UFABET NEWS

ตำรวจเตือน คุมเข้ม ผู้ที่ ออกนอกบ้าน ในช่วง เวลา เคอร์ฟิว ต้องมี เอกสาร ยืนยัน สำหรับ บุคคล ประเภท ที่ 6 ต้อง มีเอกสาร อนุญาต

:: เช็กเงื่อนไข ล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ยกเว้นใคร

วันที่ 12 กรกฎาคม  2564

ที่กองบัญชา การตำรวจ นครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. และ โฆษก บช.น. เปิดเผย มาตรการ ตั้งจุด ตรวจจุด สกัดรอบ กทม.ว่า

ภาพรวม เป็น ไปด้วย ความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ ได้มี การเตรียม ความพร้อม การป้องกัน ตั้งแต่ เวลา 24.00 น. ของ วันที่ 11-12 ก.ค.

ตรวจสอบ ยานพาหนะ หรือ รถต่าง ๆ ไปแล้ว 684 คัน ตรวจสอบ บุคคล 949 ราย ส่วนใหญ่ มุ่งเน้น การสร้าง การรับรู้ ข้อกฎหมาย และ แนวทางการ ขออนุญาต ว่ามี การเตรียม เอกสาร อย่างไร

ขอเตือน ให้บุคคล ได้รับ การยกเว้น ทั้ง 6 ประเภท เตรียม เอกสาร ประจำตัว โดยเฉพาะ บุคคล ประเภท ที่ 6 ต้องมี หนังสือ อนุญาต เดินทาง มาด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบ ตรวจสอบ

อย่างไร ก็ตาม ในคืน วันที่ 12 ก.ค.นี้

จะเริ่ม บังคับ ใช้กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้ ทั้ง 88 ด่าน ได้นำ เทคโนโลยี กล้องวงจรปิด ผบ.ตร.สั่ง การมา ใช้ใน การตรวจสอบ ซึ่งทุก อย่างเป็น ไปด้วย ความเรียบร้อย

ทางด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ รองโฆษกตร. กล่าวว่า ภาพรวม ตั้งด่าน ของ บช.น. บช.ภ.1 บช.ภ.7 บช.ภ.9 หลัง มีการ บังคับ ใช้กฎหมาย ในพื้นที่ สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

มีการ ฝ่าฝืน มีการ ดื่มสุรา ลักลอบ เล่นการพนัน อาทิ จ.นครปฐม มี 1 ราย มีการ ทิ้งทวน ดื่มสุรา ผ่านเข้า จุดตรวจ ก็ขับรถพุ่ง เข้าชน เพื่อหวัง จะหนี การจับกุม

ขอให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ระมัด ระวัง ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ และ การติด เชื้อโควิด 19 ส่วน ในกรณี ของ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ มี นักท่องเที่ยว 1 – 2 ราย

ไม่เข้าใจ การปฏิบัติ แต่ได้ มีการ ตรวจเชื้อ โควิดแล้ว ทำการ กักตัว แต่ขอ ผู้เดินทาง ให้ศึกษา ข้อมูล การเดินทาง เข้า จ.ภูเก็ต  หรือ จังหวัด ใกล้เคียง เพื่อปฏิบัติ ตามข้อ กำหนด ที่ได้ มีการแจ้ง เอาไว้

สำหรับ บุคคล 5 กลุ่ม ที่ได้รับ การยกเว้น มีดังนี้

1.สาธารณสุข ผู้ป่วย ที่ต้อง ไปพบ แพทย์ เพื่อรักษา และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติ งานด้าน สาธารสุข

2.ขนส่ง สินค้า เพื่อประชาชน ผู้ขนส่ง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ สินค้า อุปโภค บริโภค ผลผลิต ทางการ เกษตร  น้ำมัน เชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้า เพื่อส่งออก หรือ นำเข้า

3.ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

4.บริการ หรือ อำนวย ประโยชน์ แก่ประชาชน ผู้ให้ ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อย โอกาส ผู้สูง อายุ คนไร้ ที่พึ่ง หรือ ผู้ประสบภัย ผู้ให้ บริการ ขนส่ง สินค้า และ อาหาร

ผู้บริการ ตรวจสอบ หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ สาธารณูปโภค ระบบ ระบายน้ำ ระบบ ท่อส่ง น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บ และ กำจัด ขยะ มูลฝอย

ผู้บริการ ซ่อมแซม และ ปรับปรุง โครงข่าย และ อุปกรณ์ ในการ สื่อสาร โทรคมนาคม ผู้บริการ งานช่วยเหลือ กู้ภัย การป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการ ด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็น จะต้อง ดำเนินงาน กรณี เกิดอุบัติเหตุ หรือ ต้องติดต่อ ราชการ กับ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง พนักงาน สอบสวน หรือ พนักงาน เจ้าหน้าที่

