UFABET NEWS

ผลการรักษา ด้วยวิตามินดี เสริมกับ ยาอื่น พบว่า ช่วยผู้ป่วย โควิด – 19 ส่วนใหญ่ ฟื้นตัว ได้ดีขึ้น เกินกว่า 50%

ดังนั้น แนะว่า ทุกคน ควรเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน โควิด – 19 ด้วยวิตามินดี ทั้งการ กิน และ การรับ แสงแดด

คณะนักวิจัย ชาวอิสราเอล ได้ออกมา เผยว่า…

ภาวะขาด วิตามินดี ก่อนที่ จะติดเชื้อ ไวรัส โควิด-19 นั้น เชื่อมโยง กับ การเพิ่มขึ้น ของ อาการป่วย รุนแรง และ ความเสี่ยง เสียชีวิต จากโรคโควิด – 19

ซึ่งใน การศึกษานี้ ช่วยไขปริศนา การพบ ผู้ป่วยหนัก จำนวนมาก ล่าสุด ยังมี ผลการรักษาด้วย วิตามินดี เสริม กับ ยาอื่น ๆ  พบว่า ช่วยผู้ป่วย ส่วนใหญ่ ฟื้นตัว ได้ดี ขึ้นเกินกว่า 50%

ดังนั้น ได้แนะว่า ทุกคน ควรเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด – 19 ด้วย วิตามินดี ทั้งการกิน และ การรับ แสงแดด

มหาวิทยาลัย บาร์ อีลัน (BIU) ของ อิสราเอล

ได้เปิดเผย การค้นพบ ของ คณะนักวิจัย ชาวอิสราเอล ว่า ภาวะขาด วิตามินดี ก่อนติดเชื้อ ไวรัส โควิด – 19 นั้น เชื่อมโยง กับ การเพิ่มขึ้น ของ อาการป่วย รุนแรง และ ความเสี่ยง เสียชีวิต จากโรค โควิด – 19

การศึกษา ดังกล่าว จัดทำ โดยมหาวิทยาลัย และ ศูนย์การแพทย์ กาลิลี (GMC)

โดยได้ ประเมิน ความสัมพันธ์ ของ วิตามินดี ในร่างกาย ที่ระดับต่ำ ก่อนติดเชื้อ และ ความรุนแรง ของ โรคโควิด – 19 โดยคณะนักวิจัย ได้ทำ การตรวจวัด ระดับ วิตามินดี ในร่างกาย ของ ผู้ป่วย ที่เข้า รักษาตัว ในศูนย์ การแพทย์ ก่อนผล ตรวจโรค เป็นบวกใน ระยะ เวลา 14-730 วัน

และเมื่อ เทียบกับ ผู้ป่วย ที่มี อาการเล็กน้อย หรือ ปานกลางแล้ว พบว่า ผู้ที่ มีอาการหนัก มักมี ภาวะ ขาดวิตามินดี อย่างรุนแรง ก่อนติดเชื้อ

โดยอยู่ ที่ต่ำกว่า 20 นาโนกรัม ต่อมิลลิลิตร ถือเป็น ภาวะ ขาดวิตามินดี ขณะที่ ภาวะ พร่องวิตามินดี 20-30 นาโนกรัมต่อ มิลลิลิตร

ส่วนระดับ ปกติ จะมากกว่า 30 นาโนกรัม ต่อมิลลิลิตร การค้นพบนี้ ถือเป็น การไขปริศนา ที่ยัง ค้างคาว่า “ทำไม ผู้ป่วย โรคโควิด – 19 บางราย มีอาการ ป่วยหนัก กว่ารายอื่นๆ”

โดยเว็บไซต์ vdmeta.com ของ อิสราเอลได้ออกมา เผยข้อมูล การศึกษา ทางสถิติ จากการ รวบรวม ข้อมูล 88 ชิ้นงาน พบว่า 93% เกี่ยวกับ การรักษาด้วย วิตามินดี มี 29 ชิ้นงาน

ซึ่งมี ผลใน เชิงบวก และ มีผล การศึกษา 59 เรื่องที่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้ป่วย อาการดีขึ้น 56% สามารถ ใช้เป็น ยาเสริม การรักษา ที่มี ประสิทธิภาพ ในผู้ป่วย ที่เข้า รับการรักษา ในโรงพยาบาล ที่ติดเชื้อ โควิด และ ยังช่วย ปรับปรุง ภูมิคุ้มกัน

การใช้ วิตามินดี ยังแสดง ให้เห็น ว่าพายุ ไซโตไคน์ ลดลงด้วย

ทั้งนี้ ไซโตไคน์ เป็น สารที่ สร้าง และ หลั่ง โดยเซลล์ ในระบบ ภูมิคุ้มกัน ไซโตไคน์ หลายชนิด มีก่อการ อักเสบ และ โจมตี เซลล์ที่ดี อย่างไร ก็ตาม ผลการศึกษา ยังมี ปัจจัย ที่แตกต่างกัน

