UFABET NEWS

ล่าสุด ในเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ถือเป็น การเปิด หวูดรถไฟ ชานเมือง สายสีแดง ช่วง บางซื่อ – รังสิต และ ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เที่ยวปฐมฤกษ์

โดยที่ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง กลาโหม เป็น ประธาน และ ถือเป็น การปิด ตำนาน 14 ปี หรือ ตั้งแต่ ปี 2550-2564 ที่ประชาชน รอคอย ที่จะใช้ บริการ รถไฟ ชานเมือง สายสีแดง ได้สำเร็จ เสียที

สำหรับ โครงการ รถไฟ ชานเมือง สายสีแดง มีระยะทาง รวม 41 กิโลเมตร (กม.) 13 สถานี แบ่งเป็น ช่วง บางซื่อ – รังสิต 26 กม. 10 สถานี ได้แก่

สถานีกลาง บางซื่อ สถานี จตุจักร สถานี วัดเสมียนนารี สถานี บางเขน สถานี ทุ่งสองห้อง สถานี หลักสี่ สถานี การเคหะ สถานี ดอนเมือง สถานี หลักหก และ สถานี รังสิต

ระยะเวลา เดินทาง

โดยคาดว่า จะใช้ ระยะเวลา เดินทาง จากต้นทาง ถึงปลายทาง ประมาณ 25 นาที

และช่วง บางซื่อ – ตลิ่งชัน 15 กม. มี 3 สถานี ได้แก่ สถานี บางซ่อน สถานี บางบำหรุ และ สถานี ตลิ่งชัน

โดยใช้ เวลา เดินทาง ประมาณ 15 นาที จะช่วย เชื่อมต่อ การเดินทาง ทั้ง 2 ช่วง ได้อย่าง สะดวกสบาย และ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  รวมทั้ง อำนวย ความสะดวก ประชาชน บริเวณ ชานเมือง เดินทาง เข้าใจ กลางกรุงเทพฯ

ได้ภายใน 30-45 นาที ส่วนการเปิด ให้บริการ ประชาชนนั้น ได้จัด ตาราง การเดิน รถไฟ ชานเมือง สายสีแดง ให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม ถึงปลาย เดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่าง เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน

โดยขบวน รถจะให้ บริการ ทุก ๆ 15 – 30 นาที รองรับ ผู้โดยสาร ได้ 1,710 คน ต่อเที่ยว

การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.)

ขณะเดียวกัน การรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้กำหนด จำนวน ผู้โดยสาร ภายใน ขบวนรถ ไม่เกิน 50% ของ ที่นั่ง

ตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ ระบาด ของ โควิด – 19 หลังจากนั้น จะเปิด ให้บริการ เชิงพาณิชย์ แบบ เต็มรูปแบบ ต่อไป  ขณะที่ เรื่องอัตรา ค่าโดยสารนั้น

นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง คมนาคม ระบุว่า ทางกระทรวง คมนาคม ได้มี การประชุม ร่วมกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ให้ประชาชน รับทราบแล้วว่า อัตราค่า ค่าโดยสาร ที่กำหนด

อาทิ รฟท. กรมการ ขนส่ง ทาราง (ขร.) และ สำนักงาน นโยบาย และ แผนการ ขนส่ง และ จราจร (สนข.) ร่วมกัน พิจารณา ในเรื่องนี้ หลักใน การคำนวณ ค่าโดยสาร เริ่มต้น จากการ คิดค่า แลกเข้า สถานี

โดยอ้างอิง สูตรการ คิดจาก ธนาคาร พัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ค่าแรก เข้าอยู่ ที่ 10 บาท คูณด้วย ดัชนี ราคา ผู้บริโภค (ซีพีไอ)

อยู่ที่ ประมาณ 2 บาท รวมเป็น ราคา ค่าแรก เข้าอยู่ ที่ 12 บาท ส่วนการ เดินทาง ระหว่าง สถานี คิดอัตรา ค่าโดยสาร ประมาณ 2 บาท ต่อสถานี

ก่อนหน้านี้ มีการประกาศ ให้ประชาชน รับทราบแล้ว ว่าอัตรา ค่าโดยสาร รวมค่า แรกเข้า สูงสุด ไม่เกิน 42 บาท ความคืบหน้า การนำ ระบบ อีเอ็มวี (Europay Mastercard and Visa)

มาใช้ ในการ ชำระ ค่าโดยสาร รถไฟ ชานเมือง สายสีแดงนั้น จากการ หารือ ร่วมกัน ระหว่าง กระทรวง คมนาคม และธนาคารกรุงไทย โดยได้ ข้อสรุปว่า จะสามารถ เริ่มใช้ ระบบ อีเอ็มวี กับ รถไฟฟ้า สายสีแดง ได้ก่อน

โดยใช้ ในเดือน ธันวาคม 2564 ส่วนการ ใช้ข้าม ระบบ หรือ ระบบ ตั๋วร่วม โดยเฉพาะ การเชื่อม ระบบ กับ รถไฟฟ้า ใต้ดิน (เอ็มอาร์ที) ทั้ง สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ของการ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.)

