UFABET NEWS

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 - UFABET NEWS

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย เปิดให้ลงทะเบียน สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ

เริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ  ในวันที่ 24 ก.ย. 64 ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. จำนวน 2,000,000 สิทธิ เช็กรายละเอียดได้ ที่นี่ UFABET BLOG

กรณี กระทรวงการท่องเที่ยว และ กระทรวงการกีฬา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ในภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยว ภายในประเทศ

โดยทางรัฐบาล ต้องการให้โครงการนี้ ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงสนับสนุนการสร้างงาน และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในองค์รวม อีกด้วย

เงื่อนไขการลงทะเบียน“ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ” สำหรับประชาชน

สำหรับผู้ที่ ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ “ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ” จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยนับตามวัน ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนจะได้รับสิทธิ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ทั้งใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลย ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้าน ของผู้ใช้สิทธิ (หรือเรียกได้ว่า ห้ามเที่ยวในบ้านตัวเอง ต้องออก ตวจ. เท่านั้น)

แล้วสำหรับประชาชนที่เคย ได้ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ของ เฟส 1 และ 2 ไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ แต่ว่าสามารถใช้สิทธิ ที่คงเหลือต่อได้ เท่านั้น

ไทม์ไลน์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

วันที่ 24 ก.ย.64

เปิดลงทะเบียนประชาชน ( สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบีย และ ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2 ) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ( ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วง วันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.64 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก)

วันที่ 8 ต.ค.64

เปิดโรงแรม / ที่พัก ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ สามารถเลือก และจองที่พักได้

วันที่ 15 ต.ค.64

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ สามารถเริ่มเข้าพัก (Check in) ได้เลย ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป

วันที่ 23 ม.ค.65

วันสุดท้าย เปิดจองโรงแรม/ที่พัก หากประชาชนที่ได้รับสิทธิแล้ว จะต้องใช้สิทธิก่อนวันที่ 23 ม.ค.65 เท่านั้น

วันที่ 31 ม.ค.65

สิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และ Check out วันสุดท้ายในโครงการ โดยประชาชนที่ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 จะต้องออกจากที่โรงแรม / ที่พัก ก่อนวันที่ 31 ม.ค. 65 หากคุณ Check out หลังจากนั้น จะต้องจ่ายเองแบบเต็ม ๆ เลย

วิธีใช้ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 - UFABET NEWS

วิธีลงทะเบียน“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” สำหรับประชาชน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

***หมายเหตุ เบอร์โทรศัพที่ใช้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับ เบอร์ที่ลงทะเบียน ในแอปฯ เป๋าตัง

2.ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

3.เมื่อคุณดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

4.เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แจ้งขอจองห้องพัก กับทางโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนต่าง ของคุณ ในร้อยละ 60 ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือว่า อาจจะโทรสำรองห้องพัก กับเจ้าหน้าที่โรงแรม ก็ได้เช่น

5.ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

6.สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน สามารถจองได้ตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน ( ในกรณีที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน )

7.Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

8.Check-out

9.เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10.ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

 • สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก
 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 • สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทาง และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 2565

UFABET แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แบบไม่ต้องเสียค่าเครื่องบิน

น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี ByUFABET

น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม ที่ แบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขา  ตามชั้นหินเป็นระยะทาง ประมาณ 1,500 เมตร

ที่สำคัญ น้ำตกเอราวัณ แห่งนี้นั้นเป็นยังน้ำตกที่ใกล้กรุงเทพ และ มีชื่อเสียงใน จังหวัดกาญจนบุรี และถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากๆ อีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณมีบ้านพัก เต็นท์และค่ายพักแรม มีร้านค้า ขายอาหารมากมายหลายร้านไว้ ค่อยให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชม. ด้วยค่ะ

หาดสอสัตหีบ ชลบุรี ByUFABET

หาดสอสัตหีบ ชลบุรี

สำหรับหาดสอ นี่ก็เรียกได้ว่า เป็นหาดสวย น้ำใส ในหุบเขา ที่เป็นชายหาดเล็กๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ  อยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นชายหาดที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา บรรยากาศเงียบ ร่มรื่น จนต้องบอกเลยว่า เหมาะสำหรับการไปพักผ่อน หย่อนใจ แบบสุด ๆ

