UFABET NEWS ::  แนะนำว่า อ่านให้จบ จะได้ด่าถูกคน นะจ๊ะ !

ในขณะที่ต่างประเทศ เตรียมตัว วางแผนฉีด “วัคซีนเข็ม 3” เป็น บูสเตอร์โดส เนื่องจาก เดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่าน มาเริ่ม มีบาง ประเทศ ที่ได้รับ วัคซีน โควิด-19 โดสที่ 2 ไปแล้ว จนครบ 6 เดือน

เพื่อเป็น การควบคุม โรคระบาด ให้ประชาชน กลับไป ใช้ชีวิต ได้ใกล้เคียง ปกติได้ โดยเร็ว ที่สุด แต่ละ ประเทศ จะต้อง ฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ครอบคลุม ประชากร เกินร้อยละ 70

ซึ่งบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ก็คือ วัคซีน เข็มถัด จากจำนวนเข็ม ที่ได้ ระบุ ไว้ใน เอกสารกำกับยา ซึ่งเป็น ยี่ห้อเดิม หรือ อาจจะเป็น คนละ ยี่ห้อ ก็ได้ เช่นกัน

โดยวัคซีน ควบคุม การระบาด ของ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ เชื้อโควิด-19 เป็น การคิดค้น เพื่อใช้ ในภาวะ ฉุกเฉิน ข้อมูล ประสิทธิภาพ บางอย่าง ก็จะต้อง ใช้เวลา เพื่อเก็บ ข้อมูล ทางสถิติ

แต่เพื่อ ความปลอดภัย ของ ประชาชน องค์การ อนามัยโลก จึงรับรอง วัคซีน โควิด-19 ที่มี ประสิทธิภาพ ป้องกัน ความรุนแรง ของ การติดเชื้อ ในระดับ ที่ปลอดภัย และ ป้องกันได้ อย่างน้อย 6 เดือน

เพราะฉะนั้น สำหรับ ใครที่ รับวัคซีน ครบโดส 2 เข็มแล้ว ควรเตรียม วางแผน ฉีดวัคซีน เข็มที่ 3

วัคซีน บูสเตอร์โดส เข็มที่ 3 ต่างประเทศ (Booster Dose Covid Vaccine)

1.วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) มีชื่อ ทางการว่า BNT162b2 เป็น วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด 19 ชนิด mRNA ที่คิดค้น โดยบริษัท ไฟเซอร์ ร่วมกับ บริษัทสัญชาติ เยอรมันชื่อ ไอโบเอ็นเท็ค (BioNTech)

วัคซีนนี้ ทำงาน โดยจะ กระตุ้น ให้ร่างกาย สร้างโปรตีน ส่วนหนาม เหมือนกับ โคโรนาไวรัส เมื่อร่างกาย เห็นแล้ว จึงสามารถ สร้างภูมิคุ้มกัน ไว้สำหรับ ป้องกันไวรัส จริง ๆ ที่จะเข้า มาได้

วัคซีน โควิดไฟเซอร์ ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดย เข็มที่ 2 ห่างจาก เข็มแรก 21-28 วัน ใช้วิธี การฉีด เข้ากล้ามเนื้อ แขนด้านบน ภูมิคุ้มกัน จะเริ่มเกิด หลังจาก ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ไปแล้ว 12 วัน แต่ภูมิคุ้มกัน จะทำงาน เต็มที่ หลังจาก ฉีดครบ 2 เข็ม นั้นเอง

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ อายุ 16 ปีขึ้นไป หรือ มีโรค ประจำตัว ที่เสี่ยง อาการ รุนแรง หากติด โควิด แต่ผู้ ที่อายุ น้อยกว่า 16 ปี ยังไม่ ควรรับ วัคซีน ไฟเซอร์ และ ผู้ที่ มีอาการ แพ้วัคซีน ไฟเซอร์ เข็มแรก ไม่ควรรับ วัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 2

2. วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

วัคซีน โควิด โมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) เป็น วัคซีน ที่คิดค้น โดย บริษัท ผู้ผลิตยา สัญชาติ อเมริกัน ชื่อบริษัท โมเดอร์นา (Moderna) เป็น วัคซีน ชนิด mRNA ซึ่งเป็น สารพันธุกรรม สังเคราะห์ ขึ้นได้ ในห้องปฎิบัติการ

วัคซีน โควิด Moderna ควรฉีด ทั้งหมด 2 เข็ม โดย เข็มที่ 2 เว้นระยะห่าง จากเข็มแรก ประมาณ 28-42 วัน ขึ้นอยู่ กับแพทย์ ประเมิน หากครบ โดสแล้ว อาจมี ประสิทธิภาพ ป้องกัน โควิด ได้สูงสุด ถึง 92.1%

ผลข้างเคียง ของ วัคซีนโควิด Moderna อาจแสดง ภายใน 1-2 วันหลัง รับวัคซีน โดยมี อาการ ดังนี้ เจ็บ หรือ บวม ในบริเวณ ที่ฉีด หนาวสั่น เป็นไข้  อ่อนเพลีย อาจมี อาการ ปวดหัว

3. วัคซีน จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson&Johnson)

วัคซีน Janssen ผลิต โดยบริษัทยา ของ Johnson & Johnson (J&J) หรือ ที่คนนิยม เรียกกัน ว่า “วัคซีน จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” ที่เป็น วัคซีน โควิด-19 ชนิดใช้ ไวรัส เป็น พาหะ (Recombinant viral vector vaccine) มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน โควิด 19 66.3% หลังเข้า รับการฉีด วัคซีน 14 วัน และ 65.5% หลัง เข้ารับ การฉีด วัคซีน 28 วัน

