UFABET NEWS

ทีมงาน พืชสมุนไพร ช่วยชาติฯ ณ เมืองพิดโลก ”รวมทีม ทำงาน โดย ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภา เกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก และ ทีมงาน จากหลาย ฝ่ายทั้ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน

กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน พืชสมุนไพร และ สถาบันการ ศึกษา โดยมุ่งหวัง ให้กิจการ ปลูก และ แปรรูป พืชสมุนไพร จะสามารถ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เป็น อาชีพ ทางเลือกใหม่ และ สามารถ สร้างรายได้เสริมได้

ด้วยความ ร่วมมือ ดังกล่าว ได้มี การลงนาม ในบันทึก ความร่วมมือ ร่วมกัน โดยมี “ท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. และ ท่านผู้ว่า ราชการ จังหวัด พิษณุโลก” พร้อมทั้ง ผู้มี เกียรติ ร่วมกัน เป็น สักขีพยาน

เปิดรับ สมัคร ผู้สนใจ ที่รักและชอบ ในอาชีพ ทางการเกษตร

โดย ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภา เกษตรกร จังหวัด พิษณุโลก ได้กล่าวว่า ได้เปิดรับ สมัคร ผู้สนใจ ที่รักและชอบ ในอาชีพ ทางการเกษตร หรือ คนตกงาน และ กลุ่มคน เปราะบาง ที่มี ความมุ่งมั่น ขยันทำกิน

ช่วยเสริม ความมุ่งมั่น ขยัน ทำกิน ให้เป็น รายได้หลัก และ รายได้เสริม สำหรับ ผู้ที่ มีงาน ประจำ และ ทำเป็น อาชีพเสริม รายได้ โดยให้ สมัครเข้า มาเรียนรู้ เพื่อให้ รู้จัก แหล่งพันธุ์ พืชผล ทางการเกษตร และ พืชสมุนไพร สายพันธุ์ดี ๆ

ให้ได้ เรียนรู้ วิธีการ เพาะปลูก พืชที่ มีคุณภาพ แบบชีวภาพ ปลอดสารพิษ เรียนรู้ การเก็บเกี่ยว ผลผลิต การแปร รูปผลผลิต  การตลาด และ ออกแบบ เป็น เครือข่าย ในการ ทำงาน ร่วมกัน

โดยการ เพาะปลูก ผู้เรียนรู้ สามารถ นำไป ปลูกใน พื้นที่ ของ ตนเอง และ หรือหาก ไม่มี พื้นที่ เพาะปลูก ก็สามารถ สมัครเข้า มาเป็น เครือข่าย ของทีม onehome พม.ใช้พื้นที่ สงวนของ นิคม สร้างตนเอง บางระกำ และ นิคมสร้าง ตนเอง

ทุ่งสาน เป็น พื้นที่ ดำเนินการ นำร่อง ก่อนวางแผน ขยายกิจการ ไปดำเนินการ ในพื้นที่ จังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะ ในจังหวัด ที่มี พื้นที่ สงวนใน นิคม สร้างตนเอง ทั่วประเทศ ต่อไป

หน่วยงาน ภาครัฐ ได้รับ ตัวผู้ป่วย และ ผู้รอเฝ้า ดูอาการ

ในสถานการณ์ ปัจจุบัน ทราบว่า หน่วยงาน ภาครัฐ ได้รับ ตัวผู้ป่วย และ ผู้รอ เฝ้าดู อาการ จากความเสี่ยง จากการ ติดเชื้อ ไวรัส โควิด กลับไป พักรักษาตัว ที่จังหวัด ภูมิลำเนา ตามความ สมัครใจ ทั้งกลุ่มเขียว และ กลุ่มเฝ้า ระวัง ดูอาการ

ตามมาตรการ การเว้น ระยะห่าง ในการ ติดเชื้อ แบบระบบ new normal สำหรับ จังหวัด พิษณุโลก ได้จัดทำ โครงการ คนพิดโลก ไม่ทิ้งกัน

โดยรับ คนพิษณุโลก กลับมา พักรักษาตัว ที่ศูนย์ พักคอย จังหวัด พิษณุโลก ก่อนส่งกลับ ภูมิลำเนา

ประธานสภา เกษตรกร จังหวัด พิษณุโลก กล่าวว่า ซึ่งทีมงาน พืชสมุนไพร ช่วยชาติฯ เห็นประโยชน์ ของ การใช้ พืชสมุนไพร ที่มี คุณสมบัติ ทางยา ในการ บำรุง ธาตุ และ รักษาโรค ด้วยหลัก ทางการแพทย์ แผนไทย

