UFABET NEWS

นาย ยุทธนา หยิมการุณ อธิบดี กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้เปิดให้ ผู้ที่ สนใจซื้อ เอกสาร การประมูล สิทธิ การเช่า อาคารราช พัสดุ พร้อมที่ดิน

ซึ่งเป็น ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข ทะเบียนที่ กท.2723 (บางส่วน) โฉนดที่ดิน เลขที่ 3249 ย่านคลองสาน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 0-3-29 ไร่ หรือ วังค้างคาว มีระยะเวลา เช่า 30 ปี ที่กรม

เปิดเช่า อาคาร 100 ปี “วังค้างคาว”

ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น. และ ในวันที่ 9 ก.ย.จะเชิญ ผู้ที่ ซื้อเอกสาร ร่วมรับฟัง คำชี้แจง รายละเอียด การประมูล พร้อมเสนอเงิน ค่าธรรมเนียม การจัด ให้เช่า ไม่ต่ำกว่า 9.47 ล้านบาท และ หลักประกัน ซอง 947,520 บาท

พร้อมยื่นซอง ประมูล และ หลังจากนั้น จะเปิดซอง ประมูล ต่อคณะกรรมการ เวลา 10.30 น. วันที่ 23 ก.ย.นี้

ซึ่ง วังค้างคาว เป็นบ้าน พระประเสริฐ วานิช หรือ (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ) เป็น อาคาร เก๋งจีน 2 ชั้น ก่ออิฐ ถือปูน หลังคามุง กระเบื้อง หน้าจั่ว ปูนปั้น ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา

ต่อมา นายเว้น (บุตร) ได้บริจาค ให้กับ กระทรวง พระคลัง มหาสมบัติ สร้างใน สมัย รัชกาล ที่ 5 ปี 2450 – 2460

บริษัท หลักสุงเฮง ขอเช่า เป็น สำนักงาน และ ท่าเรือ จากนั้น ห้างฮั่ว จั่วจั่น ขอเช่า ต่อเป็น พื้นที่ เก็บสินค้า

เมื่อเลิกเช่า ตัวอาคาร ถูกปิดร้าง ทำให้ มีค้างคาว เข้ามา ทำรัง จำนวนมาก จึงทำ ให้คนเรียก อาคารหลัง นี้ว่า “ วังค้างคาว ”.นั้นเอง

เปิดไทม์ไลน์ ตำนาน “วังค้างคาว” อาคารร้อยปี

อาคาร ประวัติศาสตร์ บ้านพระ ประเสริฐ วาณิช (เขียว) หรือ อาคาร “ วังค้างคาว ” ซึ่งอยู่ใน ความสนใจ อยู่ตอนนี้ หลังจาก ” กรมธนารักษ์ ” ได้ประกาศ เตรียมเปิด ประมูลสิทธิ การเช่า อาคาร ราชพัสดุ “วังค้างคาว”

โดยเป็นไป ทั้งเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในเชิง เศรษฐกิจ และ ส่งเสริม การอนุรักษ์ อาคาร ที่ยัง ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม หรือ สถาปัตยกรรม ให้คง อยู่สืบไป

หลายความ สนใจ จึงมา อยู่ที่ อาคาร ราชพัสดุ บ้านพระประเสริฐ วาณิช (เขียว) หรือ อาคาร วังค้างคาว แห่งนี้ ที่กรมธนารักษ์ ตั้งราคา เปิดประมูล การเสนอเงิน ค่าธรรมเนียม การจัด ให้เช่า ไว้ที่ ไม่ต่ำ กว่า 9,475,200 บาท

ย้อนตำนาน “วังค้างคาว”

วังค้างคาว หรือ บ้านพระประเสริฐ วาณิช (เขียว) เป็นหนึ่ง ในอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น ที่ราชพัสดุ ที่มี ลักษณะ ยังทรงคุณค่า ที่ควรแก่ การอนุรักษ์ไว้ ที่สุด

ซึ่งอาคาร ดังกล่าว ได้ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา โดยจาก หลักฐาน ตามโฉนด ที่ดิน เลขที่ 999 ออกเมื่อ 31 ธันวาคม ร.ศ.125 (พ.ศ.2495)

เดิมเป็น กรรมสิทธิ์ ของ พระประเสริฐ วานิช หรือ (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ)  โดยลักษณะ และ รูปแบบ ของ อาคาร เป็นกลุ่ม อาคาร เก๋งจีน 2 ชั้น 2 หลัง

ตั้งขนานกัน หันหน้า ออกแม่น้ำ เจ้าพระยา มีระเบียง เชื่อมถึงกัน ล้อมลาน โล่งตรง กลางไว้ พื้นที่ ตรงกลาง ด้านล่าง ของ อาคาร เป็น ลานโล่ง ขนาดใหญ่ และ พื้นที่ บริเวณ ใต้ถุน อาคาร ถูกแบ่ง ออกเป็น สัดส่วน ทั้งสองฝั่ง

เพื่อใช้ ประโยชน์ เป็น ที่เก็บ สินค้า ซึ่งใน ตัวอาคาร ก่ออิฐ ถือปูน หลังคา มุงกระเบื้อง หน้าจั่ว ปูนปั้น สร้างใน รัชสมัย พระบาท สมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว หรือ ( รัชกาลที่ 5 )

ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้ประกาศ ขึ้นบัญชีให้ อาคารราช พัสดุ บ้านพระประเสริฐ วาณิช (เขียว) หรือ วังค้างคาว เป็น “โบราณสถาน”

ตามราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 135 ตอน พิเศษ 165 ง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็น การอนุรักษ์ อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็น ที่ราชพัสดุ ที่มี ลักษณะ ยังทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือ สถาปัตยกรรม ที่ควรค่า แก่การ อนุรักษ์ไว้ อย่างมาก

ไทม์ไลน์ ผู้ครอบครอง “วังค้างคาว” ก่อนเปลี่ยนมือ อีกครั้ง

ถัดจาก การครอบครอง ของ พระประเสริฐวานิช หรือ (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ) ซึ่งได้ ปรากฏ หลักฐาน ตามโฉนด ที่ดิน เลขที่ 999 ออกเมื่อ 31 ธันวาคม ร.ศ.125 (พ.ศ.2495) นั้น ต่อมา “วังค้างคาว”

ได้เปลี่ยนมือ สู่ “นายเว้น” ผู้เป็น บุตรชาย ของ เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ ซึ่งถัด จากนั้น ในปีพ.ศ.2464 บ้าน และ ที่ดิน ซึ่งมี  นายเว้น เป็น เจ้าของ ก็ได้ เปลี่ยนมือ อีกครั้ง

โดย นายเว้น ได้บริจาค ให้กระทรวง พระคลัง มหาสมบัติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2464 และ ทั้งนี้ ในช่วง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2450 – 2460 ได้มี การให้ บริษัท หลักสุงเฮง ของ นายเหียก วงเอี่ยม อดีตประธาน หอการค้าไทย – จีน เช่า อาคาร และ พื้นที่

ให้เป็น สำนักงาน และ ท่าเรือ ของ บริษัทฯ ซึ่งดำเนิน กิจการ รับ – ส่ง สินค้า ทางเรือ จากนั้น ห้างฮั่ว จั่วจั่น ก็ได้มา ขอเช่าต่อ  โดยใช้ พื้นที่ ใต้ตึก เป็น ที่เก็บ สินค้า

เมื่อเลิกเช่าแล้ว ตัวอาคาร จึงถูก ปิดร้าง ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ มาหลาย สิบปี จึงทำ ให้มี ค้างคาว เข้ามา ทำรัง และ อาศัย อยู่บริเวณ ใต้ตึก เป็น จำนวนมาก จนกลาย เป็น สาเหตุที่ ทำให้ มีคนเรียก อาคาร เก่าหลัง นี้ว่า “วังค้างคาว” ตั้งแต่ นัดจากนั้น เป็นต้นมา นั้นเอง

“วังค้างคาว” และ อาคาร ร้อยปี อื่นๆ ของ กรมธนารักษ์

หลายคน คงอาจจะ ยังไม่ ทราบว่า ในจำนวน ตึกเก่า อาคารร้อยปี หลายหลัง ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และ ในจังหวัด อื่น ๆ นั้น ปัจจุบัน มีอยู่ ราว ๆ กว่า 200 หลัง

ที่อยู่ ในความ ครอบครอง ดูแล ของ​ “กรมธนารักษ์”  ซึ่งใน ก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ ได้มี แนวคิด ที่จะนำ อาคาร เก่าแก่  โบราณสถาน

ซึ่งมี ความสวยงาม เชิงสถาปัตยกรรม และ คุณค่า ทางประวัติศาสตร์ นำออกมา ให้เอกชน และ หน่วยงาน ต่าง ๆ ประมูล เพื่อพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม แทนที่ จะปล่อย ทิ้งร้าง หรือ ทำลาย จะเสีย ประโยชน์

โดยที่ นอกจาก วังค้างคาว ที่เป็นหนึ่ง ในแผนการ ดังกล่าวแล้ว ก็ยัง มีอาคาร โบราณ อื่น ๆ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิเช่น

บ้านอำมาตย์เอก พระยาพายัพพิริยกิจ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งนี้ เป็น บ้าน ของ พระยา พายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) บิดา ของ จอมพล ประภาส จารุเสถียร ตั้งอยู่ ในซอย สามเสน 5 (ซอยพายัพ) ตรงข้าม กับ วัดสามพระยา

ตึกเขียว ขุนพิทักษ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

นี้ก็ เป็น อีกหนึ่ง อาคาร โบราณ ที่เคย มีชื่อเสียง ในโซเชียล เนื่องจาก ถูกเล่าขาน เรื่องของ ความลี้ลับ ในทำนอง ว่า เป็น ” บ้านผีสิง “

โดยทางกรมฯ ได้มี แนวคิด จะนำมา พัฒนา เป็น บูทีค โฮเตล ร้านกาแฟ สปา ร้านอาหาร หรือ ปรับให้ เป็นสถานที่ ถ่ายทำ ภาพยนตร์ นั้นเอง

:: “ทอยทอย ธนภัทร” แทง 20 แผล UFABET NEWS

ช่องทาง หาเงิน ง่าย ๆ ยุคโควิด ด้วยเกม พนันออนไลน์ BY UFABET

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมพนัน ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.