UFABET NEWS

สื่อข่าว ของ จังหวัด สงขลา แจ้งว่า กรณี องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด สงขลา เปิดให้ ชาวสงขลา จองวัคซีน ทางเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านระบบ ออนไลน์

ตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม บริการฉีด วัคซีนฟรี !! ไม่มี ค่าใช้จ่าย ให้กับ ประชาชน ในจังหวัด สงขลา ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ ของ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ดังนี้

1.กลุ่มองค์กร การศึกษา

2.กลุ่มองค์กร ด้านการแพทย์ และ การสาธารณสุข

3.หน่วยงานราชการ

4.กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส และ ผู้ที่เข้า ไม่ถึง ระบบ วัคซีน

5.อื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)

โดยมี เงื่อนไข ดังนี้ ที่มี อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยไม่มี ประวัติ ได้รับ วัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 และ มีชื่อ อยู่ใน สำเนา ทะเบียนบ้าน จังหวัด สงขลา

อบจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ กล่าวว่า

โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลา ได้รับ การจัดสรร วัคซีน ทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากทาง ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เป็น จำนวน 18,830 คน

เพื่อให้ การลงทะเบียน จองวัคซีน ทางเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อ ลดความ ซ้ำซ้อน ของ ข้อมูล ในการ ดำเนินการ จัดสรร วัคซีน ของทาง อบจ .สงขลา

จึงได้ เข้าร่วมกับ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สงขลา ออกแบบ ระบบ การจอง วัคซีน ทางเลือก ของ อบจ.สงขลา ผ่านระบบ ออนไลน์ เหมือนกัน กับระบบ การลงทะเบียน ของ หมอพร้อม และ สงขลา วัคซีน ของ สาธารณสุข จังหวัด

โดยจะเปิด ให้จอง วัคซีน ตั้งแต่ 27-31 กรกฎาคม จากนั้น ระบบ จะมี การส่ง ข้อความ ผ่านเอสเอ็มเอส เพื่อแจ้ง นัดวัน ในการฉีด วัคซีน หลังจาก ที่ตรวจสอบ ข้อมูล ร่วมกับ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สงขลา เรียบร้อยแล้ว นั้นเองครับ

โดยตาม กำหนดการ นั้นใน วันนี้ (27 กรกฎาคม) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 23.59 น. สามารถลงทะเบียน ผ่านลิงก์ ของ องค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด สงขลา

แต่ปรากฏ ว่ามี ประชาชน จำนวนมาก เข้ามา แจ้งใน เพจต่าง ๆ ที่มี การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน วัคซีน ในครั้งนี้ ว่าไม่ สามารถ เข้าระบบได้

โดยระบบ ได้ล่มลงไป ตั้งแต่ เริ่มเปิด ให้บริการ ทำให้ ประชาชน ส่วนหนึ่ง ไม่สามารถ ที่จะ ลงทะเบียน รับวัคซีน ในครั้งนี้ได้  

แต่ทั้งนี้ จากการ ทดลอง เข้าไป เปิดระบบ ผ่านลิงก์ แล้วก็ พบว่า ไม่สามารถ เปิดระบบ เข้าไปได้ แต่อย่างใด

อบจ. ลำปาง จ่ายเช็ค ให้ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์แล้ว 38.5 ล้าน

นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การ บริหารส่วน จังหวัด (อบจ.) ลำปาง ได้ออกมา เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.ลำปาง ได้สั่งจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราช วิทยาลัย จุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส

เพื่อฉีด ให้กับ ประชาชน จำนวน 50,000 คนฟรี นั้น แต่ว่า เนื่องด้วย ทางราช วิทยาลัย จุฬาภรณ์ จำเป็น ที่ต้อง จัดสรร วัคซีน ให้กับ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ ให้ทั่วถึง

จึงจัดสรร ให้กับ อบจ.ลำปาง ในล็อตแรก ด้วยจำนวน 43,400 โดส เพื่อฉีด ให้กับ ประชาชน จำนวน 21,700 คน

