS

31/7/64 โควิดวันนี้ ติดเชื้อ รายใหม่ นิวไฮ พุ่ง 18,912 ราย

กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 รายใหม่ 18,912 ราย

แยกเป็น ทั่วไป 18,102 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 810 ราย

ทำให้มี ผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 568,424 ราย และ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เป็น 178 ศพ

โควิดวันนี้ 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19 ในประเทศไทย รายใหม่ ประจำ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 3668 ราย

2 สมุทรสาคร 1178 ราย

3 ชลบุรี 1062 ราย

4 สมุทรปราการ 872 ราย

5 ระยอง 670 ราย

6 นนทบุรี 577 ราย

7 นครปฐม 538 ราย

8 ฉะเชิงเทรา 437 ราย

9 ศรีสะเกษ 369 ราย

10 ปทุมธานี 351 ราย

ช่องทาง หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.