UFABET NEWS :: อาเซียนโคม่า ‘ล็อกดาวน์’ ฝ่าวิกฤติโควิด 

“เฉลิมชัย” เปิดแนวรุก นำสมุนไพรไทย ฝ่าแนวรบ เชื้อร้าย โควิด – 19 พร้อมจับมือ กระทรวง สาธารณสุข และ สภา การแพทย์ แผนไทย ระดม 6 พัน คลินิค  พร้อมฮอตไลน์ สายด่วน ใช้สมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย ร่วมกับ รักษา ผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด-19 เตรียม คิกออฟ ”เพชรบุรี โมเดล” เดินหน้า การแพทย์ ทางร่วม 3  แนวทาง

นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตร ได้ออกมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ของ การแพร่ ระบาด ของ เชื้อโควิด-19

ในระลอกใหม่ ที่รุนแรง มากขึ้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ ได้ ออกคำสั่งการ ให้เร่ง ส่งเสริม พืชสมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย เพื่อแก้ไข ปัญหา โควิด-19 ในประเทศไทย

โดยผนึก ความร่วมมือ กับ สภา การแพทย์ แผนไทย และ กรมการแพทย์ แผนไทย และ การแพทย์ ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข จากข้อสั่ง การดังกล่าว  กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ ได้จัดการ ประชุม พร้อมหารือ โดยประสาน กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี ช่วยว่า การกระทรวง สาธารณสุข เมื่อปลาย สัปดาห์ ที่ผ่านมานี้

โดยมี นาย อลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตรฯ เป็น ประธาน และมี ผู้เข้าร่วม ในการ ประชุม ครั้งนี้ ประกอบ ไปด้วย

ความร่วมมือ นำสมุนไพรไทย ฝ่าแนวรบ เชื้อร้าย โควิด – 19

 • นาย นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รัฐมนตรี กระทรวง เกษตรฯ
 • พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายก สภา การแพทย์ แผนไทย
 • พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  ประธาน มูลนิธิ จิตเป็น ผู้ให้ใจ เป็น นิพพาน
 • นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี กรมกสรแพทย์ แผนไทย และ การแพทย์ ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข
 • ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการ กองสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจ
 • รศ.ดร.ธัญญะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • พท.ภ.บัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษา โครงการ พัฒนา การแพทย์ไทน ร่วมสมัย ฯลฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้เห็น พ้องต้องกัน ว่า เราพร้อม ดำเนิน แนวทาง การแพทย์ ทางร่วม ระหว่าง การแพทย์ แผนปัจจุบัน และ การแพทย์ แผนไทย

โดยใช้ สมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย ควบคู่ กับ ยาแผน ปัจจุบัน ซึ่งมี 3 แนวทาง ในการ ขับเคลื่อน ดังนี้

3 แนวทาง ในการ ขับเคลื่อน

1.แนวทาง ในการ ป้องกัน การติดเชื้อ โดยใช้ เครื่องยา สมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย

2.แนวทาง ในการ รักษา ผู้ป่วย ด้วยยา แผนปัจจุบัน เครื่องยา สมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย

3.แนวทาง ของ การฟื้นฟู ผู้ป่วย หลังการ รักษา โดยเฉพาะ กรณี Long COVID Syndrome

โดยที่ นาย อลงกรณ์ ก็ได้ กล่าวต่อไป อีกว่า ทางสภา การแพทย์ แผนไทย ได้แจ้งว่า ในปัจจุบันนี้ มีคลินิค แพทย์แผนไทย

จำนวน 6,000 คลินิค และยัง ทีแพทย์ แผนไทย มากกว่า 30,000 คน

รวมทั้ง ศูนย์ฮ็อทไลน์ แพทย์แผนไทย ที่มี อยู่ใน ทุกภาค นอกจากนี้ ยังมี คลินิค จิตอาสา แพทย์แผนไทย อีก 60 แห่ง

และ คลังยา สมุนไพร และ ตำรับ ยาไทย ของ สภา การแพทย์ แผนไทย แห่งประเทศไทย ที่พร้อม ให้การ สนับสนุน อย่างเต็มที่

ในขณะที่ รองอธิบดี กรมแพทย์ แผนไทย ก็ได้ แจ้งเพิ่ม อีกว่า กระทรวง สาธารสุข นั้น เรามี แพทย์แผนไทย ประจำ โรงพยาบาล

