UFABET NEWS

โดยเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กรณี นายแพทย์บุญ วนาสิน หรือ หมอบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก็ได้ ออกมา เผยว่า จะร่วมมือ กับ องค์กรใหญ่ ของ ภาครัฐ เพื่อเจรจา ซื้อวัคซีน ชนิด mRNA อีก 2 ยี่ห้อ

ยี่ห้อแรก จาก บริษัท ไบออนเทค บริษัทยา สัญชาติ เยอรมนี ผู้พัฒนา วัคซีน ป้องกัน ไวรัส โควิด – 19 ร่วมกับ บริษัท ไฟเซอร์ ของ สหรัฐอเมริกา ส่วนอีก ยี่ห้อ จาก บริษัท โนวาแวก​ซ์ อิงค์ หนึ่งใน ผู้ผลิต วัคซีน รายใหญ่ ของ สหรัฐฯ

จำนวน 20 ล้านโดส โดยจะ เร่งให้ แล้วเสร็จ ภายใน สัปดาห์นี้ ตามที่ ได้เสนอ ข่าวไป แล้วนั้น

คุณหมอบุญ ให้สัมภาษณ์ กับ สื่อของ บีบีซีไทย

ล่าสุด คุณหมอบุญ ได้ออก มาให้ สัมภาษณ์ กับ ทางสื่อ ของ บีบีซีไทย ว่า วันนี้ 15 ก.ค. บริษัท จะลง นามสัญญา เพื่อนำเข้า วัคซีน จากบริษัท ไบออนเทค

โดยจะมี หน่วยงาน ของทาง ภาครัฐ ที่มี สิทธินำเข้า วัคซีน ร่วมลงนามด้วย ซึ่งจะ เปิดเผย ชื่อหลังจาก การลง นามแล้วเสร็จ

การลงนาม ในวันนี้ จะถือว่า เป็น ขั้นตอน สุดท้าย ในการ ยืนยัน จำนวน วัคซีน ที่สั่งซื้อ และ นำเข้า หลังจาก ดำเนินการ กระบวนการ ต่าง ๆ มา 1 เดือนแล้ว

เหลือเพียง แค่ทาง สหรัฐฯ เท่านั้น ว่าจะ อนุมัติ ตามที่ ขอไป 20 ล้านโดส ในระยะแรก หรือไม่ นั้นเอง

หลังจากนั้น คาดว่า จะใช้ เวลาเพียง 1 วัน เพื่อขึ้น ทะเบียน วัคซีน เนื่องจาก เป็น วัคซีน ชนิดเดียวกัน กับ ที่บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ได้ขึ้น ทะเบียน ไว้กับ สำนักงาน คณะกรรมการ อาหาร และ ยา (อย.) สำหรับ ใช้ใน ไทยได้ ในภาวะ ฉุกเฉินแล้ว ก่อนจะ นำเข้า ได้เลย ภายใน 1 สัปดาห์ โดยมี เครือโรงพยาบาล ธนบุรี จะเป็น ผู้กระจาย วัคซีนหลัก นั้นเอง

อย่างไร ก็ตาม หมอบุญ ปฏิเสธ ที่จะ เปิดเผย ชื่อหน่วยงาน ของ ภาครัฐ ที่จะ เป็น ผู้นำเข้า ยืนยัน ว่าหน่วยงาน ดังกล่าว ไม่มี ส่วนได้ ส่วนเสีย จากการ เป็น ผู้นำ เข้าวัคซีน และ ช่วยด้วย ความบริสุทธิ์ใจ

5 องค์กรว่าที่ พันธมิตร “หมอบุญ”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ราชกิจ จานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ ศูนย์บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เรื่อง แนวทางการ บริหาร จัดการ วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด – 19 สาระสำคัญ อยู่ที่ ข้อ 3 ที่ระบุ ให้ 5 หน่วยงาน ที่มี หน้าที่ และ อำนาจ ในการให้ บริการ ทางการแพทย์ หรือ สาธารณสุข แก่ประชาชน