คาดว่า จะเริ่ม ได้ประมาณ ต้นปี 2565 หรือ ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากนั้น จะสามารถ ใช้บริการ กับ ระบบ ขนส่ง สาธารณะ ในระบบ อื่น ๆ ต่อไป

ขณะเดียวกัน ในเรื่อง ของ การเชื่อมต่อ ระหว่าง รถไฟชาน เมืองสายสีแดง นอกจาก เชื่อมต่อ กับ รถไฟฟ้า ใต้ดิน (เอ็มอาร์ที) สถานี บางซื่อแล้ว

ยังมี จุดเชื่อมต่อ กับ รถไฟฟ้า อีกหลากหลายสี นอกจากนี้ รฟท. ได้ร่วมมือ กับ กรมการ ขนส่ง ทางบก (ขบ.) ในการปรับ เส้นทาง การเดินรถ โดยสาร ประจำทาง และ จัดระเบียบ รถแท็กซี่

เพื่อรองรับ ประชาชน ใช้บริการ รถไฟชาน เมืองสายสีแดง เชื่อมต่อ กับ รถไฟฟ้า อีก 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.สายสีน้ำเงิน สถานีบางซื่อ และ สถานีกลางบางซื่อ

2.สายสีม่วง สถานีบางซ่อน

3.จุดเชื่อมต่อ รถไฟฟ้า โมโนเรล สถานีหลักสี่ สายสีชมพู

4.จุดเชื่อม ทางเดิน ลอยฟ้า (สกายวอล์ก) ของ สนามบิน ดอนเมือง และ ในอนาคต จะมี สกายวอล์ก เชื่อมต่อ กับ รถไฟฟ้า สายสีชมพู และ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ที่สถานี หลักสี่

รวมไปถึง สกายวอล์ก เชื่อมต่อ กับ รถไฟฟ้า สายสีน้ำตาล ที่สถานี บางเขน

สถานี เปลี่ยนถ่าย รถไฟ ทางไกล ของ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเป็น สถานี เปลี่ยนถ่าย รถไฟ ทางไกล ของ การรถไฟ แห่งประเทศไทย รวมถึง เชื่อมต่อ กับ ระบบ รถไฟ ความเร็วสูง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา และ ระบบ รถไฟ ความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน

ซึ่งอยู่ ระหว่าง การก่อสร้าง คาดว่า จะแล้วเสร็จ เปิดให้ บริการ ในปี 2568 สำหรับ ความพิเศษ ของ สถานี กลางบางซื่อ  นอกจาก ตอนนี้ จะถูกปรับ ให้เป็น ศูนย์ฉีด วัคซีนแล้ว

ศูนย์กลาง ในการบูรณา การรถไฟ 4 ประเภท ได้แก่

1.รถไฟชาน เมืองสายสีแดง

2.รถไฟ ความเร็วสูงเชื่อม

3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา)

3.รถไฟ ความเร็วสูง ไทย – จีน  

4.รถไฟ ทางไกล

จากที่ ตั้งเป้า เป็น สถานี ศูนย์กลาง ระบบ รางที่ใหญ่ ที่สุด ในภูมิภาค เอเชีย ตะออก เฉียงใต้ ตอนนี้ สามารถ ล้มแชมป์ อย่าง สถานี KL Sentral ของ ประเทศ มาเลเซีย และ มีความ ทันสมัย ไม่ต่าง จากสถานี กลางรถไฟ ในต่างประเทศ

อาทิ  ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐ หรือ ประเทศ ในแถบ ยุโรป เลยทีเดียว สถานี กลางบางซื่อ (Grand Station) มีพื้นที่ ใช้สอย รวม 298,200 ตารางเมตร ภายใน สถานี ประกอบด้วย อาคาร ทั้งหมด 3 ชั้น

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

:: UFABET GAME – แนะนำ เกมสล็อต ทำเงินง่าย ได้เงินไว

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.