ซึ่งหาดสอ  อยู่ในความดูแล ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่อนุญาตให้จับสัตว์น้ำ และปะการังโดยเด็ดขาด

โดยจุดเด่น น่าไปเที่ยว ของหาดสอเลย ก็คือ  เป็นหาดที่มีทรายทอดยาว  เนื้อทรายละเอียดสลับก้อนหินกรวด มีน้ำทะเลใส สะอาด

นอกจากที่จะเป็นหาดสวยงามแล้ว ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ของหาดสอ ก็ยังมีเปลผ้าใบ เสื่อ ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม  สิ่งของเครื่องใช้ ห้องน้ำ มีบริการเรือคายัค เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ ชมปะการรัง ในยามเย็น อีกด้วย

สวนบิ๊กเต้ สระบุรี ByUFABET

สวนบิ๊กเต้ สระบุรี

สำหรับสาว ๆ ที่ชื่นชอบดอกไม้ เเต่ว่าไปงาน “รักดอก” ไม่ทัน ต้องมาทางนี้เลย “สวนบิ๊กเต้” เพราะว่าที่แห่งนี้นั้น เป็นแหล่งผลิตและส่งออกดอกเบญจมาศบนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่

ซึ่งได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ชมความสวยงาม ของเหล่าดอกไม้นานาชนิด ที่กำลังบานสะพรั่งนับล้านดอก โดยสลับสีสันกันในแต่ละแปลง และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยคิดค่าเข้าชม เพียงแค่คนละ 20 บาทเท่านั้น

เที่ยวใกล้กทม. อ่างเก็บน้ำทรายทอง นครนายก ByUFABET

อ่างเก็บน้ำทรายทอง นครนายก

สำหรับเหล่านักท่องเที่ยวสายเสพติดธรรมชาติ ห้ามพลาดเลยกับ อ่างเก็บน้ำทรายทอง ที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีโดดเด่นด้วยวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโดยรอบที่ยังคง มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ

หากใครที่ต้องการมา พักผ่อน หย่อนใจ ที่นี่บอกเลยว่าคุณนั้น จะสามารถสัมผัสได้ถึง ความเงียบสงบ ปลอดโปร่งโล่งสบาย ด้วยสีเขียวขจี ของภูเขา และ ต้นไม้

ซึ่งเหมาะสำหรับมาพักผ่อน เดินเล่นชมวิว ส่วนในช่วงยามน้ำลด บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ก็ยังสามารถมองเห็นพื้นดิน และผืนหญ้า รวมทั้งลำธารขนาดเล็ก ๆ

ที่สำคัญเรานั้นยังสามารถลงไป เดินเล่น หรือว่าจะตั้งแคมป์ ปิคนิค แบบชิล ๆ ได้อีกด้วย

วิธีหาเงินเที่ยว สไตล์ UFABET

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

เว็บคาสิโน เล่นเงินง่าย ได้เงินไว ปลอดภัยต้อง UFABET

เว็บไซต์พนันออนไลน์ ปลอดภัย ได้เงินจริง ต้องที่นี่เลย UFABET เพราะเราพร้อมให้บริการ เกมเดิมพันที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าทุกท่าน อย่างเที่ยงตรง และไม่เคยมีการโกง เกิดขึ้นที่นี้อีกด้วย

เอาใจคอพนันบาคาร่า ไม่ว่าจะเป็น การเล่นแบบเทเบิลเกมส์ หรือจะเป็นแบบบาคาร่าสด ที่มีดีลเลอร์ สาวสวย สุดแซ่บ และน่ารัก คอยแจกไพ้ ให้กับคุณได้ สนุกสนาน และ ความสุขในการเดิมพันของคุณ ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเดิมพันที่ทั้ง สบายตา สบายใจ

>> มือใหม่ต้องอ่าน สูตรเซ็กซี่บาคาร่า เข้าใจง่าย ได้เงินจริงที่ UFABET

โปรโมชั่น สุดพิเศษ รับทันที เมื่อสมัคร UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.