จึงได้ ร่วมมือ กับ ทีมครูบา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัย การสาธารณสุข สิรินธร และ อีกหลาย สถาบัน ที่มี ความรู้ ในศาสตร์ ทางการแพทย์ แผนไทย ช่วยกันปรุง “น้ำสมุนไพร” รสชาติ กลมกล่อม ที่มี คุณสมบัติ ทางยา

เพื่อการ บำรุง ธาตุ และ เสริมธาตุ ในการ รักษาโรค ที่ติดเชื้อ จากเชื้อ ไวรัส โควิด รวมถึง ตัวยา สมุนไพร ที่จะต้อง ใช้ต้ม และ สูดดม ไอ ระเหย ของ ตัวยา สมุนไพร อีกหลาย ชนิด ตามตำรับ ของ การแพทย์ แผนไทย

พิษณุโลก มุ่งหวังที่เสริม และ รักษา สุขภาพ ควบคู่ไป กับ การรักษา

โดยมุ่งหวัง ที่จะ ให้ใช้ เสริม และ รักษา สุขภาพ ควบคู่ ไปกับ การรักษา ตามมาตรฐาน หลักการแพทย์ แผนปัจจุบัน สนับสนุน ภารกิจ ของ คณะกรรมการ ควบคุม โรคติดต่อ จังหวัด พิษณุโลก

โดยท่านผู้ว่า ราชการ จังหวัด ท่านแม่ทัพ ภาค 3 และ ท่านนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัด และ ทีมงาน ช่วยกัน ดูแล รับผิดชอบ การดำเนินการ ดังกล่าว จึงได้ ต้มน้ำ สมุนไพร อุ่น ๆ รสชาติ กลมกล่อม ให้ผู้ที่ เดินทาง กลับมา พักรักษาตัว ที่ศูนย์พักคอย และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทดลองชิม

ปรากฏว่า ได้รับ ผลการ ตอบรับ ที่ดีเยี่ยม คาดว่า จะเป็น นิมิตรหมาย ที่ดี ของ จังหวัด พิษณุโลก ในการบูรณาการ การรักษา และ บำรุงธาตุ ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ ศาสตร์ทาง การแพทย์ แผนปัจจุบัน และ ศาสตร์ ทางการแพทย์ แผนไทย ร่วมกัน

โรงพยาบาล ราชวิถี เปิดจองคิว ฉีดวัคซีน โควิด

ล่าสุด โรงพยาบาล ราชวิถี ได้เปิด จองคิว ฉีดวัคซีน โควิด – 19 โดยมี เงื่อนไขด่วน ขณะที่ ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้น ไปสามารถ Walk-in ได้ตั้งแต่ วันนี้

หญิงตั้งครรภ์ ที่มี อายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ (มีเอกสาร การตั้งครรภ์ ที่ได้รับ การรับรอง จากแพทย์)

ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ที่มี หลักฐาน แสดงถึง โรคประจำตัว

โดยสามารถ ลงทะเบียน จองคิว ฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยผ่านช่องทาง ออนไลน์ (Website โรงพยาบาล ราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code

*ยกเว้น ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถ Walk-in เข้ามา รับบริการ ฉีดวัคซีนได้ ระหว่าง วันที่ 3-6 สิงหาคม 2564

โดยไม่ต้อง ลงทะเบียน ล่วงหน้า! (มีจำนวน จำกัด)

สถานที่ ฉีดวัคซีน : ติดต่อ จุดเช็คคิว และ ตรวจสอบ เอกสาร ที่อาคาร นันทนาการ (โรงยิม)

เวลา 08.00-14.00 น.

เพื่อยืนยัน ตัวตน ก่อนขึ้น ฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล ราชวิถี

อัทเดท โควิดไทย วันนี้ 4/8/64 ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ นิวไฮ พุ่ง 20,200 ราย เรียบร้อยแล้ว

กระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด – 19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 2564 พบว่า มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ จำนวน 20,200 ราย

แยกเป็น ทั่วไป 20,013 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 187 ราย หายป่วย กลับบ้าน 17,975 ราย

ซึ่ง ส่งผล ทำให้ ตอนนี้ ประเทศไทย มีผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด – 19 สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564)

เป็น จำนวน 643,522 ราย และ มียอด ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น เป็น 188 ศพ.

10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด กทม. – ปริมณฑล

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด ในประเทศ รายใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 4,118 ราย

2 ชลบุรี 1,678 ราย

3 สมุทรสาคร 1,294 ราย

4 สมุทรปราการ 945 ราย

5 นนทบุรี 908 ราย

6 ฉะเชิงเทรา 556 ราย

7 สระบุรี 522 ราย

8 นครราชสีมา 456 ราย

9 อุบลราชธานี 396 ราย

10 อุดรธานี 388 ราย

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

อ่านเพิ่มเติม :: เทคนิค เล่นสล็อตออนไลน์ ให้ได้เงินไว BY UFABET

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.