เช่น ความล่าช้า ในการรักษา จำนวน ผู้ป่วย ตัวแปร รูปแบบ การรักษา การรับประทาน อาหาร การให้ รับแสงแดด และ รูปแบบ ของ วิตามินดี ที่ใช้ มีทั้ง วิตามินดี 2 และ วิตามินดี 3

ปัจจุบัน พบว่า คนกรุงเทพฯ และ พนักงาน ออฟฟิศ 1 ใน 3 มีภาวะ พร่องวิตามินดี (Vitamin D) หรือมี ระดับวิตามินดี ในปริมาณที่ต่ำ

เนื่องจาก พฤติกรรม ในชีวิต ประจำวัน ที่ไม่ค่อย ได้รับ แสงแดด ทำให้ ผิวหนัง ไม่สามารถ สังเคราะห์ วิตามินดี ได้เท่า ที่ควร

ดังนั้น การเสริม ภูมิคุ้มกัน ด้วยวิตามินดี ประกอบดัวย

ข้อ 1.

ทำกิจกรรม ที่ได้รับ แสงแดด อย่างน้อย 15 นาที จำนวน 2 – 4 ครั้ง / สัปดาห์

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า แต่ละคน ต้องการ แสงแดด ในปริมาณ ที่ต่างกัน โดย คนผิว สีอ่อน รับแดด ช่วงฤดูร้อน เพียง วันละ 20 นาที

ส่วนคนผิว สีเข้ม อาจจะ ต้องใช้ เวลา รับแสงแดด นานขึ้น 6 เท่า เพื่อผลิต วิตามินดี ในปริมาณ เท่ากัน แต่ขณะ เดียวกัน สีผิว ที่เข้มกว่า ก็มี เกราะป้องกัน ปัญหา ผิวไหม้ ได้ดีกว่า

ข้อ 2.

รับประทาน อาหาร ที่ให้ วิตามินดีสูง เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า ปลาแซลมอน น้ำมันตับปลา ไข่แดง นม มาร์การีน ซีเรียล เป็นต้น

ข้อ 3.

อาหารเสริม วิตามินดี ถูกนำ มาสกัด ในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม

ด้าน ของ Bonnie Henry แพทย์ชาว แคนาดา

แนะนำ เพิ่มว่า ภูมิคุ้มกัน จะอ่อนแอลง เมื่อร่างกาย อยู่ใน สภาพแวดล้อม ที่ปลอดเชื้อ แม้ว่า คุณจะกิน อาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน  

แต่ควร จะออก จากบ้าน ไปสวน สาธารณะ ชายหาด เป็น ประจำ ภูมิคุ้มกัน จะเพิ่มขึ้น ตามการ สัมผัส ไม่ใช่ โดยการ นั่งอยู่บ้าน และ บริโภค อาหารทอด เผ็ด หวาน เครื่องดื่ม ที่ไม่ดี ต่อสุขภาพ

โควิดวันนี้ 15 กรกฎาคม 2564

เสียชีวิต นิวไฮ 98 ศพ พบติดเชื้อ รายใหม่ +9,186 ราย

เพจศูนย์ ข้อมูล COVID – 19 โพสต์เนื้อหา ยอดผู้ติด เชื้อโควิด-19  ประเทศไทย ประจำ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

พบยอด ผู้ติดเชื้อ โควิด – 19  รวม 9,186 ราย จำแนก เป็น ติดเชื้อใหม่ 9,107 รายติดเชื้อ ภายใน เรือนจำ / ที่ต้องขัง 79 ราย

ผู้ป่วย สะสม 343,352 ราย ( ตั้งแต่ 1 เมษายน )หายป่วย กลับบ้าน 5,543 ราย

หายป่วย สะสม 238,701 ราย ( ตั้งแต่ 1 เมษายน ) เสียชีวิต 98 ราย

ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบ ผู้ติดเชื้อ โควิด 19 สูงสุด

เกาะติดเ ช็คอัพเดท “โควิดวันนี้” 10 จังหวัด ติดเชื้อ สูงสุด กทม.-ปริมณฑล พุ่งไม่หยุด 4,862 ตวจ.ทะยาน ต่อเนื่อง 3,667 ราย

จํานวน ผู้ติดเชื้อ โควิด ในประเทศ รายใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัด อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2332 ราย

2 สมุทรปราการ 1006 ราย

3 สมุทรสาคร 577 ราย

4 ชลบุรี 513 ราย

5 ปทุมธานี 398 ราย

6 นนทบุรี 347 ราย

7 ฉะเชิงเทรา 339 ราย

8 นครปฐม 202 ราย

9 ปัตตานี 195 ราย

10 นราธิวาส 191 ราย

:: เมื่อ ‘เดลต้า’ ระบาดเกือบทั่วโลก UFABET NEWS

ยุคโควิด เยียวยา ไม่มี เราก็ หาเงินได้ ไม่ต้องง้อ รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.