UFABET NEWS

ล่าสุด ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียน ฉีดแอสตร้า เซนเนก้า 1 แสนโดส ให้กับ ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ซึ่งทาง ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย เตรียมเปิด ให้ประชาชน ที่ยัง ไม่เคย ได้รับ วัคซีน สามารถ ลงทะเบียน รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็น วัคซีน คงเหลือ จากผู้ ที่ไม่มา แสดงตน จำนวน 100,000 โดส

โดย จะเปิด ให้เริ่ม ลงทะเบียน วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. และ จะปิดรับ เมื่อมี ผู้จองสิทธิ ครบตาม จำนวน วัคซีน ที่ได้รับ จัดสรรมา โดยจะฉีด วัคซีน วันที่ 14-15 กันยายน 2564 นั้นเอง

สำหรับ ผู้มีสิทธิรับ วัคซีน

 • ประชาชนทั่วไป มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีที่พักอาศัยอยู่ใน กทม.

ช่องทาง ลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ ไทยร่วมใจ  เวลา 09.00-22.00 น.
 • แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ ที่ร่วม โครงการ เวลา 08.30-18.00 น.

ล่าสุด ไทยเตรียมแล้ว ฉีดวัคซีน โควิด ให้เด็กนักเรียน

วันนี้ ศธ. ได้จับมือ กับ สธ.-หน่วยงาน สาธารณสุข เตรียมความพร้อม ในการฉีด วัคซีน ในเด็ก นักเรียน ตั้งแต่ 12 – 18 ปี

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า

ซึ่ง นาง เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมา เปิดเผยว่า ความคืบหน้า ในการฉีด วัคซีน ให้กับ นักเรียน ที่มี อายุ 12-18 ปีนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

นาย สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ได้หารือ ร่วมกับกัน ราชวิทยาลัย กุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย เรื่องการ จัดสรร วัคซีน และ วางแผนการ จัดการเรียน การสอน ในรูปแบบ Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

ซึ่งทางแพทย์ ได้ให้ ข้อมูลว่า การฉีด วัคซีน ต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย ของ เด็กเป็น ที่ตั้ง ซึ่งใน ส่วนของ กระทรวง สาธารณสุข (สธ.)

ขอให้ ศธ.รอข้อมูล ที่ตกผลึก ก่อนว่า จะมี วัคซีน เพิ่มเติม ที่สามารถฉีด ให้กับ เด็กได้ อย่างปลอดภัย หรือไม่

นอกจากนี้ กรมอนามัย จะวางแผน แนวทาง ของการฉีด วัคซีน ให้เด็ก เช่น ให้โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) เป็น ผู้ฉีด หรือจะเป็น การเคลื่อนย้าย ฉีดวัคซีน ตามจุด ที่มี เด็กอาศัยอยู่ เป็นต้น

โดยการฉีด วัคซีน ให้กับเด็ก ทุกคนนั้น ต้องขึ้นอยู่ กับ ความสมัครใจช ของ ผู้ปกครองด้วย

ซึ่งในส่วน ของ ศธ.จะทยอย ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และ ให้ความ คืบหน้า ว่าจะ มีวัคซีน มาเมื่อไหร่ ผู้ปกครอง นักเรียน จะต้อง เตรียมพร้อม อย่างไร ทั้งนี้

ซึ่ง ศธ.จะต้องรอ ข้อมูล ที่ชัดเจน จาก สธ.อีกครั้ง ว่ามีแผน ในการ กระจาย วัคซีน อย่างไรบ้าง เมื่อได้มาแล้ว ศธ.จะวางแผน ต่อไปว่า จะเตรียมคน อย่างไร และ วางแผน ฉีดวัคซีน ร่วมกับ สธ.อย่างไร ให้เด็ก ได้รับ การฉีด วัคซีน ที่รวดเร็ว

ความพร้อม ของ การเปิดเรียนแบบ Onsite

ซึ่งถ้าหาก วัคซีน มาตามแผน ภาคเรียน ที่ 2 จะเปิดเรียน เป็น รูปแบบ Onsite ได้หรือไม่ ทาง นาง เกศทิพย์ ก็ได้ กล่าวว่า ถ้าทุกหน่วยงาน บริการ จัดการที่ เตรียมพร้อม ทุกด้าน และ หากประชาชน มีความ เชื่อมั่น

ก็จะ สามารถ ดำเนินการ เปิดเรียน ในรูปแบบ Onsite ได้ ทั้งนี้ ศธ. เตรียมแผน รองรับ เช่นกัน หากไม่ เป็นไป ตามแผน ที่วางไว้

เช่น ศธ. ร่วมกับ กรมอนามัย จัดแนว ปฏิบัติ Sandbox safety in school ให้เด็ก นักเรียน ได้เรียน ในโรงเรียน ด้วยความปลอดภัย โดยจะ จำกัด บุคคลเข้า – ออกโรงเรียน อย่างชัดเจน และ จะมีการคัดกรอง ตรวจหา เชื้อโควิด – 19

โดยใช้ วิธี Rapid Antigen Test เน้น การทำ กิจกรรม ในรูปแบบ Bubble and Seal มีระบบ ติดตาม อย่างเข้มงวด ของ ครู และ บุคลากร พร้อมเฝ้า ระวัง สุ่มตรวจ ทุก ๆ 14 วัน

หรือ อาจจะ 1 เดือน ต่อ 1 ภาคการศึกษา และ ประเมิน ความเสี่ยง ผ่าน Thai save Thai อย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกัน

เปิดรับสมัครโรงเรียน ยื่นขอซิโนฟาร์ม

ล่าสุด โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ได้ออกมา แจ้งว่า ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School นำร่อง ฉีดวัคซีน บริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้เด็ก และ เยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี

โดยผ่าน การเปิดรับ สมัครให้ สถานศึกษา ยื่นความ ประสงค์ ขอรับ การจัดสรร วัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้แก่ กลุ่มนักเรียน ในสังกัด  โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งใน ครั้งแรกนี้ จะรับ เยาวชน ทั้งหมด 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน และ เตรียมความ พร้อมให้ นักเรียน ก่อนเปิด ภาคเรียนใหม่ เริ่มนัด ฉีดวัคซีน ให้กับ สถานศึกษา ที่ได้รับ การจัดสรร ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป

โดยมีข้อกำหนด และ ข้อมูล ของ สถานศึกษา ดังนี้

เป็น สถานศึกษา ระดับประถม และ มัธยมศึกษา ในระบบ พร้อมแนบ สำเนา ใบอนุญาต จัดตั้ง สถานศึกษา ที่ตั้ง สถานศึกษา อยู่ใน พื้นที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล เท่านั้น

ข้อมูลผู้บริหาร ที่มี อำนาจ ลงนาม สูงสุด สำเนา บัตรประชาชน พร้อมลงนาม สำเนาถูกต้อง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ

ข้อมูล ผู้ประสานงาน สำเนา บัตรประชาชน พร้อมลงนาม สำเนา ถูกต้อง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ถูกต้อง เพื่อติดตามกับได้ อย่างรวดเร็ว และ ระบุ จำนวน นักเรียน ที่ต้องการ ขอรับ จัดสรร วัคซีน ซิโนฟาร์ม

พร้อมกับ ต้องทำการจัดเตรียม รายชื่อ นักเรียน ที่ประสงค์ จะเข้า รับวัคซีน

(หากได้รับ จัดสรร ต้องนำ รายชื่อ เข้าระบบ ก่อนวัน นัดหมาย การรับ วัคซีน) พร้อมทั้ง ประสาน จัดส่ง ใบยินยอม การเข้า รับวัคซีน จากผู้ปกครอง ของ นักเรียน ให้กับ ทางราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

กำหนดให้ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เป็น สถานพยาบาล ให้บริการฉีด เท่านั้น

โดยนัดฉีดได้ ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป และ เข้ารับ วัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีด วัคซีน ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

จัดส่ง แผนมาตรการ ป้องกัน การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด – 19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพ ประกอบการ ดำเนินการ (ถ้ามี)

พร้อมจัดส่ง ประวัติ การได้รับ วัคซีน และ การติดเชื้อ โควิด – 19 ของ บุคลากร และ นักเรียน ในสถานศึกษา

รวมไปถึง สมาชิก ในครอบครัว ของ นักเรียนก่อน ได้รับ วัคซีน แก่ทาง ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง การแพร่ ระบาด ในกลุ่มนักเรียน และ บุคลากร ในสถานศึกษา

ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันที เมื่อมี ผู้ติดเชื้อ และ รายงาน ให้ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ทราบ

คุณสมบัติ ของ นักเรียน ในการฉีดวัคซีน

ต้องมี อายุ ระหว่าง 10 – 18 ปี และ ยังไม่เคย ได้รับ วัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 หรือ ไม่เคย ติดเชื้อ โควิด – 19 มาก่อน

ไม่มี ประวัติ แพ้วัคซีน หรือ ส่วนประกอบ ของสาร ที่อยู่ ในวัคซีน

ไม่มี ประวัติ มีโรค ประจำตัว ก่อนเข้าร่วม โครงการ หากมี โรคประจำตัว ต้องแจ้ง และ มีใบรับรอง จากแพทย์ ว่าสามารถ รับการฉีด วัคซีนได้

บุตร และ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย ต้องสมัครใจ ลงนาม เข้าร่วม โครงการด้วย ความสมัครใจ เท่านั้น

ผู้ปกครอง ของ เยาวชน เด็กนักเรียน และ สถานศึกษา เข้าใจ ประโยชน์ และ ความเสี่ยง ในการรับ วัคซีน และ เข้าใจ ว่าวัคซีนนี้ ได้รับ อนุมัติ ให้ใช้ ในประเทศไทย ในภาวะฉุกเฉิน เท่านั้น

และ การใช้ ในผู้ที่ อายุ ต่ำกว่า 18 ปี ในประเทศไทย กำลังอยู่ ระหว่าง การพิจารณา

อีกทั้ง ผู้ปกครอง ของ นักเรียน ยินดี ร่วมมือ กับ ทางสถานศึกษา ในการ ให้ข้อมูล ประวัติ การได้รับ วัคซีน และ หรือการติดเชื้อ โควิด-19 ของ สมาชิก ในครอบครัว ที่อยู่อาศัย แก่ทาง ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

เพื่อติดตาม ระมัดระวัง การระบาด ตามแนวทาง เป็น ระยะเวลา อย่างต่ำ 12 เดือน

กำหนดการ ยื่นขอรับ การจัดสรร วัคซีน บริจาค “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ นักเรียน เปิดรับ การยื่น ความประสงค์ ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 8.08 น. หรือว่า จนกว่า จะเต็ม จำนวน 50,000 ราย นั้นเอง

ช่องทางทำเงิน เเก้เบื่อ ยุคโควิด BY UFABET

>> สูตรบาคาร่า ฟรี ตารางบาคาร่า เงินเเสน ใช้ได้จริง BY UFABET

“สมัครฟรี” ง่าย ๆ ตามนี้เลย

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการ เข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *