เปิดประเทศ"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" UFABET NEWS

UFABET NEWS

ถึงเวลาที่ รอคอยแล้ว …  จริง ๆ หรือไม่ ? สำหรับ โครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) จากร้าง สู่การฟื้น ด้วยความหวัง ถ้าแม้ว่า เมืองไทย ยังอยู่ ภายใต้ มรสุม ของ เชื้อโควิด – 19

ในวันนี้ เราเชื่อว่า ทุกคน น่าคงจะยัง จำภาพ ความคึกคัก ก่อนเกิด วิกฤติโควิด – 19 ได้ เป็นอย่างดี และ ภาพเหล่านั้น ก็กลาย เป็น “ความทรงจำ” หลังจาก เหตุการโควิด-19 เข้ามา ถาโถม จนถึง ระลอก 2 ที่เรียก ได้ว่าแทบ จะเป็น เมืองร้าง เลยทีเดียว

ณ เดือนมีนาคม 2564 เพียงก้าวแรก ที่มาถึง สนามบิน ภูเก็ต แต่สิ่ง ที่ปรากฏ ก็คือ นักท่องเที่ยว จากที่เคย ขวักไขว่ กลับเห็น เพียงบางตา และ บรรดา ร้านค้า ต่าง ๆ ได้ขึ้นป้าย “CLOSE!”

ซึ่งนั่น ก็ไม่รู้เลย ว่าจะเป็น การปิด แบบชั่วคราว หรือ แบบ ถาวร กันนั้น โดยที่ มีหลาย ๆ คำบอกเล่า ของคน ในพื้นที่

และที่มี ทีมข่าว เฉพาะกิจฯ นั้น ได้มี โอกาส สอบถาม ในเวลานั้น ต่างเป็นเสียงเดียวกัน นั้นว่า “ปิดดีกว่าเปิด…”

เพราะว่า ไหนจะต้นทุน ที่จะต้องแบกไว้ ไหนต้อง มาคอยลุ้น ว่าจะมี ลูกค้า เข้ามา สักคนไหม สู้ “ปิด” ไปเลย ดีเสียกว่า…

แต่ว่า การปิด… นั้น ไม่ได้ หมายความว่า พวกเขา ยอมจำนน อย่างไร้ ความหวัง เพราะว่า “ความหวัง” ของพวกเขา นั้น ก็ยัง คงมี อย่างเต็มเปี่ยม

ถ้าแม้ว่า มันจะ เป็นครั้งสุดท้าย ก็ตาม แต่ก็ ยังอยาก จะเดิมพัน ขอเพียงแค่ “ภูเก็ต” ได้โอกาส ให้กลับมา เป็น “เมืองปั๊มเงิน” ให้ประเทศไทย อีกครั้ง!!

ซึ่งใน ห้วงเวลานั้น ตัวเลข ที่น่าใจหาย ของ เมืองภูเก็ต คือ จากการ สำรวจ ของ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่ยังคง พบว่า เฉลี่ย ของ รายได้ ของประชากร ภูเก็ต ต่ำกว่า ความยากจน ของ ประเทศเสียอีก เหลือเพียง 1,972 บาทต่อเดือน เท่านั้นเอง

แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก

“เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของ ‘ความหวัง’

ถ้าใน วันนี้ คนไทย ไม่มี ความหวัง ก็ไม่ต้อง พูดเรื่องอื่นเลย เพราะ อนาคตไม่มีแล้ว” และอีก หนึ่งในถ้อยคำ จาก นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม หรือ นายก สมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยว ของ จังหวัดภูเก็ต

ที่ได้ ออกมา ให้คำตอบ กับ ทีมข่าวเฉพาะกิจฯ ถึงภาพ ที่จะเกิดขึ้น หากเมืองภูเก็ต ได้กลับมา เปิดอีกครั้ง แม้ว่า ในขณะนั้น จะพบการหายไป ของ ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งรายเล็ก และ รายน้อย ในจำนวนมาก

และพร้อม ยืนยันว่า “การกลับมาเปิด ไม่ยาก ขอแค่ คนมีความหวัง” ?

ดีเดย์ วันนี้ 1 กรกฎาคม

 • สายการบินเอทิฮัด เส้นทาง อาบูดาบี – ภูเก็ต
 • สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เส้นทาง ดูไบ – ภูเก็ต
 • สายการบินอิสราเอล เส้นทาง เทลองวีฟ – ภูเก็ต
 • สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง สิงคโปร์ – ภูเก็ต

ข้อกำหนด ก่อนเดินทาง… เข้าเมืองภูเก็ต

 • ต้องมีหนังสือ รับรอง COE หรือ Certificate of Entry เท่านั้น
 • จะต้องมี ใบรับรอง จากแพทย์ ว่าไม่ได้ติด เชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เป็นต้น
 • กรมธรรม์ฯ ครอบคลุม กำหนด ค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพ – รักษาพยาบาล รวมไป กรณีโควิด-19 ต้องมี วงเงิน อย่างน้อย ไม่ต้ำกว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือ เทียบเท่า 3,202,000 บาทไทย
 • ต้องมีหลักฐาน การชำระ ค่าที่พัก และ ตรวจหาเชื้อ RT-PCR
 • ต้องกักตัว หรือ ต้องเข้าพัก ไม่น้อยกว่า 14 วัน เท่านั้น
 • ต้องมีเอกสาร รับรอง ได้รับการฉีด วัคซีนครบเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขั้นตอน ระหว่าง เข้าพักใน ภูเก็ต

 • เมื่อเดินทางถึง ภูเก็ต จะมี เจ้าหน้าที คัดกรอง อาการ ทางเดินหายใจ และ วัดไข้ ที่สนามบิน
 • ต้องใช้ แอปพลิเคชัน ที่กำหนด เปิดระบบ ตลอดเวลา เท่านั้น
 • ห้ามนักท่องเที่ยวแวะ หรือ หยุดพัก ในสถานที่ ใด ๆ ก่อนถึง ที่พัก โดยเด็ดขาด
 • นักท่องเที่ยว จะต้องตรวจ เชื้อโควิด-19 RT-PCR 1 ครั้ง และ ห้ามออกนอก ตัวโรงแรม จนกว่า จะยืนยันผล เท่านั้น
 • หากนักท่องเที่ยว อยู่ไม่เกิน 7 วัน ตรวจเชื้อ ครั้งที่ 2 ในระหว่าง วันที่ 6-7
 • หากนักท่องเที่ยว อยู่ 10-14 วัน ตรวจเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 12-13 เท่านั้น
 • ห้ามให้ นักท่องเที่ยว ค้างคืน ในสถานที่อื่น นอกเหนือ จากที่ พักที่กำหนดไว้ อย่างเด็ดขาด

5 เงื่อนไข ของ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”

 • มีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์
 • เกิดการ กระจาย ของ โรคโควิด – 19 ในจังหวัด ทั้ง 3 อำเภอ และ มากกว่า 6 ตำบล
 • เกิดการระบาด เกิน 3 คลัสเตอร์ หรือหา สาเหตุ การเชื่อมโยง การแพร่ ระบาด ไม่ได้
 • อัตรา ครองเตียง ในโรงพยาบาล เกิน 80%
 • การแพร่ ระบาด เป็น วงกว้าง โดยควบคุม ไม่ได้

หากไม่ เป็นไป ตามกำหนด ก็จะถูกยกเลิก ทันที !! ซึ่งใน ทั้ง 5 เงื่อนไข ที่ว่านั้น ทาง “ภูเก็ต” ก็จะ น้อมรับ ทุกเงื่อนไข เพื่อโอกาส ในการเปิด “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ในครั้งนี้

องค์การเภสัชกรรม ผย ขาย “วัคซีนโมเดอร์นา”

จีพีโอ เผย ขาย “วัคซีนโมเดอร์นา” ให้โรงพยาบาล เอกชน โดสละ 1,100 บาท จำนวน 3.9 ล้านโดส

การกำหนด ราคาขาย วัคซีนชนิด โมเดอร์นา ให้กับ โรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และ ค่าประกันภัยรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว

โดยสมาคม โรงพยาบาลเอกชน จะไปกำหนด ราคากลาง ค่าบริการฉีด ที่เป็น อัตราเดียวกัน ทุกโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน แต่ละ โรงพยาบาล จะได้ประกาศ ให้ประชาชน ได้สั่งจอง หรือ ยืนยัน เพื่อการจอง อย่างเป็น ทางการ ในต้นเดือน กรกฎาคมนี้ เพื่อทำการ ส่งจำนวน การจอง ของ แต่ละ โรงพยาบาล

นำเข้ามา โดยทางบริษัท ที่จะทยอย จัดส่ง ให้ใน งวดแรก ในไตรมาส ที่ 4/2564 ประมาณ จำนวน 3.9 ล้านโดส และ งวดที่ 2 ในไตรมาส ที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ดำเนิน การจัดหา วัคซีน ป้องกัน โควิด – 19 เพิ่มเติม ของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว หากได้รับ การยืนยัน จอง จำนวน เพิ่มเติม จากบริษัท นั้นเอง

ลงทะเบียน รับเงิน ออนไลน์ ง่าย ๆ ได้ดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • เริ่มการเดิมพันได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู้ระบบ เดินพัน

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์ เดินพันออนไลน์ กับ UFABET ได้เงินง่าย โอนไว ได้เงินไวชัวร์ การันตี 100 % แทงบอลออนไลน์ ผ่านหน้า เว็บไซต์ ได้เงิน และ จ่ายหนัก จ่ายตรง เงินเข้าไว ภายใน 1 นาที มี มาตรฐาน ที่ได้ การยอมรับ  ในระดับสากล มากกว่านั้น

เรายัง มีทีมงาน ที่ค่อย พัฒนา ระบบ ระดับ ต้น ๆ โลก เพื่อความ ปลอดภัย รักษา ข้อมูล สมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ ลุ้นรับโบนัส ทันที สูงสุด 8,000 ไม่พอ ยังแถมเงิน เครดิตฟรี

ให้อีก ทุกครั้ง ที่ฝากเข้า มาอีก 20 % ตลอด ทุกช่วงเวลา และ สมัครง่าย ขั้นตอนน้อย ใช้ระยะ เวลารวม ไม่เกิน 5 นาที เปิดให้ บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

รับเงินได้ง่าย ๆ จาก UFABET

 • กิจกรรมทายผลหวย ไม่ต้องลงเดิมพัน ทายถูกรับทันที 10,000 บาท
 • โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น
 • โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ไม่ต้องเเย่งกัน ได้ทุกคน
 • โปรโมชั่น ปลอบใจ เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง ได้ลุ้น iphone 11 pro max อีกด้วย
 • โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.