ของ รัฐทุกแห่ง และ ยังมี การใช้ สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ในการ รักษา ผู้ป่วย ภายใน โรงพยาบาล สนาม เช่น กรุงเทพฯ นครปฐม และ เพชรบุรี

ทั้งนี้ ในที่ ประชุม จึงมี ความเห็น ร่วมกันว่า เราควร เริ่มทดสอบ แนวทาง การแพทย์ ทางร่วม ที่โรงพยาบาลสนาม ของ จังหวัด เพชรบุรี

ซึ่งมี ความพร้อมมาก ที่สุด เป็น แห่งแรก ตามข้อเสนอ ของ พอ.นายแพทย์ พงศพศักดิ์ ตั้งคณา โดยให้ มีการจัด กลุ่มผู้ป่วย ตามกลุ่มยา

และ ให้ทำการ ตรวจเลือด กับ ผู้ป่วย ทั้งก่อน และ หลังการ ได้รับ การบำบัด รักษา เพื่อทำการ วัดผลลัพธ์ ถ้าหาก ได้ผลดี จะขยายผล ต่อไป

การปรึกษาหารือ ระดม 6,000 คลินิก ใช้สมุนไพร รักษาโควิด

“จากนั้น ก็ได้ มีการ ประชุม ต่อเนื่อง ที่จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวานนี้ ในวัน ที่ 8 ก.ค. ซึ่งเป็น การประชุม ร่วมระหว่าง ที่ปรึกษา รัฐมนตรี เกษตรฯ ผู้ว่า ราชการ จังหวัด เพชรบุรี สาธารณสุข จังหวัด

และ ทีมแพทย์ แผนไทย ประจำ จังหรัด เพชรบุรี พ.อ.นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

โดยนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่า ราชการ จังหวัด เพชรบุรี ก็ได้ เห็นด้วย และ พร้อมดำเนินการ ในการ รักษา ผู้ป่วย ตามแนวทาง ของ การแพทย์ ทางร่วม

ทั้งนี้ ในส่วน สาธารณสุข ของ จังหวัด เพชรบุรี ยินดี ที่จะ ดำเนินการ ในทันที ที่มี คำสั่ง จากกระทรวง สาธารณสุข ให้สามารถ ดำเนินการ ทดสอบ ดังกล่าว

โดย พ.อ.นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ แจ้งว่า พร้อมร่วม ดำเนินการ ทดสอบ และ จะเป็น ผู้สนับสนุน เครื่องยา และ ตำรับยาไทย

เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย เบญจโลกวิเขียร (5ราก) จันทน์ลีลา เป็นต้น“ นายอลงกรณ์ กล่าว

ที่ปรึกษา รัฐมนตรี เกษตร ยังแถลง ต่อไปว่า กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ ได้ดำเนินการ สนับสนุน และ ส่งเสริม สมุนไพรไทย

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ นโยบาย ของ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง เกษตรฯ และ นโยบาย สมุนไพร แห่งชาติ

ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน คณะกรรมการฯ โดยได้ ขับเคลื่อน นโยบาย ผ่านแผน แม่บท ว่าด้วย การพัฒนา สมุนไพรไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

1.ด้านยุทธศาสตร์ สมุนไพร แห่งชาติ

2.ด้านการวิจัย และ นวัตกรรม สมุนไพร

3.ด้านวัตถุดิบ สมุนไพร

4.ด้านส่งเสริม อุตสาหกรรม และ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

5.ด้านส่งเสริม ภาพลักษณ์ และ การตลาด ของ สมุนไพร

ซึ่งกระทรวง เกษตรฯ มีบทบาท หน้าที่ ในการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม ผลิตผล ของ สมุนไพรไทย ที่มี ศักยภาพ

ตามความ ต้องการ ของ ตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ จากการ ดำเนินการ ที่ผ่านมา ได้สนับสนุน การปลูก พืชสมุนไพร 64,917 ไร่ จำนวน 80 ชนิด

โดยแบ่ง เป็น พื้นที่ ที่มาตรฐาน GAP จำนวน 54,755 ไร่ พื้นที่ ที่มาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 13,162 ไร่ พร้อมทั้ง จัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน  และ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 60 กลุ่ม

และมี การจัดทำ มาตรฐาน สินค้า GAP และ มาตรฐาน พืชสมุนไพร ตามกลุ่ม ของ ส่วนที่ ใช้ของ พืช จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

 • ฉบับที่ 1 หัว เหง้า และ ราก  l ฉบับที่ 2 ใบ ส่วนเหนือดิน และ ทั้งต้น l ฉบับที่ 3 ดอก พืช สมุนไพรแห้ง  l ฉบับที่ 4 ผลและเมล็ด l ฉบับที่ 5 เปลือกและเนื้อไม้

และนอกจากนี้ ทางกระทรวง เกษตรฯ ยังมี การพัฒนา บุคลากร เพื่อตรวจสอบ คุณภาพ วัตถุดิบ สมุนไพร รวมทั้ง แผนดำเนินการ ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับ รองมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้บริการ ตรวจสอบ คุณภาพ วัตถุดิบ มาตรฐาน GAP

หรือ มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ และ ได้จัดทำแผน ที่ความ เหมาะสม ของ ที่ดิน สำหรับ ปลูกพืช สมุนไพร (Land Suitability)

จำนวน 24 ชนิด

ปลูกพืช สมุนไพร จำนวน 24 ชนิด

ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ กระชายเหลือง กระวาน ข่า ขิง คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย

ว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระขี้นก มะลิ มะแว้งเครือ และมะแว้งต้น

รวมทั้ง จัดทำ ฐานข้อมูล พื้นที่ ปลูกพืช สมุนไพร เพื่อให้ มีฐานข้อมูล พื้นที่ ในการปลูก สมุนไพร ที่ชัดเจน สามารถ ส่งเสริม เกษตรกรได้ โดยมี ฐานข้อมูล สมุนไพร ประกอบด้วย

1) ข้อมูล พื้นที่ ปลูกสมุนไพร จากกรม ส่งเสริม การเกษตร

2) ข้อมูล Land Suitability แผนที่ ความเหมาะสม ของ ที่ดิน สำหรับ ปลูกพืช สมุนไพร จากกรมพัฒนา ที่ดิน

3) ข้อมูล พืชสมุนไพร ที่ได้รับ การรับรอง GAP จากกรม วิชาการเกษตร

4) ข้อมูล พื้นที่ ปลูกพืช สมุนไพร ของ สำนักงาน การปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม

ทั้งนี้ สมุนไพร เป็น พืชเศรษฐกิจ และ พืชสุขภาพ ใช้ประโยชน์ หลากหลาย ทั้งใน การประกอบ อาหาร เป็น ยารักษาโรค อาหารเสริม ดูแล สุขภาพ และ เป็น ผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง

ปัจจุบัน ความต้องการ ใช้สมุนไพร เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้ จากมูลค่า การบริโภค วัตถุดิบ สมุนไพร

และ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ภายใน ประเทศ ที่เพิ่มขึ้น จากเดิม 43,100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 52,100 ล้านบาทในปี 2462

ซึ่งเกิด จากพฤติกรรม ของ ผู้บริโภค ที่ใส่ใจ เรื่องสุขภาพ และ มุ่งเน้น ใช้ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ มากขึ้น ที่จะ ทำให้เกิด แรงหนุน

เรื่องธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้านสุขภาพ รวมถึง โครงสร้าง ประชากร และ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งเรื่อง สังคม ผู้สูงอายุ และ กระแส ค่านิยม การบริโภค อาหาร ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในการแพร่ ระบาด ของ โควิด19 ทำให้ ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว

ทั้งตลาด ในประเทศ และ ต่างประเทศ เกษตรกร จะมี รายได้ แน่นอน และ มั่นคง

ถือว่า เป็น พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ นอกจากนี้ กระทรวง เกษตรฯ ได้ร่วมมือ กับ สภา อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริม

การแปรรูป สมุนไพร ให้มี มูลค่า เพิ่มขึ้น สำหรับ ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ แทนการ ส่งออก สมุนไพร ในรูป ของ วัตถุดิบ โดยเฉพาะ สถานการณ์ โควิด-19 นั้นเอง

ไฟเซอร์ ไม่มีนะจ๊ะ ตอนนี้มีเเต่ ไฟนรก !

วันนี้ เว็บไซต์ UFABET ของเรา ได้จัด โปรโมชั่น เพื่อเยียวยา คอพนัน คนทุก ดังนี้

โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นสล็อตฟรี ได้มากกว่า 30,000 เกม

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.