ร่วมมือกัน ในการ ดำเนินการ จัดหา สั่ง หรือนำเข้า วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ วัคซีน ที่มี คุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว และ ทั่วถึง ภายใต้ กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามหลักเกณฑ์ ที่หน่วยงาน นั้น ๆ กำหนด

โดย 5 หน่วยงาน ดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. กรมควบคุมโรค
 2. องค์การเภสัชกรรม
 3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 4. สภากาชาดไทย
 5. ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ หรือ หน่วยงานของรัฐ

2 ตัวเลือก ที่ตัดออก

จนกว่า จะถึง วันพรุ่งนี้ คงยัง ไม่มี ข้อสรุปว่า องค์กรใด ของ ภาครัฐ ที่ร่วมกับ หมอบุญ เจรจา นำเข้า วัคซีนจาก บริษัท ไบออนเทค

แต่องค์การ เภสัชกรรม (อภ.) น่าจะเป็น ตัวเลือก แรกที่ ถูกตัดออก หากพิจารณา จากความ ขัดแย้ง ล่าสุดที่ อภ.แจ้งความ ดำเนินคดี ตามกฎหมาย กับ หมอบุญ ในข้อหา “หมิ่นประมาท ผู้อื่น ด้วยการ โฆษณา อันเป็นเหตุ ให้องค์การ เภสัชกรรม ได้รับ ความเสียหาย”

กรณี หมอบุญ ให้สัมภาษณ์ เรื่องการ นำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา ของ สมาคม โรงพยาบาล เอกชน โดยระ บุว่า อาจจะ ต้องเสีย ภาษี มูลค่าเพิ่ม ประมาณ 2 รอบ รอบแรก มาจาก อภ. ที่ซื้อ วัคซีน จากบริษัท ผู้แทน

รอบที่ 2 จาก โรงพยาบาล เอกชน ซื้อต่อ จาก อภ.อีกครั้ง บวกกับ ค่าบริหาร จัดการอีก ซึ่งทำให้ วัคซีน มีต้นทุนสูง มากขึ้น

อีกทั้ง คุณหมอบุญ ยังเผย อีกว่า วัคซีน ทางเลือก เจอภาษี 2 รอบ เฉียด 24% และ รพ.ธนบุรี ชี้แจง กรณี หมอบุญ พาดพิง องค์การ เภสัชกรรม

ขณะที่ทาง อภ.โต้ว่า เป็น ข้อมูล อันเป็นเท็จ ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด และ เกิดความ เสียหาย แต่ อภ.ยืนยัน ว่าไม่ สามารถ เปิดเผย ราคา นำเข้าได้

ให้เหตุผล ว่าเป็น ข้อตกลง ในการ เจรจา ซื้อขาย ที่ไม่ให้ ทั้ง 2 ฝ่าย เปิดเผย ราคา ซื้อขาย ของ คู่ค้าได้

ประกอบ กับ ที่หมอบุญ ให้สัมภาษณ์ กับ บีบีซีไทย สะท้อน ปัญหา การนำเข้า วัคซีน โดยภาคเอกชน ที่ผ่าน มาว่า ที่โรงพยาบาล ของตน ไม่สามารถ นำเข้า วัคซีนได้

เพราะติด เงื่อนไข ในภาวะ ฉุกเฉิน ที่ผู้ผลิต จะต้อง ทำสัญญา กับ หน่วยงาน รัฐเท่านั้น จนกระทั่ง โควิด ระบาดหนัก เป็น ระลอกที่ 3 รัฐบาล จึงมี นโยบาย วัคซีน ทางเลือก

เพื่อให้ เอกชน มีส่วน ร่วมใน การนำเข้า วัคซีนได้ หลังจากนั้น ไม่นาน ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ก็สามารถ นำเข้า วัคซีน ซิโนฟาร์ม ได้ภายใน 2 สัปดาห์