ซึ่งใน ช่วงเช้า วันนี้ อบจ.ลำปาง ได้โอนเงิน เพื่อจัดซื้อ วัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ในจำนวน 38,539,200 บาท  สำหรับ การจัดสรร วัคซีน เพื่อนำมา ฉีดให้กับ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย นั้น ๆ

ขณะนี้ อบจ.ลำปาง อยู่ระหว่าง การส่ง ข้อมูล ผู้ลงทะเบียน จองวัคซีน ให้กับ โรงพยาบาล ลำปาง ตรวจสอบ ความซ้ำซ้อน

ผู้ที่ ได้รับ วัคซีนแล้ว และ อยู่ระหว่าง การประสาน สาธารณสุข จังหวัด เพื่อแจ้ง ชื่อโรงพยาบาล ประจำ อำเภอ ที่มี ความพร้อม ในการฉีด วัคซีน ตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เพื่อนัดหมาย วันเวลา การฉีด วัคซีน ทั้งนี้

คาดว่า ประชาชน จะสามารถ ตรวจสอบ ข้อมูล วันเวลา สถานที่ นัดหมาย ได้ประมาณ ในช่วง ต้นเดือน สิงหาคม 2564 ที่กำลัง จะถึง นั้นเอง

28/7/64 ติดเชื้อ โควิด – 19 รายใหม่ พุ่งนิวไฮ ไม่มีลด

อัปเดต สถานการณ์ “โควิด-19” ประจำ วันนี้ ยอดผู้ ติดเชื้อ รายใหม่ พุ่งขึ้น สูงถึง 16,533 ราย จนทำให้ มีผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด – 19 ในประเทศไทย สะสม ถึง 514,498 ราย และ ยอดผู้เสียชีวิต ถึง 133 ศพ

ในช่วงเช้า วันนี้ ทางกระทรวง สาธารณสุข ได้รายงาน สถานการณ์ โควิด – 19 ประจำวัน เบื้องต้น

โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 16,533 ราย

โดยแยก ออกเป็น ทั่วไป 16,331 ราย และ จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 202 ราย

ทำให้ มีผู้ป่วย สะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 514,498 ราย และ มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 133 ศพ.

อัพเดท 10 จังหวัด อันดับ พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 สูงสุด

10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ สูงสุด กทม.พุ่งสูง 3,997 จับตา ปริมณฑล ชลบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี

1 กรุงเทพมหานคร 3997 ราย

2 สมุทรสาคร 1147 ราย

3 สมุทรปราการ 1088 ราย

4 ชลบุรี 864 ราย

5 กาญจนบุรี 585 ราย

6 นนทบุรี 520 ราย

7 นครปฐม 476 ราย

8 ฉะเชิงเทรา 447 ราย

9 อุบลราชธานี 313 ราย

10 ปทุมธานี 308

ซึ่งใน ขณะนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดของ ผู้ติดเชื้อ โควิด สูงอันดับ 1 ของ ประเทศไทย

ขณะที่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี และ ปทุมธานี ยอดผู้ป่วย พุ่งสูง อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันนี้

ล่าสุด วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในช่วง เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 195,980,289 ราย
 • อาการรุนแรง 85,689 ราย
 • รักษาหายแล้ว 177,657,967 ราย
 • เสียชีวิต 4,192,978 ราย

อันดับ ประเทศ ที่มี ผู้ติดเชื้อ สูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,353,923 ราย

2. อินเดีย จำนวน 31,483,411 ราย

3. บราซิล จำนวน 19,749,073 ราย

4. รัสเซีย จำนวน 6,172,812 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,026,115 ราย

ซึ่งประเทศไทย วันนี้ อยู่ใน อันดับ ที่ 45 จำนวน จาก 220 ประเทศ ทั่วโลก ด้วยจำนวน ยอดผู้ ติดเชื้อ โควิด – 19 สะสม ในประเทศ ที่ 543,361 ราย

:: ‘JITASA.CARE’ คลิกเดียว รู้เลย พิกัดผู้ป่วยโควิด UFABET NEWS

หาเงิน ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.