เหมาะ สำหรับ ผู้ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และ ผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้หญิง ที่มี อายุน้อยกว่า 50 ปี สตรีตั้งครรภ์ และ สตรีที่ กำลัง ให้นมบุตร ไม่ควรฉีด เพราะ มีความเสี่ยง ในการ เกิดภาวะ ลิ่มเลือด อุดตัน ร่วมกับ ภาวะ เกล็ดเลือดต่ำ (TTS)

10 อันดับประเทศ ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว พร้อมบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3

สถิติ เกี่ยวกับ การฉีด วัคซีน โควิด-19 ทั่วโลก พบ 10 อันดับ ประเทศ ที่มี สัดส่วน ประชากร ได้รับ วัคซีน ครบโดสแล้ว 10 อันดับ (ข้อมูล อัปเดต ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. 64)  

1. อิสราเอล ร้อยละ 59.9

2. บาห์เรน ร้อยละ 59.4

3. มองโกเลีย ร้อยละ 54.4

4. สหราชอาณาจักร ร้อยละ 50.1

5. สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 47.2

6. เยอรมนี ร้อยละ 40.5

7. อิตาลี ร้อยละ 35.2

8. ฝรั่งเศส ร้อยละ 31.1

9. เม็กซิโก ร้อยละ 15.5

10. บราซิล ร้อยละ 13.6

แต่พี่ไทย สั่งเรือนจำทั่วประเทศ ต้องปลูก “ฟ้าทะลายโจร” บรรเทาโควิด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง ยุติธรรม (รมว.ยธ.) ได้กล่าวว่า เป็น พระมหา กรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยาฟ้าทะลายโจร ให้แก่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อนำไป แจกจ่าย แก่สถานพยาบาล และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ในการ ดูแล ผู้ป่วย โควิด-19 ของ ประเทศไทย ทำให้ ประชาชน และ สังคม ตื่นตัว กับ การใช้ สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และ พืชสมุนไพร ชนิดต่าง ๆ

“กระทรวง ยุติธรรม ได้เล็งเห็น ศักยภาพ จึงได้ ตั้งคณะ ทำงานส่งเสริม การปลูก พืชสมุนไพร ในเรือนจำ และ ทัณฑสถาน เพื่อเปลี่ยน วิกฤต เป็น โอกาส เนื่องจาก เรือนจำ ทั่วประเทศ ยังมี พื้นที่ เหลือใช้ ควรนำ มาใช้ ให้เกิด ประโยชน์ ประกอบ กับ เป็นการ ส่งเสริม พัฒนา ผู้ต้องขัง ทั่วประเทศ ได้ฝึกอาชีพ

และสามารถ นำความรู้ ในการปลูก พืชสมุนไพร ไปต่อยอด เป็น อาชีพหลัง ได้รับ การปล่อยตัว ซึ่งถือ เป็นหนึ่ง ในโครงการ คืน คนดี สู่สังคม”       

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้ ฟ้าทะลายโจร รวมถึง สมุนไพรต่างๆ ถือเป็น พืชทางเศรษฐกิจ ที่ไทย และ ต่างประเทศ ให้ความสนใจ ตนจึง ผลักดัน และ เร่งปลูก ให้มี ผลผลิต ไม่ขาดตลาด เพื่อเป็น เศรษฐกิจ แบบพึ่งพา ตนเอง ทดแทน การนำเข้า ลดค่า ใช้จ่าย และ ส่งเสริม เรือนจำ หรือ ทัณฑสถาน เป็น คลังสมุนไพรสำรอง

ตามโครงการ ศาสตร์ พระราชา สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน และ ยังสามารถ ใช้ได้ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยประสาน กับ หน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพิจารณา แผนรองรับ ด้านการตลาด อย่างสมบูรณ์ ต่อไป รวมถึง เป็น แหล่งเรียนรู้ การปลูกพืช สมุนไพร ซึ่งเป็น ประโยชน์ กับ สังคม ภายนอกด้วย

“ฟ้าทะลายโจร เป็น ยาสมุนไพร ประจำบ้าน แก้หวัด แก้เจ็บคอ ผมได้ฟัง จากกรมการแพทย์ แผนไทย ว่าสามารถ ป้องกัน โควิด-19 ได้ และ รายงาน ต่อที่ ประชุม ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติด เชื้อไวรัส โควิด-19 (ศบค.)

ว่าได้ แต่งตั้ง คณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว โดยท่าน นายกรัฐมนตรี รับทราบ และ ให้ดำเนินการ อย่างเร่งด่วน เรือนจำ ที่มี ความพร้อม ได้เตรียม หน้าดิน สำหรับ เพาะปลูกแล้ว อีกไม่นาน จะลง เมล็ดได้

โดยเฉพาะ สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ที่สำคัญ สำหรับ สถานการณ์ โควิด คาดว่าอีก ประมาณ 3 เดือน ราชทัณฑ์ จะเป็น คลังสำรอง ของ สมุนไพรได้

อ่านต่อ คลิก > ระดม 6,000 คลินิก ใช้สมุนไพร รักษาโควิด 

ประเทศไทยบอกเลย..ไฟเซอร์ ไม่มีนะจ๊ะ ตอนนี้มีเเต่ ไฟนรก !

วันนี้ เว็บไซต์ UFABET ของเรา ได้จัด โปรโมชั่น เพื่อเยียวยา คอพนัน คนทุก ดังนี้

โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นสล็อตฟรี ได้มากกว่า 30,000 เกม

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์
About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.