5.การประกอบ อาชีพ ที่จำเป็น ผู้ทำงาน ตามรอบ เวลา กะ หรือ การทำงาน ตามผลัด เปลี่ยนเวรยาม หรือ ตามเวลา ที่กำหนด ไว้ ตามปกติ ของ ทางราชการ และ เอกชน

การทำงาน ในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุง รักษา หรือ งานเกี่ยวเนื่อง ที่จำเป็น ที่ได้รับ อนุญาต ให้ดำเนิน งานได้ งานดูแล รักษา ความปลอดภัย

งานด้าน เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจ รักษาสัตว์ ถ้ามี ความจำเป็น อื่น  ๆ ให้ขอ อนุญาต เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ตามกฎหมาย กำหนด

ทั้งนี้ สำหรับ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือ จากบุคคล ที่ได้รับ การยกเว้น ให้ขอ เอกสาร รับรอง ความจำเป็น  ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้า สถานี ตำรวจ หรือ ผู้ได้รับ แต่งตั้ง เป็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ตามตัวอย่าง แบบรับรอง ความจำเป็น นั้นเอง

อัพเดท ‘โควิดวันนี้’ 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด

เกาะติด เช็คอัพเดท “โควิดวันนี้” 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด กทม.พุ่ง 2,631 จับตา นนทบุรี-สมุทรปราการ ยอดเกิน 500 รายต่อเนื่อง อุดรธานี มาแรง จนน่าห่วง

อัพเดท ต่อเนื่อง เกาะติด สถานการณ์ โควิด ติดเชื้อ วันนี้ เกาะติด ความคืบหน้า จากศูนย์ บริหาร สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับ พบผู้ ติดเชื้อ โควิด 19 สูงสุด

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด ในประเทศ รายใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2,631 ราย

2 สมุทรสาคร 561 ราย

3 นนทบุรี 537 ราย

4 สมุทรปราการ 529 ราย

5 ชลบุรี 459 ราย

6 ปทุมธานี 189 ราย

7 นราธิวาส 178 ราย

8 นครปฐม 177 ราย

9 สงขลา 150 ราย

10 อุดรธานี 126 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคง ติดเชื้อ สูงสุด อันดับ 1 ของ ประเทศ ได้มี ยอดพุ่งสูง ขณะที่ สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยอดติดเชื้อ รายวัน ยังสูง ปทุมธานี นราธิวาส นครปฐม สงขลา ยังน่าห่วง จับตา อุดรธานี ติดเชื้อ พุ่งแรงติดอันดับ ท็อปเท็น ครั้งแรก

วันนี้ โควิดคร่า ชีวิต 56 ศพ ดับที่บ้าน 1 ศพ

ศบค. แถลง รายละเอียด ผู้ป่วย โควิด-19 วันนี้ มีผู้ เสียชีวิต 56 ศพ พบมี ผู้เสีย ชีวิต ที่บ้าน 1 ราย เป็น การตรวจ พบเชื้อหลัง เสียชีวิต ใน จ.นราธิวาส

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหาร สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลง ถึงสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ เชื้อโควิด – 19 พบยอด ผู้ติด เชื้อรายใหม่ 8,685 ราย

แยกเป็น ทั่วไป 8,539 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 146 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 324,849 ราย และ มีผู้ เสียชีวิต เพิ่ม 56 ศพ

ทั้งนี้ พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ เสียชีวิต มากที่สุด 30 ศพ รองลง มาคือ นราธิวาส 4 ศพ นครปฐม ปทุมธานี กำแพงเพชร ชลบุรี เพชรบุรี จังหวัดละ 2 ศพ

ขณะที่ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ตราด สระบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต นครสวรรค์ ปัตตานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู จังหวัดละ 1 ศพ

โดยใน จำนวน ผู้เสียชีวิต วันนี้ แบ่งเป็น เพศชาย 25 ศพ เพศหญิง 31 ศพ โดย ผู้เสียชีวิต ที่มี อายุน้อย ที่สุด 34 ปี อายุมาก ที่สุด 96 ปี

ค่ากลาง ของ อายุ อยู่ที่ 65 ปี นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผู้ เสียชีวิต ที่มี โรคประจำตัว ยังไม่ได้ รับวัคซีน และ มีผู้ เสียชีวิต ที่บ้าน 1 ราย (ตรวจพบ เชื้อหลัง เสียชีวิต) ใน จ.นราธิวาส

อย่างไร ก็ตาม พบว่า โรคประจำตัว หรือ ปัจจัย เสี่ยงต่อ ความรุนแรง ของ โรคอันดับแรก ได้แก่ ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน ติดเตียง ไขมัน ในเลือดสูง

ยุคโควิด ก็หาเงินได้ ไม้ง้อ เยียวยา รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

Yoast SEO

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.