“เราจึงเห็นว่า จะต้อง ใช้ช่องทาง ในลักษณะ เดียวกัน โดยไม่ ต้องผ่าน องค์การ เภสัชกรรม เพราะกระบวน การล่าช้ามาก” หมอบุญ กล่าว

“ไม่ใช่ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ งานเขามาก ก็ไปติดต่อ หน่วยงานอื่น ที่ใหญ่กว่า”

ดังนั้น จึงเหลือ อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ และ สภากาชาดไทย ในจำนวน นี้มี 2 หน่วยงาน ที่เพิ่ง มีข่าว เกี่ยวกับ วัคซีน โควิด

ได้แก่ กรมควบคุมโรค และ สถาบัน วัคซีน แห่งชาติ ซึ่งล่าสุด ทางสำนักงาน อัยการ สูงสุด อ้างถึง ระบุว่า เป็น หน่วยงาน ที่ส่ง คำร้อง ขอให้ ตรวจร่าง สัญญา จัดซื้อ วัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า

อีกหนึ่ง หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย ซึ่งที่ ผ่านมา มีการ ให้บริการ ฉีดวัคซีน ผ่านโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ เท่านั้น อย่างไร ก็ตาม วันพรุ่งนี้ จึงถึง จะได้รู้ คำตอบ ที่ชัดเจน นั้นเอง

:: หมอบุญ จ่อนำเข้าวัคซีน mRNA ร่วมมือองค์กรรัฐ UFABET NEWS

ยุคโควิด เยียวยา ไม่มี เราก็ หาเงินได้ ไม่ต้องง้อ รัฐบาล

ขั้นตอน สมัคร รับโปรโมชั่น เล่นเกมสล็อต ออนไลน์ ฟรี !! มีดังนี้

 • คลิกที่นี่ >>UFABET<< เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์หลัก ของเรา
 • คลิกไปที่ ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอ การสมัครสมาชิก
 • กรอก เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อเป็น User ID ในการเข้า ใช้งาน การเดิมพัน ของท่าน
 • กำหนด รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ ระบบ
 • กรอก ชื่อจริง – นามสกุล
 • กรอก ไอดีไลน์ เพื่อรับ ข่าวสาร โปรโมชั่น พิเศษ จากเว็บไซต์ ของเรา
 • เลือก บัญชีธนาคาร “ชื่อของ บัญชี ต้องตรง กับ ชื่อที่สมัคร ด้วยนะ”
 • กรอกเลข บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงิน จากการเดิมพัน ชนะ ของคุณ และ เงินโบนัส พิเศษต่าง ๆ จากทาง เว็บไซต์ UFABET ของเรา
 • ยืนยัน การสมัครสมาชิก
 • ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วเริ่ม การเดิมพัน ได้เลย

ขั้นตอน เข้าสู่ระบบ UFABET

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • เบอร์โทรศัพท์

พร้อมรับทันที  โปรโมชั่น สุดพิเศษ อีกมากมาย BY UFABET

กิจกรรม ทายผลหวย ไม่ต้อง ลงเดิมพัน ทายถูก รับทันที 10,000 บาท

โปรต้อนรับ สมาชิกใหม่ ฝาก 100 รับ 150 ถอนได้ทันที ไม่ต้อง ทำเทิร์น

โปรยอดฝาก ประจำวัน สูงสุด 2,000 บาท เเจกทุกวัน ได้ทุกคน

โปรโมชั่น เเทงบอล ผิดหมด ก็ได้เงินคืน สุดสูง ถึง 50,000 บาท เเถมยัง

แทงบอลแพ้ แต่ได้ ลุ้น iphone 11 pro max ได้ทุกแมตช์

โปรโมชั่น วันเกิด วันเเก่ รับโบนัส ทันที 30%

About Author

ufablog

Leave a Reply

Your email address will not be published.